گزارش کارآموزی فرش محتشم کاشان

0 سفارش‌ها
#
در انبار
4,000 تومان

توضیحات

گزارش کارآموزی فرش محتشم کاشان

گزارش کارآموزی فرش محتشم کاشان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب رشته مهندسی نساجی

گزارش کارآموزی نوع فرآیند کارخانه

چله پیچی و بافندگی

محل کارآموزی فرش محتشم کاشان

 

فهرست
 
فهرست تصاویر۶
فهرست جداول۹
فهرست نمودارها۱۰
مقدمه۱۱
تاریخچه۱۳
کارخانه فرش محتشم کاشان۱۶
فصل اول _ رنگرزی 
۱-۱ الیاف آکریلیک۱۸
۱-۲ رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای بازیک۱۸
۱-۳ روش رنگرزی۲۱
۱-۴ رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای دیسپرس۲۱
فصل دوم _ چله پیچی
۲-۱ چله۲۳
۲-۲ نمایی از سالن چله پیچی۲۳
۲-۳ دستگاه چله پیچی۲۳
۲-۴ روند کار۲۶
۲-۵ بخشهای پیشرفته دستگاه چله پیچی۳۰
۲-۶ واکس زنی و انتقال۳۶
۲-۷ بایگانی۴۱
۲-۸ ضایعات سالن چله پیچی۴۱
۲-۹ عمده مشکلاتی که در چله پیچی پیش می آید۴۱
فصل سوم _ بافندگی
۳-۱ شرح وظایف بافنده ماشین فرشبافی۴۴
۳-۲ شرح وظایف کمک بافنده ماشین فرشبافی۴۵
۳-۳ آشنائی با اصطلاحات ماشین فرشبافی۴۵
۳-۴ موقعیت اسنوها و دهنه ها در فرش روئی و زیری۴۹
۳-۵ طراحی در ماشینهای فرشبافی۵۰
۳-۶ محاسبات طرز قرار دادن بوبین ها۵۰
۳-۷ قرار دادن بوبین های نخ خاب در قفسه بوبین۵۲
۳-۸ قفسه بوبین و نخکشی نخهای خاب از راهنماهای نخ قفسه۵۲
۳-۹ نخکشی نخهای خاب از هارنیش ها (زه ها و میل میلکها)۵۳
۳-۱۰ نخکشی نخهای تار از میل میلک های وردها و شانه۵۴
۳-۱۱ سیستم پودگذاری در دستگاه واندویل و تکستیما۵۵
۳-۱۲چاقو یا تیغ برش۵۶
۳-۱۳ سنگ چاقو تیزکن۵۶
۳-۱۴ طراحی وردها۵۶
۳-۱۵ تنظیم دقیق ارتفاع نخ خاب فرش۵۷
۳-۱۶ کشیدن فرش به جلو در ابتدای کار۵۸
۳-۱۷ نصب میله های سردرگیری نخهای تار۵۸
۳-۱۸ دستگاه ژاکارد۵۸
۳-۱۹ چگونگی بافت۶۰
۳-۲۰ دستگاه پیچش فرش۶۱
فصل چهارم _ تکمیل
۴-۱ دوخت۶۲
۴-۲ پشت پاک کنی۶۳
۴-۳ شیرینک مقدماتی۶۳
۴-۴ چسب زدن۶۴
۴-۵ خشک کردن۶۵
۴-۶ شیرینک نهایی۶۶
۴-۷ تخته کردن ، زیگزاگ زدن ، ریشه بافی ، عیب یابی و رفع نقیصه۶۶
۴-۸ شستشو۶۷
منابع و مآخذ ۶۹

 

فهرست تصاویر
 
تصویر ۱ : گره متقارن یا فارسی۱۵
تصویر ۲ : گره نامتقارن یا ترکی۱۵
تصویر ۳ : رول اصلی۲۵
تصویر ۴ : Support۲۵
تصویر ۵ و ۶ :کیسه های بوبین در انبار۲۷
تصویر ۷ : پدال پائین هر ۲۴ بوبین۲۷
تصویر ۸ : چرخ حرکت دهنده قفسه قلابها۲۷
تصویر ۹ : مرحله اول / عبور از سوراخ پشت قسمت قلابها۲۸
تصویر ۱۰ : مرحله دوم / عبور از بین قرقره۲۸
تصویر ۱۱ : مرحله سوم / عبور از قلابها۲۸
تصویر ۱۲ : سرنخها به سمت شانه ها کشیده می شود۲۹
تصویر ۱۳ : شانه رو و زیر۲۹
تصویر ۱۴ : شانه اصلی۲۹
تصویر ۱۵ : گره آلمانی۳۰
تصویر ۱۶ : گره ایرانی۳۰
تصویر ۱۷ : سیمهای متصل به قلابها۳۱
تصویر ۱۸ : چراغ متصل به سنسورها۳۱
تصویر ۱۹ : جکهای Tension (کشش)۳۱
تصویر ۲۰ : فنرهای کشش قرقره۳۲
تصویر ۲۱ : میله های تنظیم کشش۳۲
تصویر ۲۲ : شلنگ های متصل به جکهای Tension۳۲
تصویر ۲۳ : صفحه کلیدها و کنترل۳۳
تصویر ۲۴ : صفحه کامپیوتر۳۵
تصویر ۲۵ : سمت راست دستگاه واکس زن و انتقال۳۶
تصویر ۲۶ : سمت چپ دستگاه واکس زن و انتقال۳۶
تصویر ۲۷ : ریلهای تعبیه شده در کف سالن برای انتقال۳۶
تصویر ۲۸ : غلطک آغشته کننده و دستگاه واکس زن۳۷
تصویر ۲۹ : مخزن حاوی پارافین۳۸
تصویر ۳۰ : کنتور مخزن پارافین۳۸
تصویر ۳۱ : بشکه پارافین مایع۳۸
تصویر ۳۲ : علامت گذاری روی چله۳۹
تصویر ۳۳ : اسنوی آماده تحویل۴۰
تصویر ۳۴ : باسکول برای توزین اسنوها۴۰
تصویر ۳۵ : بایگانی۴۱
تصویر ۳۶ : بایگانی۴۱
تصویر ۳۷ : بخش تنظیم فشار باد جکهای Tension۴۲
تصویر ۳۸ : قفسه بوبین۴۵
تصویر ۳۹ : ورد۴۶
تصویر ۴۰  : میل میلک متصل به هارنیش۴۶
تصویر ۴۱ : هارنیش۴۶
تصویر ۴۲ : ژاکارد۴۶
تصویر ۴۳ : نقشه طرح۴۷
تصویر ۴۴ : اکسنتر وردها۴۷
تصویر ۴۵ : ریپر۴۸
تصویر ۴۶ : گریپر۴۸
تصویر ۴۷ : وزنه های مربوط به تنظیم کشش نخ تار۴۹
تصویر ۴۸ : جاهای خالی پر شده با نخ تار در قفسه بوبین۵۱
تصویر ۴۹ : راهنماهای نخهای خاب۵۳
تصویر ۵۰ : راهنمای اصلی قبل از هارنیش ها۵۳
تصویر ۵۱ : وزنه های تنظیم کشش۵۳
تصویر ۵۲ : ظرفهای بوبین ذخیره۵۳
تصویر ۵۳ : کمک بافنده از پشت ماشین نخ خاب مورد نظر را به بافنده می دهد۵۴
تصویر ۵۴ : بافنده هارنیش ها را برای گرفتن نخ خاب بالا نگه می دارد۵۴
تصویر ۵۵ : بوبین پود (۱)۵۵
تصویر ۵۶ : ذخیره پود (۲)۵۵
تصویر ۵۷ : راهنماها (۳)۵۵
تصویر ۵۸ : ریپر (۴)۵۵
تصویر ۵۹ : گریپر (۵)۵۵
تصویر ۶۰ : پیکان نوک پلاتین۵۹
تصویر ۶۱ : برآمدگی و پاشنه پلاتین۵۹
تصویر ۶۲ : برآمدگی وسط سوزن۶۰
تصویر ۶۳ : میله جلوی دفتین۶۰
تصویر ۶۴ : کارت نقشه جلوی تخته سوزن قرار می گیرد۶۱
تصویر ۶۵ : وزنه های متصل به پائین هارنیش ها۶۱
تصویر ۶۶ : پشت پاک کنی۶۳
تصویر ۶۷ : شیرینک۶۴
تصویر ۶۸ : غلطک برسی۶۴
تصویر ۶۹ : بخار دادن قبل از چسب زدن۶۵
تصویر ۷۰ : چسب زدن۶۵
تصویر ۷۱ : مخزن چسب۶۵
تصویر ۷۲ : حاشیه فرش قبل از دوردوزی۶۶
تصویر ۷۳ : چرخ دوردوزی۶۶
تصویر ۷۴ : حاشیه فرش بعد از دوردوزی۶۶
تصویر ۷۵ : سطح استیلی بسیار صاف۶۷
تصویر ۷۶ : مکنده های بالای هر دستگاه۶۷
تصویر ۷۷ : لوله های هدایت کننده ضایعات به خارج از سالن۶۷
تصویر ۷۸ : ضایعات در بسته های مخصوص ریخته می شود۶۷
تصویر ۷۹ : شکل ساده ای از فرآیند تکمیل فرش۶۸

 

فهرست جداول
 
جدول (۱) : ثبات نوری و شستشویی تعدادی از مواد رنگزای بازیک روی آکریلیک۱۸
جدول (۲) : نام تجاری تعدادی از مواد رنگزای بازیک۱۹
جدول (۳) : مشخصات تعداد بوبین ماشین فرشبافی۵۱

 

فهرست نمودارها
 
نمودار (۱) : نمودار رنگرزی آکریلیک با مواد رنگزای بازیک۲۱
نمودار (۲) : نمودار رنگرزی آکریلیک با مواد رنگزای دیسپرس۲۲

گزارش کارآموزی فرش محتشم

مقدمه

گزارش کارآموزی فرش محتشم  یکی از قدیمی ترین هنرهایی که بشر آنرا آموخت و از آن برای آسایش و زینت بخشیدن به خانه و زندگی خود استفاده نمود ، هنر فرشبافی است .

زمانی که بشر برای پوشاندن و گرم کردن ، خود را نیازمند پوشش دید به فکر درست کردن وسیله یا شئی افتاد که هم قابل پوشیدن باشد و بدن او را آزار ندهد و هم احساس راحتی و گرما به او ببخشد .

در نتیجه برای اولین بار از برگ درختان که حالت انعطاف پذیری داشت برای این منظور بهره برد ولی خیلی زود به این نتیجه رسید که شاید برگ درختان قابل پوشیدن باشد اما      نمی تواند

او را گرم نگه داشته و از گرما و سرما وی را محفوظ دارد .

از همین جا بود که بعد از مدتی به این مطلب پی برد که می تواند از الیاف طبیعی مانند الیاف برگ درخت نارگیل و موز یا الیاف کتان و کنف با از بین هم رد کردن آنها به صورتی که امروزه بدان تار و پود می گوییم پوششی مناسب تهیه نماید که هم او را از گرما و سرما در امان بدارد و هم حالت راحتی داشته باشد .

از اینجا بود که پارچه پدید آمد و روز به روز انسان در ساخت و بافت انواع پارچه ها تبحر پیدا کرد تا جایی که در حدود سه تا چهار هزار سال پیش توانست پارچه هایی همچون حریر را که در آن زمان در تمام جهان چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ زیبایی شهرت داشت ببافد .

گزارش کارآموزی فرش محتشم  تقریباً در همان دورانی که انسان توانست پارچه را ببافد از این هنر در بافت زیرانداز هم استفاده نمود .

در مراحل اولیه از برگ درختانی همچون نارگیل و خرما زیراندازهایی شبیه به زیراندازهای حصیری که امروزه می بینید تهیه کرد اما با گذشت زمان و کشف الیاف و روش ریسندگی ، کم کم نخهای پنبه ای ، کتانی ، کنفی ، پشمی و ابریشمی ساخته شد و از بعضی از آنها مانند نخهای پشمی ، پنبه ای و کنفی در بافت زیرانداز ها استفاده می کرد .

کار به جایی رسید که قدیمی ترین فرشهایی که باستان شناسان کشف نمودند و شباهت بسیاری به فرشهای امروزی دارد و نشان از اوج کمال فرش و فرشبافی دارد به حدود ۲۵۰۰ سال پیش می رسد که انسان از مرز تامین زیرانداز برای خانه هایش گذشت و به هنر ایجاد طرح بر روی فرش دست یافت که طبق کشفیات بدست آمده دیرینه شناسان این هنر یک هنر ایرانی می باشد .

گزارش کارآموزی فرش محتشم  روز به روز به فنون فرشبافی در طرح و نقشهای گوناگون مخصوصاً در ایران افزوده می شد و آثار ارزشمندی به وجود می آمد و به عنوان یک کالای قیمتی شناخته شد . تا جایی که هر شخصی که در خانه خود به عنوان زیرانداز از فرش استفاده می کرد وی را شخص ملاک و ثروتمندی می شناختند تا اینکه این هنر فراگیر شد و از قالب یک هنر سنتی به کالای مورد علاقه مردم به عنوان پوششی برای خانه هایشان درآمد و روز بروز بر تعداد مشتریان آن افزوده شد تاجائیکه از توان بافندگان فرش خارج شده و توان پاسخگویی نیاز بازار را نداشتند .

از اینجا بود که بافندگان فرش به فکر طراحی ماشین افتاده و اینگونه شد که ماشینهای ابتدایی بوجود آمد .

گزارش کارآموزی فرش محتشم  در دستگاههای بافندگی ابتدائی ، از وردهای تختی استفاده می کردند و نخهای تار از روی قرقره عبور کرده و توسط کیسه های شنی که به آن آویزان بود کشش نخها تنظیم می شد .

ایجاد دهنه کار بدین طریق بود که کارگر پشت دستگاه نشسته و بوسیله پای راست تخته پائی که به وردها متصل بود را به طرف پائین فشار می داد و نیمی از نخهای تار را (یک در میان) پائین کشیده می شد و نیمی در بالا قرار می گرفت و دهنه کار بوجود می آمد .

عمل پودگذاری بوسیله دست بدین طریق انجام می شد که ماکوی حامل پود را در دهانه کار پرتاب می کردند . قرار دادن پود در لبه پارچه با عمل دفتین زدن در هر پود بوسیله دست انجام و مقداری به همین ترتیب بافته می شد تا موقع پیچیدن پارچه به دور نورد می رسید ، در این موقع بافنده بوسیله میله های آهنی نورد پارچه را (توپی پارچه پیچ) که معمولاً چوبی بود می چرخاند تا پارچه به دور نورد پیچیده شود و جهت جلوگیری از برگشت آن توسط میله های آهنی نورد را با زمین مرتبط می کرد که اصطکاک بوجود آورد .گزارش کارآموزی فرش محتشم

به دنبال اختراع دستگاه پارچه بافی فوق ، بشر به فکر اختراع دستگاه مدرن تری که زحمت کمتری داشته باشد افتاد و توانست دستگاهی مشابه دستگاه قبلی بود بسازد با این تفاوت که برای عمل پودگذاری دیگر احتیاج نبود کارگر ماکوی حامل پود را بوسیله دو دست در دهانه کار پرتاب کند بلکه عمل رفت و برگشت ماکو را با دست راست و عمل قرار دادن پود در لبه پارچه بوسیله دست چپ انجام می شد .

این دستگاه بنام دستگاه بافندگی چکی مشهور شد که راندمان بیشتری نسبت به دستگاه قبلی داشت .

با رواج این دستگاههای بافندگی در ایران ، کشورهای اروپائی به ساختن ماشین بافندگی اقدام نمودند و اولین ماشین بافندگی در سال ۱۸۱۷ بوسیله دکتر ویلر اختراع گردید .

ماشین بافندگی اولیه بنام دستگاه بافندگی پدالی اختراع شد . این دستگاه نسبت به دستگاههای فوق مجهزتر بود زیرا مقداری از کارها را خود را خود دستگاه بطور اتوماتیک انجام می داد [۱] .

گزارش کارآموزی فرش محتشم

تاریخچه

گزارش کارآموزی فرش محتشم  ۱۹۴۹ ، زمانی که پروفسور رودنکو دیرین شناس روسی ، از میان کوههای پوشیده از برف آلفای مغولستان می گذشت و به دره پازیریک سرازیر می شد شاید هرگز گمان نمی برد قطعه فرش ظریف و نفیسی که ساعتی بعد از میان یخ و برف چهره نشان خواهد داد بار دیگر زبان تاریخ را خواهد گشود .

فرش پازیریک شاهدی است بر وجود هنری دیرین و تکامل یافته که در حدود ۲۵ قرن پیش از این در کمال دقت و ظرافت بدست ایرانیان بافته شده است .

نقش مایه های بکار رفته در این فرش شباهت بسیار با نقوش دیواره های تخت جمشید دارد و به همین جهت گمان می رود این فرش در زمان پادشاهی هخامنشیان بافته شده   است .

فرش دستباف ایران مجموعه ای آمیخته از هنر و صنعت است که حاصل زحمت و تجربه چند هزار ساله هنرمندان گمنامی است که تمام عمر گرانمایه خود را صرف طراحی ، رنگرزی ، تهیه مواد اولیه و بافت آن کرده اند تا جایی که امروزه موزه های بزرگ دنیا به داشتن قطعه فرشی از ایران بر خود مباهات می کنند .

آنچه باعث این تمایز شده است شیوه منحصربفردی است که در تولید این شاهکار هنری به کار رفته است با ابزارهایی ساده و موادی برآمده از دل طبیعت و پیوند خورده با دل سازندگان آن دارد .

 

گام نخست

مهمترین ماده اولیه مورد نیاز در صنعت فرش بافی پشم است .

بهترین پشم برای فرش ، پشم گوسفندان نژادهای بومی و اصیل ایرانی است .

پشمی که در فصل بهار از قسمت پشت گوسفند چیده شده باشد به دلیل استحکام ، براقی و بلندی الیاف مرغوبیت بیشتر دارد و از اینرو در تهیه خامه های پشمی که در بافت فرش مورد نیاز است ، استفاده می شود .

گزارش کارآموزی فرش محتشم  پشمها پس از چیده شدن و جدا شدن پشمهای تیره از پشمهای سفید حلاجی می شوند . عملیات حلاجی که در گذشته توسط دست و یا شانه انجام می گرفت و امروزه نیز رواج کمی دارد گرد و خاشاک را از پشم می زداید و آن را آماده رشتن می سازد .

در بسیاری از مناطق از کمان نیز برای حلاجی استفاده می گردد .

امروزه نیز ماشین آلات به کار آمده و پشم را حلاجی می کند .

اگرچه ممکن است کارخانجات ریسندگی با سروصدای زیادشان نخهای پشمی خوبی تولید کنند اما نخهایی که با ماشین های ساده روستاییان ریسیده می شود تاثیر کیفی ویژه ای بر فرش تولید شده دارند . روستاییان پشمهای خود را با چرخهای چوبی نخ ریسی که از چوبهای محکمی ساخته شده اند می ریسند .

برخی نیز دوکهای فوق العاده ساده ای را به کمک می گیرند که عملیات نخ ریسی آنها را سیار می سازد و آنها را قادر می سازد که هم زمان به برخی کارهای دیگر نیز سرکشی کنند زیرا روستا همیشه آکنده از نشاط کار و فعالیتهای گوناگون است .

نشاطی که بیم آن می رود که در میان چرخ دنده ها و سرو صدای زیادشان رنگ ببازد و از میان برود .

رنگرزی

گزارش کارآموزی فرش محتشم  پشمها پس از ریسندگی به صورت کلاف درآمده و آماده عملیات رنگرزی می گردد . رنگرزی با مواد اولیه طبیعی یکی از صنایع باستانی بشر است که رد آن را در تمدن های کهن مناطق مختلف جهان می توان جستجو کرد .

ایرانیان از دوران باستان تاکنون فرشهای خود را با کلافهای رنگی تولید می کنند که توسط مواد طبیعی رنگرزی شده اند ، موادی همچون روناس برای طیفی از رنگهای قرمز و لاکی ، نیل برای رنگهای آبی ، سبز و سرمه ای ، اسپرک برای رنگهای سبز کمرنگ و زرد قناری ، پوست گردو برای رنگهای قهوه ای و بسیاری از مواد گیاهی ، معدنی و حیوانی دیگر که بیش از صدها نوع رنگ گوناگون از آنها بدست می آید .

شیوه های رنگرزی گوناگون مناطق مختلف ایران با یکدیگر تفاوتهایی دارد و هر کدام شامل عملیاتهای نسبتاً پیچیده و بسیار دقیقی می شود و رنگهای حاصل از این شیوه ها در مقابل نورزدگی و شستشو ثبات بسیار بالایی دارند .

در واقع یکی از رموز مرغوبیت و عمر طولانی فرشهای ایرانی علاوه بر پشم مرغوب و نخهای با کیفیت بالا ، رنگهای زیبا ، درخشان و ثبات آن است . ثبات چیزی که باعث می شود هرگز گرد تاریخ  و غبار زمان بر چهره دلربای فرش ایرانی تأثیر نکند .

 

طراحی

گزارش کارآموزی فرش محتشم  آنچه در نگاه اول همگان را خیره می سازد و به تحسین وا می دارد طرحها و نقشه های اعجاب انگیز و پر راز و رمز فرش ایران است . گویا در دل هر طرح داستانی شگرف نهفته است که با زبان عجیب خطوط شکلها و رنگها بازگو می شود .

هر کدام از نقش مایه های فرش ایرانی پیشینه ای رازآلود از تاریخ ، فرهنگ ، آداب و رسوم مردم منطقه خود دارد . معماهایی که هیچگاه گشوده نمی شود و اسرار نهفته خود را در سکوت با تماشاچیان هنرشناس و متفکر خود در میان می گذارد . در درون این صفحه رنگین گشوده تاریخ آنچه دیدنی است سرتاسر هماهنگی و تناسب ترکیبی از رنگ و نقش با اندازه ها و نسبتهای حساب شده و دقیقی می باشد که کنار هم قرار گرفته اند .

بیش از هزاران طرح مختلف برای فرش ایران شناسایی شده است طرحهایی که هر کدام بدست هنرمندانی گمنام ، سخت کوش و ژرفنگر خلق شده اند ، هنرمندانی مشتاق که بار وظیفه سنگین نگارش تاریخ و فرهنگ ملت خود را در لا به لای نقشها و رنگها به عهده دارد .گزارش کارآموزی فرش محتشم

بافت

گزارش کارآموزی فرش محتشم  اکنون کار اصلی آغاز می شود . آنچه تاکنون مهیا شده است کنار هم گرد می آید تا داستان اعجازگر فرشبافان ایرانی آنها را درهم تنیده و شاهکار خود را از دل آن بیرون بکشد .

فرش دستباف در داخل یک قالب چهارگوش به نام دار شکل می یابد .

دارها در مناطق مختلف ایران از لحاظ شیوه ساخت و مسائل فنی با یکدیگر تفاوت دارند اما اصول کار آنها در همه یکسان است .

برخی ثابت هستند و برخی دارای قسمتهای مختلف می باشند . اکثر دارها عمودی هستند اما عشایر کوچ نشین و اقوام ترکمن بیشتر از دارهای افقی استفاده می کنند .

ابتدا چله و تارهای فرش روی دار پیاده می شود .

تار فرش معمولاً از جنس نخهای پنبه ای خالص است .

نخ پنبه ای که از غوزه گیاه غوزه دار پنبه تهیه می شود نسبت به پشم از قدرت کشش کمتری برخوردار است .

در مقابل حرارت مقاوم است . در مواد قلیائی و آفاتی چون بید روی آن اثر ندارد .

از اینرو معمولاً در تار فرشها از آن استفاده می شود اما فرشهای عشایر همچون گبه دارای تار هایی از جنس پشم است و نیز برای بافت فرشهای فوق العاده ظریف از ابریشم به عنوان تار استفاده می کنند .

دستان توانای بافنده با کمک ابزارهای ساده ای چون تیغه ، شانه و قیچی و با توجه به نقشه و رنگبندی مورد نظر نخهای پشمی را         لا به لای تارهای فرش گره می زنند .

پس از هر ردیف گره او یک نخ پنبه ای را به عنوان پود از لابه لای تارها می گذراند و سپس آن را با شانه آن قدر می کوبد تا گره ها و پود یکدست و منظم در کنار یکدیگر محکم شوند .

دو نوع گره اصلی وجود دارد : گره متقارن یا فارسی و گره نامتقارن یا ترکی .

    
 

 

تصویر(۲) : گره نامتقارن یا ترکی

 

 

تصویر(۱) : گره متقارن یا فارسی

 

هر کدام از این گره ها مشخصات فیزیکی و مکانیکی خود را دارا می باشند و با توجه به نسبت بافت هر منطقه یکی از آنها در بافت فرش استفاده می شود .

در یک فرش ۱۲ متر مربعی که تار و پود پنبه ای و پرزهای پشمی دارد به طور متوسط بین ۶-۲ میلیون گره وجود دارد . این رقم برای فرش های ظریف ابریشمی حتی به ۱۸ میلیون گره هم می رسد .

 

تکمیل

آخرین مرحله در تولید فرش عملیات تکمیلی است . گزارش کارآموزی فرش محتشم  پس از عملیات جدا کردن فرش بافته شده از دار ، آنرا با دقت بسیار توسط دستگاههای ویژه ای پرداخت می کنند تا طول پرزها یکدست شود .

در برخی از مناطق این کار توسط قیچی و پس از بافت هر ردیف انجام می گیرد اما معمولاً حتی فرش هایی که حین کار با قیچی پرداخت شده اند را برای یکدستی بیشتر به کارگاه پرداخت می فرستند .

در این مرحله هنوز فرش خشک و سفت بوده و گرد و غبار در آن نفوذ کرده است ابتدا گرد و غبار آن را می گیرند و سپس با شعله پرزهای اضافی پشت فرش را می سوزانند تا پشت فرش نیز یکدست و تمیز شود سپس فرش را با آب و مواد شوینده غیر مخرب می شویند .

به این ترتیب فرش تمیز می شود و نرمی و لطافت اصلی خود را می یابد .

اکنون فرش آماده استفاده است ، زیراندازی نرم و لطیف ، زیبا و با دوام که دنیای رنگارنگ و پر رمز و رازی را به اتاق ما می آورد .

دنیایی که سالهای سال خود را حفظ می کند . گلهای آن هرگز پژمرده نمی شوند و رنگهاشان هرگز خزان نمی بینند و این همان چیزی است که در رویاهای بشر از باغ بهشت می توان یافت .

کارخانه فرش محتشم کاشان

 کارخانه فرش محتشم کاشان در شهرستان کاشان یکی از شهرهای استان اصفهان قرار گرفته است . گزارش کارآموزی فرش محتشم  این کارخانه در سال ۱۳۶۷ کار خود را با یک سالن شروع نمود .

در ابتدا تنها در بخش بافندگی مشغول به کار بود اما با گذشت زمان کارخانه رونق گرفت و هفت سوله و ساختمان اداری مجزا و بخشهای جانبی در زمینی به وسعت حدوداً ۱۰۰۰۰ متر مربع احداث گردید .

هفت سوله عبارت بودند از یک سالن چله پیچی ، دو سالن بافندگی ، یک سالن تکمیل ، یک سالن قطعه سازی و دو سالن برای انبار مواد اولیه و تولیدات .

رونق روزافزون این کارخانه بصورتی بود که در بین سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ آن را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در کشور تبدیل نمود .

این کارخانه علاوه بر تامین مراحل مختلف برای محصولات خود به علت به روز بودن دستگاههای واراداتی از آلمان و کار شبانه روزی ۶۰۰ کارگر قادر به تامین بخش عمده ای از سفارشات کارخانجات دیگر نیز بود تا جائیکه برای اولین بار دست به یک ابتکار جدید زده و سالنی را به عنوان سالن قطعه سازی دستگاههای نساجی راه اندازی نمود و توانست بسیاری از مشکلات مکانیکی دستگاههای ایرانی را در این زمینه بر طرف سازد .

کارخانه فرش محتشم پا را از این هم فراتر نهاد و برای اولین بار در کشور نخهای BCF وارد نمود و بازار این نخ را در کشور به دست خود گرفت .

اما با سپردن مدیریت کارخانه به دست مدیران نالایق و بی تدبیر رفته رفته کارخانه رو به افول نهاد و ورشکست شد بطوریکه در حال حاضر تنها ۵۵ کارگر داشته و فقط یک سالن چله پیچی و یک سالن بافندگی مشغول کار می باشند .

این کارخانه که در سالهای نه چندان دور دارای ۲۱ دستگاه بافندگی بود اکنون تنها ۴ دستگاه بافندگی دارد که ۳ دستگاه آن مشغول کار می باشند .

تولید روزانه هر دستگاه حدود ۲۰ متر طولی فرش می باشد که در دو اندازه ۴*۳ و ۵/۳*۵/۲ با طرحهای شقایق و شیرفر تولید می شود . گزارش کارآموزی فرش محتشم همچنین تولید روزانه سالن چله پیچی در حدود۶۰۰۰ متر نخ چله می باشد که علاوه بر تامین نیاز کارخانه ، از کارخانجات دیگر هم سفارش می گیرد و یکی از نقاط قوت باقیمانده در کارخانه می باشد .

 

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

فرمت فایل

حجم فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گزارش کارآموزی فرش محتشم کاشان”
بالا