3,000 تومان

گزارش کارآموزی تخريب و ساخت يك ساختمان چهار طبقه

 

ابتدا تخريب بناي قديمي جهت آماده سازي محل اجراي ساختمان جديد و احداث پروژه مسكوني جديد د

گزارش کارآموزی تخریب و ساخت یک ساختمان چهار طبقه

3,000 تومان