گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

0 سفارش‌ها
#
در انبار
4,000 تومان

توضیحات

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD  گزارش کارآموزی واحد دماوند دانشکده فنی مهندسی‌بخش برق موضوع:قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD استاد کاراموز: جناب دکتر احمد رضا ولی تهیه کننده: محسن مذاهبی ترم: ۵ کارشناسی ناپیوسته تابستان ۱۳۸۸

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق پروژه شرکت تابلو گستر مدار فرمان و قدرت تابلوی کلرزنی در شکل همانظور که مشاهده می کنید این تابلو برق از شش سلول که به یکدیگر متصل هستند تشکیل شده است در این تابلو، تابلو برق اول به عنوان تابلو فرمان در نظر گرفته شده است و تابلو برق دوم به عنوان تابلوی اصلی که کلیند اتوماتیک (COMPACT) در داخل آن تعبیه شده است در نظر گرفته می شود و چهار تابلوی باقیمانده به عنوان تابلوهای قدرت می باشد.گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

تابلوی اول که به عنوان تابلوی فرمان می باشد متشکل شده است از: فیوز مینیاتوری A4، سلکتور سوئیچ HAND,AUTOMAT) ( ، کنتاکتور، رلۀ(CHENG OVER) لامپ سیگنال، شستی استپ و استارت و شنت تریپ که برای حفاظت مدار فرمان و کلید اتوماتیک می باشد.

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD در این مدار فرمان هنگامی که سلکتورسوئیچ بر روی قسمت H قرار دارد مدار در حالت دستی کار می کند در این هنگام با فشار دادن کلید استارت کنتاکتور K1 عمل کرده و لامپ سیگنالRعمل کرده و روشن می شود با عملکرد کنتاکتورK1 تیغه خود را که به صورت موازی با رلهR3 قرا ردارد می بندد.

در نتیجه رله R3 در قسمت شماره ۶ که لامپ سیگنال ON به آن متصل است با رنگ سبز روشن می شود حال اگر بخواهیم مدار در حالت اتوماتیک کار کند سل کتور سوئیچ HAND,AUTOMAT) ( را چرخانده و در حالت Aقرار می دهیم با این حالت دیگر نیازی به شستی استپ استارت نداریم یعنی مدرا به حالت(AUTOMAT) کار می کند در این هنگام بوبین رله عمل کرده و در قسمت شماره ۴ که در شکل به صورت شاخه ای نشان داده شده است تیغۀ خود را می بندد و لامپ سیگنال مناسب با آن عمل می کند.

نکته بسیار مهم: در این مدار فرمان برای حفاظت کلید اتوماتیک و سایر اقلام دیگر موجود در تابلوهای فرمان و قدرت در دو کنتاکنت CB1 که نسبت به هم اینترلاک (یعنی اینکه هنگامی که یکی از کنتاکت ما باز است دیگری بسته و اگر دیگری باز باشد کنتاکت اصلی بسته است) الکتریکی دارند استفاد شده است در این حالت رلۀ (HENG OVER) R2 که از نوع (FINDER) می باشد تیغه خود را تحریک کرده و در قسمت شاخه ای که باعلامت ۲ نشان داده شده است لامپ سیگنال (ON-FAULT) را که به رنگ زرد می باشد روشن می کند.

در این مدارات به طور کلی شمارۀ سیمها به صورت دایره که داخل آن شماره خورده است مشخص شده است و این امر به این علت است که در هنگام کار کرد طولانی چندین ساله تابلو برق به هر علتی دچار مشکل شد تکنسین مربوطه بتواند آن را با دنبال کردن شماره سیمها و با سیم مربوطه عیب دستگاه را برطرف کند در نتیجه سرعت عمل تعمیر نگهداری بسیار بالا می رود.

توضیح در باره مواد قدرت سلول اصلی

همانطور که رد شکل مشاهده می شود متناسب با آمپر کلید اتوماتیک Q01 یک سلکتور ولتاژ (R-S-T) که ۸۰۰/۵ می باشد را در ابتدای مدار داریم این سلکتور همه حالتهای فازی مدار را در حالت های فازی نشان می دهد که افت ولتاژ در هر فاز برای هر حالت به صورت عقربه ای خوانده می شود.

در جای دیگر این مدار یک فیوز ۲A هموراه با یک کنترل فاز که به نام C.P معروف است و در نقشه ها با این شکل نشان داده می شود مشاهده می کنیم این قطعه همانطور که از اسمش پیداست برای کنترل فاز مدار به کار می رود به طوری که اگر در هنگام بار داری و استفاده تابلو برق یکی از فازهای ورودی مثلاًفاز S قطع شود کنترل فاز تعبیه شده تمامی مدار هم قدرت و هم فرمان را قطع می کند.گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

در قسمت دیگر مدار قدرت سلول اصلی یک فیوز ۱۰Aکه یک ترانس ۳۸۰/۲۲۰ به آن متصل است خروجی این ترانس برای تحریک کنترل فاز بای مک فیوز به تیغۀ آن متصل است.

مدار قدرت سلول یک : در این مدار همانطور که در شکل مشاهده می کنید دارای شماره ترمینال هایی از ۱ تا ۳۵ می باشد یعنی هر خروجی که سه فاز است با شمارۀ ترمینال ۳-۲-۱ مشخص شده اگر این خروجی KW 5 باشد باید کلید اتوماتیک ۲۵A,Q02 باشد به طور مشابه این امر در ترمینال های ۴-۵-۶ تکرار شده است این حالت به راحتی با استفاده از فرمول P=UI محاسبه می شود به طوری که اگر توان مصرف کنند ههمیشه مشخص باشد میتوان آن را محاسبه کرد به طور مثال برای ترمینال های ۳-۲-۱ که دارای ۵KW توان می باشد داریم:

P=UI= I=P/U= 5000/220=22.7

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD در این حالت همیشه آمپر مصرف کننده را یک رنج بالا در نظر گرفته و چون در بازار کلید اتوماتیک ۲۲٫۷آمپر موجود نیست رنج نزدیک به بالا را که ۲۵A است انتخاب می کنیم در نتیجه این حالت را برای تمامی مصرف کننده ها مورد استفاده قرار می دهیم.

در شماره ترمینال های ۱۳تا۳۵ تا همانطور که درشکل مشاهده می شود به علت وجود بلوئر و حفاظت بیشتر آنها از یک سلکتر سوئیچ در خروجی هر کلید اتوماتیک استفاده شده است.

توضیح مواد قدرت سلول دو: این سلول نیز دارای ترمینال هایی از شماره ۱ تا۴۵ می باشد که تمامی مصرف کننده های آن سه فاز می باشد

تنها فرق سلول دو ا سلول یک این است که در خروجی هر کلید اتوماتیک یک کنتاکتور متناسب با مصرف کننده استفاده می شود در این تابلو لامپ سیگنال های ONکه به ر نگ سبز می باشد نشان دهندۀ روشن بودن مصف کننده و لامپ سیگنال های FAULTکه برنگ زردنشان داده شده است نشان دهنده خلا اضافه جریان یا اضافه بار است که با وجود آن کلید اتوماتیک به صورت اتوماتیک آنرا SENS کرده و TRIP می دهد.

بعد ازاینکه خلای مورد نظر بر طرف شد می توان دوباره کلید اتوماتیک را از حالت FAULT خارج کرد و در حالت کاری عادی قرار داد.گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

مدارات قدرت سلول های دیگر نیز به همین ترتیب با آمپرهای مختلف و کیلووات های مختلف می باشد.

توضیح در بارۀ مدار روشنایی: گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD همانطور که رد شکل مشاهده می شود این مدار برای هر سلول به صورت سوا بسته می شود و سپس مدار تمامی سلولها به طور موازی با یکدیگر قرار می یگرند

در این سلول هابه دلیل به کار بردن اجزای زیاد صنعتی صلاح دیده شده که از دو فن که یکی از آنها در سقف و دیگری در پشت سلول و در قسمت پایین قرا ردارد این فن ها با میکروسوئیچ کار می کنند یعنی هنگامی که درها بسته هستند تیغه های میکروسوئیچ بسته شده و آنهاعمل کرده در نتیجه لامپها خاموش می شوند

و در هنگام باز شدن در این عمل برعکس می شود یعنی فن ها خاموش و میکروسوئیچ باز و لامپها بسته شده و روشن می شوند این مدار روشنائی دارای یک ترموستات نیز می باشد در هنگام تابسنتتان درمای آن در  تنظیم می شود که در هنگام تابستان توسط هیتر نصب شده در سلول ها رطوبت ایجاد شده را از بین ببرد.

کلیدهای اتوماتیک (COMPACT) و فیزوهای مینیاتوری:

کلیدهای اتوماتیک کلیدهایی هستند که معمولاً در ورودی مدارات قدرت (INCOMING) قرا رمی گیرند و سایر فیزوهای مینیاتوری راتغذیه می کنند به همین دلیل است که در ورودی مدارات قرار می گیرند همچنین این کلیدها دارای حفاظت اتوماتیک نیز هستند یعنی هر گاه خطایی از قبیل اضافه بار یا اضافه جریان در مدارات رخ دهد ترتیب می دهد و تا برطرف شدن خطا نمی توان آنر ا حتی به صورت دستی وصل کرد.گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD این کلیدها در آمپرهای ۱۶A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A شروع شده و تا ۶۰۰Aآمپر نیز دربازار موجود است.کلیدهای ۸۰۰A آمپر به بالا که دارای ابعاد بسیار بزرگتری می باشد کلیدهای

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

فهرست مطالب

پروژه شرکت تابلو گستر. ۱

توضیح در باره مواد قدرت سلول اصلی:. ۲

کلیدهای اتوماتیک (COMPACT) و فیزوهای مینیاتوری:. ۷

ترمینها و انواع ان:. ۹

ترموستات:. Error! Bookmark not defined.

کنتاکتور ها در تابلو فرمان. ۱۵

نقش PLC در اتوماسیون صنعتی. ۱۹

مفهوم کنترلرهای قابل برنامه‌ریزی PLC :. 19

زمان پاسخ‌گویی Scan Time :. 20

قطعات ورودی :. ۲۰

قطعات خروجی :. ۲۲

نقش کنترلرهای قابل برنامه‌ریزی (PLC) در اتوماسیون صنعتی :  ۲۲

مقایسه تابلوهای کنترل معمولی با تابلوهای کنترلی مبتنی بر PLC :  ۲۲

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

حجم فایل

فرمت فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD”
بالا