گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

دسته: , تاریخ انتشار: 4 فوریه 2019آخرین بروز رسانی: 24 آوریل 2020
قیمت محصول

4,000 تومان

جزئیات بیشتر

تعداد صفحات

حجم فایل

فرمت فایل

تماس با ما

هفت روز هفته 24 ساعت تلگرام واتساپ تلفن 09103705578 دوستان خوب در صورت هر گونه مشکل پیشنهاد انتقاد حتماً از این بخش  شماره تلفن با ما در ارتباط باشید ما پذیرای هر گونه نظر هستیم.نظرات شما سرمایه ماست.

 

توضیحات مختصر محصول
گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD  گزارش کارآموزی واحد دماوند دانشکده فنی مهندسی‌بخش برق موضوع:قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD استاد کاراموز: جناب دکتر احمد رضا ولی تهیه کننده: محسن مذاهبي ترم: 5 کارشناسی ناپیوسته تابستان 1388

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق پروژه شرکت تابلو گستر مدار فرمان و قدرت تابلوی کلرزنی در شکل همانظور که مشاهده می کنید این تابلو برق از شش سلول که به یکدیگر متصل هستند تشکیل شده است در این تابلو، تابلو برق اول به عنوان تابلو فرمان در نظر گرفته شده است و تابلو برق دوم به عنوان تابلوی اصلی که کلیند اتوماتیک (COMPACT) در داخل آن تعبیه شده است در نظر گرفته می شود و چهار تابلوی باقیمانده به عنوان تابلوهای قدرت می باشد.گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

تابلوی اول که به عنوان تابلوی فرمان می باشد متشکل شده است از: فیوز مینیاتوری A4، سلکتور سوئیچ HAND,AUTOMAT) ( ، کنتاکتور، رلۀ(CHENG OVER) لامپ سیگنال، شستی استپ و استارت و شنت تریپ که برای حفاظت مدار فرمان و کلید اتوماتیک می باشد.

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD در این مدار فرمان هنگامی که سلکتورسوئیچ بر روی قسمت H قرار دارد مدار در حالت دستی کار می کند در این هنگام با فشار دادن کلید استارت کنتاکتور K1 عمل کرده و لامپ سیگنالRعمل کرده و روشن می شود با عملکرد کنتاکتورK1 تیغه خود را که به صورت موازی با رلهR3 قرا ردارد می بندد.

در نتیجه رله R3 در قسمت شماره 6 که لامپ سیگنال ON به آن متصل است با رنگ سبز روشن می شود حال اگر بخواهیم مدار در حالت اتوماتیک کار کند سل کتور سوئیچ HAND,AUTOMAT) ( را چرخانده و در حالت Aقرار می دهیم با این حالت دیگر نیازی به شستی استپ استارت نداریم یعنی مدرا به حالت(AUTOMAT) کار می کند در این هنگام بوبین رله عمل کرده و در قسمت شماره 4 که در شکل به صورت شاخه ای نشان داده شده است تیغۀ خود را می بندد و لامپ سیگنال مناسب با آن عمل می کند.

نکته بسیار مهم: در این مدار فرمان برای حفاظت کلید اتوماتیک و سایر اقلام دیگر موجود در تابلوهای فرمان و قدرت در دو کنتاکنت CB1 که نسبت به هم اینترلاک (یعنی اینکه هنگامی که یکی از کنتاکت ما باز است دیگری بسته و اگر دیگری باز باشد کنتاکت اصلی بسته است) الکتریکی دارند استفاد شده است در این حالت رلۀ (HENG OVER) R2 که از نوع (FINDER) می باشد تیغه خود را تحریک کرده و در قسمت شاخه ای که باعلامت 2 نشان داده شده است لامپ سیگنال (ON-FAULT) را که به رنگ زرد می باشد روشن می کند.

در این مدارات به طور کلی شمارۀ سیمها به صورت دایره که داخل آن شماره خورده است مشخص شده است و این امر به این علت است که در هنگام کار کرد طولانی چندین ساله تابلو برق به هر علتی دچار مشکل شد تکنسین مربوطه بتواند آن را با دنبال کردن شماره سیمها و با سیم مربوطه عیب دستگاه را برطرف کند در نتیجه سرعت عمل تعمیر نگهداری بسیار بالا می رود.

توضیح در باره مواد قدرت سلول اصلی

همانطور که رد شکل مشاهده می شود متناسب با آمپر کلید اتوماتیک Q01 یک سلکتور ولتاژ (R-S-T) که 800/5 می باشد را در ابتدای مدار داریم این سلکتور همه حالتهای فازی مدار را در حالت های فازی نشان می دهد که افت ولتاژ در هر فاز برای هر حالت به صورت عقربه ای خوانده می شود.

در جای دیگر این مدار یک فیوز 2A هموراه با یک کنترل فاز که به نام C.P معروف است و در نقشه ها با این شکل نشان داده می شود مشاهده می کنیم این قطعه همانطور که از اسمش پیداست برای کنترل فاز مدار به کار می رود به طوری که اگر در هنگام بار داری و استفاده تابلو برق یکی از فازهای ورودی مثلاًفاز S قطع شود کنترل فاز تعبیه شده تمامی مدار هم قدرت و هم فرمان را قطع می کند.گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

در قسمت دیگر مدار قدرت سلول اصلی یک فیوز 10Aکه یک ترانس 380/220 به آن متصل است خروجی این ترانس برای تحریک کنترل فاز بای مک فیوز به تیغۀ آن متصل است.

مدار قدرت سلول یک : در این مدار همانطور که در شکل مشاهده می کنید دارای شماره ترمینال هایی از 1 تا 35 می باشد یعنی هر خروجی که سه فاز است با شمارۀ ترمینال 3-2-1 مشخص شده اگر این خروجی KW 5 باشد باید کلید اتوماتیک 25A,Q02 باشد به طور مشابه این امر در ترمینال های 4-5-6 تکرار شده است این حالت به راحتی با استفاده از فرمول P=UI محاسبه می شود به طوری که اگر توان مصرف کنند ههمیشه مشخص باشد میتوان آن را محاسبه کرد به طور مثال برای ترمینال های 3-2-1 که دارای 5KW توان می باشد داریم:

P=UI= I=P/U= 5000/220=22.7

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD در این حالت همیشه آمپر مصرف کننده را یک رنج بالا در نظر گرفته و چون در بازار کلید اتوماتیک 22.7آمپر موجود نیست رنج نزدیک به بالا را که 25A است انتخاب می کنیم در نتیجه این حالت را برای تمامی مصرف کننده ها مورد استفاده قرار می دهیم.

در شماره ترمینال های 13تا35 تا همانطور که درشکل مشاهده می شود به علت وجود بلوئر و حفاظت بیشتر آنها از یک سلکتر سوئیچ در خروجی هر کلید اتوماتیک استفاده شده است.

توضیح مواد قدرت سلول دو: این سلول نیز دارای ترمینال هایی از شماره 1 تا45 می باشد که تمامی مصرف کننده های آن سه فاز می باشد

تنها فرق سلول دو ا سلول یک این است که در خروجی هر کلید اتوماتیک یک کنتاکتور متناسب با مصرف کننده استفاده می شود در این تابلو لامپ سیگنال های ONکه به ر نگ سبز می باشد نشان دهندۀ روشن بودن مصف کننده و لامپ سیگنال های FAULTکه برنگ زردنشان داده شده است نشان دهنده خلا اضافه جریان یا اضافه بار است که با وجود آن کلید اتوماتیک به صورت اتوماتیک آنرا SENS کرده و TRIP می دهد.

بعد ازاینکه خلای مورد نظر بر طرف شد می توان دوباره کلید اتوماتیک را از حالت FAULT خارج کرد و در حالت کاری عادی قرار داد.گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

مدارات قدرت سلول های دیگر نیز به همین ترتیب با آمپرهای مختلف و کیلووات های مختلف می باشد.

توضیح در بارۀ مدار روشنایی: گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD همانطور که رد شکل مشاهده می شود این مدار برای هر سلول به صورت سوا بسته می شود و سپس مدار تمامی سلولها به طور موازی با یکدیگر قرار می یگرند

در این سلول هابه دلیل به کار بردن اجزای زیاد صنعتی صلاح دیده شده که از دو فن که یکی از آنها در سقف و دیگری در پشت سلول و در قسمت پایین قرا ردارد این فن ها با میکروسوئیچ کار می کنند یعنی هنگامی که درها بسته هستند تیغه های میکروسوئیچ بسته شده و آنهاعمل کرده در نتیجه لامپها خاموش می شوند

و در هنگام باز شدن در این عمل برعکس می شود یعنی فن ها خاموش و میکروسوئیچ باز و لامپها بسته شده و روشن می شوند این مدار روشنائی دارای یک ترموستات نیز می باشد در هنگام تابسنتتان درمای آن در  تنظیم می شود که در هنگام تابستان توسط هیتر نصب شده در سلول ها رطوبت ایجاد شده را از بین ببرد.

کلیدهای اتوماتیک (COMPACT) و فیزوهای مینیاتوری:

کلیدهای اتوماتیک کلیدهایی هستند که معمولاً در ورودی مدارات قدرت (INCOMING) قرا رمی گیرند و سایر فیزوهای مینیاتوری راتغذیه می کنند به همین دلیل است که در ورودی مدارات قرار می گیرند همچنین این کلیدها دارای حفاظت اتوماتیک نیز هستند یعنی هر گاه خطایی از قبیل اضافه بار یا اضافه جریان در مدارات رخ دهد ترتیب می دهد و تا برطرف شدن خطا نمی توان آنر ا حتی به صورت دستی وصل کرد.گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD این کلیدها در آمپرهای 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A شروع شده و تا 600Aآمپر نیز دربازار موجود است.کلیدهای 800A آمپر به بالا که دارای ابعاد بسیار بزرگتری می باشد کلیدهای

گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD

فهرست مطالب

پروژه شرکت تابلو گستر. 1

توضیح در باره مواد قدرت سلول اصلی:. 2

کلیدهای اتوماتیک (COMPACT) و فیزوهای مینیاتوری:. 7

ترمینها و انواع ان:. 9

ترموستات:. Error! Bookmark not defined.

کنتاکتور ها در تابلو فرمان. 15

نقش PLC در اتوماسيون صنعتي. 19

مفهوم كنترلرهای قابل برنامه‌ریزی PLC :. 19

زمان پاسخ‌گویی Scan Time :. 20

قطعات ورودی :. 20

قطعات خروجی :. 22

نقش كنترلرهای قابل برنامه‌ریزی (PLC) در اتوماسیون صنعتی :  22

مقایسه تابلوهای كنترل معمولی با تابلوهای كنترلی مبتنی بر PLC :  22

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گزارش کارآموزی قطعات تابلو برق و کاربرد نرم افزار AtuoCAD”
قیمت محصول

4,000 تومان