3,500 تومان

[column width=”50%”][/column]کاراموزی آثار تاريخي قزوين

سرزمين قزوين با پيشينه اي در عرصه هاي علم ، فرهنگ ، انديشه و داراي قدمتي ديرينه است و نشانه هاي تمدن 9000 سال پيش از ميلاد درادر خود نهان دارد كه با پيدايش اسلام در ايران موقعيت و اهميت

کاراموزی آثار تاریخی قزوین

3,500 تومان