کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک

0 سفارش‌ها
#
در انبار
5,000 تومان

توضیحات

کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک

دانشگاه آزاد اسلامیواحد شهر ری رشته مکانیک خودرو گزارش کار آموزی جعبه دنده اتوماتیک محل کارآموزی

نمایندگی مجاز ایران خودرو کد ۱۱۲۴

فهرست مطالب:

مقدمه

مسیرانتقال قدرت

صفات اختصاصی موتور

وظایف جعبه دنده

سیر تکاملی جعبه دنده

طرزکارجعبه دندهای اتوماتیک

سیستم های کنترل کننده

سیستم کنترل دستی

سیستم کنترل دریچه گاز

سیستم کنترل گاورنر

سیستم کنترل هیدرولیکی

عملکرد واثرکنترل کننده ها

وضعیت پارک وراه اندازی موتور

وضعیت حرکت مستقیم

وضعیت دنده عقب

واحدهای هیدرودینامیکی

کوپلینگ هیدرولیکی

طرز کارکوپلینگ هیدرولیکی

نسبت سرعت

مبدل گشتاورهیدرولیکی

طرزکارمبدل گشتاور

افزایش گشتاور

قانون نیوتن

سیستم های خنک کننده روغن هیدرولیک

صفات اختصاصی مبدل

مبدل های با ظرفیت متغبر

ظهورجعبه دنده اتوماتیک

کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک

کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک مقدمهجت اوی(jeta way)هیدراماتیک(hydra–matic) تورک فلایت

(torque_flite)بعضی از نام های خانواده جعبه دنده های اتوماتیک هستند که درتجارت به این نام ها خوانده می شوند∙

مطالعه جامع جعبه دنده های اتوماتیک شامل اصول وقوانین طرز کار عیب یابی سرویس و تعمیرات آن ها می باشد که در فصول مختلف این کتاب به شرح آن ها خواهیم پرداخت∙

اصول کار جعبه دنده های اتوماتیک شبیه هم می باشد وتفاوت هایی که در ان ها وجود دارد صرفا در ترکیب اندازه ها وساختمان و بعضی اختلافات کوچک در سیستم های کنترل هیدرولیکی میباشد

که شامل اصول اساسی جعبه دندها نخواهد بود∙

جعبه دنده های اتوماتیک مانند جعبه دنده های معمولی قابل استفاده در موتورهای بنزینی ودیزلی و همچنین اتومبیل های سبک و سنگین به خصوص ماشین های راه سازی می باشند

و باید متذکر شد که اصول کار ان ها یکسان بوده وطرز کارشان به سادگی قابل فهم میباشد.

رانندگی اتومبیل هایی که دارای جعبه دنده اتوماتیک می باشند مستلزم داشتن اطلاعات کافی در این زمینه میباشد.

تا راننده بتواند به موقع نسبت به سرویس های مقدماتی ان اقدام نماید و نها یتا در تشخیص عیب و رفع ان اقدام لازم را به عمل اورد ∙

این کتاب ابتدا مروری مختصر بر تئوری جعبه دنده های اتوماتیک و توسعه و تکامل تدریجی طراحی و تولیدات

انواع کارخانجات را دارد سپس بحث در مورد مبدل گشتاور مجموعه دنده های سیاره ای (مجموعه خورشیدی)

و سپس سیستم های کنترل هیدرولیکی مطابق با نوع ساخت و طرز کار ان ها را خواهد داشت

وبالاخره درفصول عیب ,عیب یابی سرویس و تعمیر اساسی مدل های اصلی جعبه دنده های  اتوماتیک  اتومبیل های امریکایی را مورد  بررسی قرار می دهد ∙

مسیرانتقال قدرت

مسیر انتقال قدرت شامل اجزا محرک بین فلایویل موتور وچرخ های محرک می باشد∙

که شامل کلاچ ,جعبه دنده ,گاردان,قفل گاردان، دیفرانسیل و اکسل عقب میباشد∙

دراین مسیر قدرت نسبت دنده های جعبه دنده ودیفرانسیل

(کرانویل وپینیون ) کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک به کار برده شوه با دور موتور را کنترل نموده وگشتاور لازم راتولید نماید .

جعبه دنده یک مبدل گشتاوراست ومتناسب با بار وسیله ی نقلیه دور خروجی موتور می کند واجازه می دهد که موتور بار داده شده را به حرکت درآورد.

را تغییرمی دهد،جعبه دنده معمولا ۳یا ۴ نسبت دنده مناست را تهیه می کند واجازه می دهد که موتورداده شده را به حرکت درآورد.

مطابق شکل (۱-۱).در جعبه دنده ایده آل بایستی نسبت دنده هایش بارموتور را تنظیم کند تا درتمام سرعت ها همان منحنی گشتاوری.

راتولید نماید.دراین جا عمل کرد موتور مورد نظرمی باشدوجعبه دنده طوری طراحی می گرد د که به خوبی قدرت راانتقال دهد.

صفات اختصاصی موتور

(Engine Characteristics)

وظیقه موتورها ی احتراق داخلی ایجاد قدرت ودرنتیجه تولید گشتاور می باشد کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک قدرتی که اغلب به کاربرده می شودHP)) منظور قدرت مفید موتور می باشد.

به طور ساده می توان گفت که قدرت ،نتیجه گشتا ور وسرعت یا دور موتور است .

یک قدرت ویژه میتواندنتیجه  گشتا ور زیاد ودور کم و یا گشتا ور کم و دور زیاد باشد .

شکل ۱-۱ ارتباط قدرت مفید با گشتاور موتور را نشان میدهد و واضح است که بر اثر افزایش دور موتور،

گشتا ور و قدرت موتور تا حد متوسط با هم افزایش می یابند، پس از آن با افزایش دور موتور قدرت افزایش یافته و گشتاور کاهش می یابد تا به مقدار اولیه خود برسد.

ازصفات دیگر آن این است که موتور قدرتی بیشتراز بارموردتقاضای اتومبیل تولیدنخواهد کرد.

به عنوان مثال در دور ۲۵۰۰ دردقیقه که جعبه دنده دروضعیت خلاص است گشتاور کمی تولید می شود،

به دلیل اینکه دریچه گاز کمی باز است ودر نتیجه خلاءموتو رزیاد است.وقتی که به موتوربار داده  شد

(وزن×اصطکاک)به منظورثابت بودن دور بایستی دریچه گاز بیشتر بازشود وبه موتورمخلوط هواوسوخت بیشتری داده شود.

درنتیجه مکش یا خلاء موتور افت می کند،بنابراین

قدرت حاصله افزایش می یابد گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک ازدیگر خصوصیات موتوراین است

که موقعی که میل لنگ موتور سریع بچرخد،گشتاورکمی ظاهر شده وتأ ثیر آن درشتاب اتومبیل کم خواهدبود.

برای کارآیی بهتر اتومبیل ،موتور آن باید بایک مسیر قدرتی ارتبا ط داشتهباشدکه دورخروجی رابا بار یا مقاومت جاده وفق بدهد.

(وزن وسرعت وموقعیت )

وظایف جعبه دنده

Transmission Functions))

وظایف جعله دنده یک نمونه محور محرک منحنی گشتاور(  گشتاورموتور×نسبت انتقال جعبه دنده برعلیه مقاومت جاده ای در وضعیت تمام باریا دریچه گاز کاملاً باز باشد.

تاسرعتش به ۱۰۰ مایل برساعت برسد)درشکل۲-۱رای یک جعبه دنده اتوماتیک ۳دندهای نشان داده شده است.

دراین حالت مقاومت جاده به احتیاجات گشتاور محورمحرک مربوط می شود تاحرکت اتومبیل رادریک سرعت معین نگه دارد.

امشاهده منحنی گشتاور محور محرک بیشترین مقدارگشتاور قابل استفاده درهنگام شروع حرکت می باشد

زیرا گشتاورموتور توسط مبدل گشتاور( تورک کنورتور) چندبرابرشده است.

(درابتدای حرکت، مبدل گشتاوربیشترین نسبت رادارا می باشد)وبه وسیله محرک سریعأ کاهش می یابد تا مادامی

که سرعت اتومبیل به ۲۰ مایل برساعت برسد.هنگامی که اولین دنده درگیر است درحالی که گشتاورکاهش می یابد،

مبدل گشتاور یک انتقال آرامی رامیسر می سازد وقتی که عمل تطابق گشتاورانجام شود به دنده ۲ووبالاخره به همین ترتیب به دنده۳تغییر خواهدیافت.

اگراتومبیل درحالت شتاب گیری باشدگشتاورمحرک بایستی از مقاومت جاده بیشترباشدوزمانی که گشتاورشافت

محرک ومقاومت جاده برابرشوند،سرعت اتومبیل ثابت خواهدشد گزارش کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک شکل۲-۱این نقطه رانشان می دهد.

درسرعت ۵مایل برساعت گشتاور مقاومت جاده ۲۵فوت پوندمن باشدوگشتاورمحور محرک از۸۵۰ فوت پوند درحین شتاب گیری به طورمعکوس به ۸۲۵ فوت پوندکاهش می یابد.

هنگامی که اتومبیل شتاب می گیرد تا سرعتش به ۱۰۰مایل برساعت برسد،مقاومت جاده نیز افزایش یافته وگشتاور

شافت محرک کاهش می یابد تاسرانجام جعبه دنده :۱- بادنده ۳درگیر می شود.۲- دور موتور ماکزیمم است

وگشتاور کاهش پیداکرده۳- مقاومت جاده وگشتاور محورمحرک به طورمساوی به هم می رسند.

که دراین لحظه افزایش سرعت اتومبیل ممکن نیست وباتوجه به شکل۲-۱ معلوم می شودکه موتور وجعبه دنده تواماً این اعمال راانجام می دهند.

سیر تکاملی جعبه دنده

(Transmisson Development)

جعبه دنده های اتوماتیک ازسال ها قبل تاکنون تغییرات چندانی نداشته است وتوسعه ی آن ها باتکامل

تد ریجی اتومبیل ها انجام پذیرفته است وبا وجود این که وظیفه  اصلی آن تغییروتبدیل دوروگشتاورمی باشد،

در این وضعیت دنده عقب ،حالت خلاص وهم چنین حالت ترمزموتوری درآن پیش بینی گردیده است.

اتومبیل های امریکایی درطول ۳۰تا۴۰ سال اول اختراع شان با استفاده ا زجعبه دنده های نسبتأ ساده وخوب طراحی گردیدند

و درآن ها جعبه دنده های معمولی لغز شی ۳یا ۴ سرعته به کاربرده می شد.

مطابق شکل ۳-۱ که مجهز به کلاچ اصطکاکی می باشد وعمل قطع ووصل آن هنگام تعویض دنده ها به صورت مکانیکی انجام می گردد.

کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

حجم فایل

فرمت فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارآموزی جعبه دنده اتوماتیک”
بالا