امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

2,000 تومان

کاروفناوری هفتم

  1. چکیده پودمان
  2. پاسخ به کارهای کلاسی و پرسش های کتاب درسی
  3. موارد مهم و سوالات امتحانی
  4. ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
  5. آزمون های پایانی همراه با پاسخ و بارم بندی کتاب درسی
کاروفناوری هفتم (راهنمای گام به گام اول متوسطه) پاسخ به کارهای کلاسی

2,000 تومان