گزارش کاراموزی سیستم اعلان و اطفاء حریق نیروگاههای گازی

 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهر ری رشته مهندسی برق-مخابرات گزارش کار آموزی سیستم اعلان و اطفاء حریق نیروگاههای گازی محل کارآموزی شرکت مهندسی قدس نیرو استاد راهنما آقای دکتر شهزادی دانشجو:سیما اوحدی دیگه سرا نیمسال دوم ۸۹-۸۸ فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
   
فصل اول:معرفی شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو  
  ۱-۱- آشنایی با قدس نیرو ۸
  ۱-۲- دامنه خدمات شرکت قدس نیرو ۹
  ۱-۳- سیستم مدیریت یکپارچه و مدل تعالی سازمانی ۱۰
  ۱-۴- ساختار سازمانی شرکت ۱۴
  ۱-۵- معرفی و خلاصه فعالیتهای مدیریت ارشد گازی یک ۱۶
  ۱-۶- کمیته های داخلی شرکت ۱۷
فصل دوم:انواع نیروگاه های تولید برق  
  ۲-۱- نیروگاه های دیزلی ۲۰
  ۲-۲- نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۲۰
  ۲-۳- نیروگاه خورشیدی ۲۰
  ۲-۴- نیروگاه بادی ۲۱
  ۲-۵- نیروگاه زمین گرمایی ۲۱
  ۲-۶- نیروگاه آبی با امواج دریا ۲۱
  ۲-۷- -نیروگاه آبی جذر و مدی ۲۱
  ۲-۸- نیروگاه گازی ۲۲

فصل سوم:احتراق (آتشنشانی)

 
  ۳-۱- روشهای انتقال حرارت ۲۸
  ۳-۲- طبقه بندی آتش سوزی ۳۰
  ۳ -۲-۱- نوع اول A ۳۱
  ۳-۲-۲- نوع دومB ۳۱
  ۳-۲-۳- نوع سوم C ۳۲
  ۳-۲-۴- نوع چهارم  D ۳۲
  ۳-۲-۵- نوع پنجم E ۳۳
  ۳-۳- دکتورها(آشکارساز ها) ۳۳
  ۳-۳-۱- آشکارساز های دود ۳۵
  ۳-۳-۲- آشکارساز های حرارت ۳۵
  ۳-۳-۳- آشکارساز های شعله ۳۶
  ۳-۳-۴- آشکارساز های نمونه بردار هوا ۳۷
  ۳-۳-۵- آشکارساز های گاز ۳۷
  ۳-۴- سیستم های اطفاء حریق ۳۷
  ۳-۴-۱- خاموش کننده های دستی و چرخ دار ۴۱
  ۳-۴-۲- اسپرینکلرها ۴۳
  ۳-۴-۳- فایبر باکس FIRE BOX ۴۷
  ۳-۴-۴-  قرقره هوزریل(Hose Rail) ۴۷
منابع ۴۹

فهرست اشکال

عنوان صفحه
 
۱- نمودار سازمانی شرکت مهندسی قدس نیرو ۱۵
۲- نمودار کمیته داخلی شرکت ۱۸
۳- طبقه بندی آتش سوزی ۳۰
۴- طبقه بندی آتش سوزی نوع اول A ۳۱
۵- طبقه بندی آتش سوزی نوع دومB ۳۲
۶-آشکارساز دودی ۳۴
۷- آشکارساز شعله ۳۶
۸- آشکارساز نمونه بردار هوا ۳۷
۹- خاموش کننده دستی و چرخ دار ۳۸
۱۰- طبقه بندی آتش ۳۹
۱۱- لوله کشی سیستم اسپرینکلر ۴۳
۱۲- هد اسپرینکلر ۴۴
۱۳- موقعیت نصب اسپرینکلر روی لوله ۴۵
۱۴- لوله کشی اسپرینکلر ۴۶

 فهرست جداول

عنوان صفحه
 
۱-  انواع طبقه بندی آتش ۴۰
۲-  انواع کپسول ها ۴۲

 

گزارش کاراموزی سیستم اعلان و اطفاء حریق نیروگاههای گازی

گزارش کاراموزی سیستم اعلان و اطفاء حریق نیروگاههای گازی چکیده وظیفه ی اصلی شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو،مشاوره ی مهندسی و نظارت کارگاهی است.

شرکت، افراد متخصصی را در اختیار دارد که توسط آنها نقشه هایی که پیمان کار می فرستد را بررسی، نقطه نظرات  خود را اعلام می کند و اجرای کار را در کارگاه کنترل می کند.

در شرکت قدس نیرو یک بخش به مشاوره درباره ی نیروگاه های گازی اختصاص دارد.

یکی ازپرکاربردترین نیروگاه ها، درجهان وایران، نیروگاه حرارتی میباشد.

دراین نیروگاه ها مبدل هایی هستند که انرژی نهفته در سوخت های جامد، مایع، گازی و یا سوخت های هسته ای را به انرژی برق تبدیل می کنند.

نیروگاه گازی از گروه  نیروگاه حرارتی می باشد.

نیروگاه گازی از  BOPهای مختلفی  تشگیل شده است، یکی از این BOPهای مهم سیستم اعلان و اطفاء حریق می باشد.

احتراق عبارت است از ترکیب سریع اکسیژن با مواد سوختنی. در اثر احتراق ماده سوختنی بصورت بخار یا گاز درمی آید و شعله آشکار می گردد. شعله در اثر سوختن گاز است.

در نیروگاه به علت وجود مواد سوختنی، خطر آتش سوزی زیاد است،به همین دلیل مسئولان توجه زیادی به سیستم اعلان و اطفاء حریق دارند.

آشکارسازها که به پنج دسته ی:                    ۱- دود

۲- گاز

۳- شعله

۴- حرارت

۵-نمونه بردار هوا

تقسیم می شوند،که پس فهمیدن آتش سوزی توسط فلاشر و آژیر اعلان می شود.

سیستم اطفاء نیز به چهار دستی زیر تقسیم می شوند:    ۱- خاموش کننده های دستی و چرخ دار

۲- فایبر باکس FIRE BOX

۳- قرقره هوزریل(Hose Rail)

۴- اسپرینکلر

فصل اول

تعریف شرکت های مرتبط با پروژه های صنعتی:

در اجرای پروژه ها ی صنعتی شرکت های مختلفی دخالت دارند که این شرکت ها به سه دسته کلی زیر تقسیم می شود:

۱-کارفرما

۲-پیمانکار

۳-مشاور

کار فرما: کار فرما شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که برای انجام یک پروژه ی صنعتی اقدام می کند.

پیمانکار: شرکت با شرکت هایی می باشند که زمینه ی طراحی ِساخت و راه اندازی پروژه صنعتی کارفرما دارای تخصص می باشد.

مشاور: شرکتی می باشد که به علت داشتن تخصص در زمینه ی پروژه ی صنعتی از طرف کارفرما به عنوان ناظر بر طراحی واجرای کار توسط پیمانکار از سوی کارفرما انتخاب می شود.

 

شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو:

بخش یک : آشنایی با قدس نیرو

بخش دو : دامنه خدمات شرکت قدس نیرو

بخش سه : سیستم مدیریت یکپارچه و مدل تعالی سازمانی

بخش چهار : ساختار سازمانی شرکت

بخش پنج : معرفی و خلاصه فعالیتهای مدیریت ارشد گازی یک

بخش شش : کمیته های داخلی شرکت

 

۱-۱)بخش یک : آشنایی با قدس نیرو

سابقه تشکیل شرکت مهندسی قدس نیرو به عنوان یک شرکت مستقل ایرانی به پیروزی انقلاب اسلامی و خلع ید از شرکتهای مشاور خارجی برمی‌گردد. هسته اولیه شرکت با بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصین ایرانی شکل گرفت و با ایجاد کادرهای مدیریتی و تخصصی مربوطه مسئولیت کامل مشاوره و مهندسی پروژه‌های مختلف را که در دست شرکت‌های خارجی بود به عهده گرفت و توانست تمامی پروژه‌های محوله را طی سالهای ۵۷ تا ۶۲ با موفقیت چشمگیر به بهره‌برداری برساند. پس از ثبت شرکت در اوایل سال ۱۳۶۲ و تغییر سهامداران با نام جدید شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو فعالیتهای آن، گزارش کاراموزی سیستم اعلان و اطفاء حریق نیروگاههای گازی ادامه و توسعه یافت و سپس اخیراً در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۱ به شرکت مهندسی قدس نیرو تغییر نام پیدا کرد.

 

۱-۲)بخش دو: دامنه خدمات

شرکت قدس نیرو یکی از بزرگترین شرکتهای مهندسی مشاور ایرانی است که ضمن دریافت گواهینامه های بسیار ارزشمند، برتری نسبت به رقبا و رضایت و بالا بودن کیفیت از کارفرمایان و مراجع رسمی کشور، مأموریت و وظایف خود را به نحوه شایسته در زمینه‌های تولید و انتقال نیروی برق شامل نیروگاههای بخاری، گازی و صنایع نیروگاهی، گزارش کاراموزی سیستم اعلان و اطفاء حریق نیروگاههای گازی پستهای انتقال، شبکه‌های انتقال و توزیع، سازه‌های آبی و همچنین خدمات مرتبط مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به انجام می رساند.

پس از گسترش زمینه فعالیتهای شرکت در سال ۸۶ و با تغییر اساسنامه محدوده فعالیتهای شرکت به شرح زیر توسعه یافت:

۱- ارائه کلیه خدمات اعم از مطالعه، مشاوره، مهندسی، طراحی ، تهیه، ساخت و مدیریت جامع پروژه ، همچنین انجام پروژه به روش های طرح، طرح و ساخت وتامین تجهیزات، مدیریت قرارداد، انجام کلیه فعالیتهای مجاز ، بازرگانی ، سرمایه‌گذاری، امور انفورماتیک و سیستم‌های مدیریت انفورماتیک برای مراحل احداث ، تست و راه اندازی، بازسازی و تعمیرات طرحها درموارد ذیل:

۱-۱-  نیروگاههای مولد برق (حرارتی، آبی، هسته‏ای).

۲-۱- ایستگاههای‌تقسیم وتبدیل، خطوط وشبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق‌ و مخابرات.

۳-۱- منابع آب، سدسازی ، آبیاری و زهکشی، تصفیه‌خانه‌های آب وفاضلاب، خطوط انتقال و تاسیسات شهری و جانبی آب و جمع‌آوری آبهای سطحی.

۴-۱-  انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.

۵-۱-  ایستگاهها و خطوط انتقال و تاسیسات صنعت نفت ، گازو پتروشیمی .

۶-۱-  ایمنی و زیست محیطی.

۷-۱-  ابنیه ، راه ، شهرک‌سازی و فرودگاه.

۲- سایر خدمات علمی و آزمایشگاهی ، مطالعاتی ، خدمات-پژوهشی و بطورکلی کلیه خدمات مربوط به صنعت برق و انرژی، آب و سایر صنایع .

۳- کارهای جنبی در ارتباط با موضوعات فوق‌الذکر ازجمله نقشه‌برداری، زمین‌شناسی و غیره.

۴- انتشار نشریه و کتب علمی در ارتباط با زمینه‌های فعالیت شرکت.

۵- تامین هرنوع تجهیزات و دستگاههای موردنیاز مربوط به خدمات فوق با رعایت مقررات موضوعه.

۶- تهیه سیستم‌های مکانیزه ، شبکه‌های کامپیوتری و اطلاع‌رسانی، شامل امکان‌سنجی، تجزیه و تحلیل ،طراحی، برنامه‌نویسی، نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها به شکل یکپارچه و یا چندسیستم مجزای کاربردی، ارائه خدمات مشاوره‌ای درتمام مراحل مربوط به کارهای انفورماتیکی، ارائه خدمات برای آزمایش نرم‌افزارها و سخت‌افزارها به صورت کامل و طراحی و راه‌اندازی شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی و تمامی خدمات مرتبط.

۷- سرمایه‌گذاری در ارتباط با موضوعات مطروحه از هرطریق مقتضی ازجمله خریدسهام و ایجاد شرکتهای لازم.

۸- انجام هرگونه صادرات و واردات خدمات و تجهیزات و عملیات و معاملات مرتبط با موضوع شرکت با رعایت مقررات موضوعه.

۹- کلیه کارهای مالی و حقوقی مورد نیاز در ارتباط با فعالیتهای مذکور.

۱۰- همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی برای انجام خدمات فوق.

 

۱-۳) بخش سه: سیستم مدیریت یکپارچه و مدل تعالی سازمانی

سیستم مدیریت یکپارچه شرکت شامل سه بخش سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و سیستم مدیریت محیط زیست به ترتیب براساس سه استانداردISO 9001:2000، OHSAS 18001: 1999 و ISO14001:2004 در شرکت قدس نیرو طراحی و مستقر گردیده است. براساس سه استاندارد مذکور مجموعه‌ای از روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و فرم‌ها برای هریک ازحوزه فعالیت سازمان تهیه گردیده است. در مستندات مذکور، روش‌های انجام کار به نحوی که حفظ و ارتقای حداقل سطح کیفیت، ایمنی، بهداشت و مسایل زیست ‌محیطی را تعیین نماید، آورده شده است.گزارش کاراموزی سیستم اعلان و اطفاء حریق نیروگاههای گازی  بدیهی است، در اولین گام همکاران شرکت می‌باید، مستندات مرتبط با فعالیت‌های خود را مطالعه نموده و آنها را در فعالیت‌های خود مدنظر قرار داده، رعایت نمایند. به منظور آشنایی بیشتر همکاران، دوره‌های آموزشی نیم‌روزه آشنایی با استانداردها و مفاهیم مذکور برای کلیه کارکنان در قالب آموزش‌های عمومی برگزار می‌گردد.

شرکت مهندسی قدس نیرو از مهر ماه سال ۱۳۷۴ در مسیر استقرار مستقیم ISO9001-94 گام برداشته و در آذرماه سال ۱۳۷۷ موفق به اخذ گواهینامه فوق گردید.

  • در اسفندماه سال ۸۱ پس از منطبق نمودن سیستم جاری با الزامات بازنگری سال ۲۰۰۰ ، طی یک ارزیابی مجدد، گواهینامه استقرار استاندارد ISO9001-2000 را دریافت نمود.

در مهرماه سال۸۶، شرکت مهندسی قدس نیرو، موفق به اخذ گواهینامه IMS در سه استاندارد ISO 9001:2000، ISO 14001:2004، OHSAS 18001:1999 گردید.

بیانیه‌های سازمانی :

بیانیه‌های آرمان، مأموریت و ارزش‌های سازمان مطابق با روش اجرایی مرتبط به شرح

زیر تعیین گردیده اند:

 

آرمان قدس نیرو:

با تکیه بر تجارب ارزشمند، تخصص‌های بالا و مدیریت منسجم و در قالب یک شرکت مادر (Holding co.)، به یکی از بزرگ‌ترین و قابل اعتماد ترین‌ها در کشور و نیز شرکتی مورد   توجه در سطح بین الملل، متشکل از هزاران متخصص و ده‌ها شرکت زیر مجموعه تبدیل خواهیم شد.

 

مأموریت شرکت قدس نیرو

شرکت قدس نیرو سازمانی اقتصادی است که در چارچوب خدمت به توسعه کشور و با اتکا بر نیروهای متخصص،گزارش کاراموزی سیستم اعلان و اطفاء حریق نیروگاههای گازی  حسن شهرت و تجربه، اعتبار مالی و دانش فنی، در شاخه‌های تبدیل انرژی ، صنایع برق، آب، نفت، گاز و مخابرات، سازه و فرودگاه، برج و شهرک سازی و کارخانجات تولیدی، ارایه و انجام خدمات مهندسی و مشاوره‌ای، پیمکانکاری، بازرگانی، مدیریت اجرایی پروژه‌ها، مطالعات زیست محیطی و سرمایه‌گذاری را در بازارهای داخلی، خاورمیانه، آسیا، افریقا و اروپا به عنوان بازار هدف توسعه خواهد داد.

شرکت قدس نیرو، ارایه خدمات بدون نقص، رضایت مشتریان و کارکنان را رموز برتری خود می داند.

 

ارزش های شرکت قدس نیرو

– صداقت و انصاف

– مشتری مداری

– کارگروهی و روزآمدی

– نظم، جدیت و حسن خلق

– احساس مسؤولیت و امانت داری

– اهتمام به حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و ملی

 

اهداف استراتژیک شرکت قدس نیرو:

– سود کسب و کار
– رضایت مشتریان
– رضایت کارکنان (درصد)
– تعداد کارفرمایان جدید جذب شده
– درصد موفقیت در مناقصات
– میانگین قیمت پروژ‌ه (با در نظر گرفتن کد پروژه‌ها)
– سرانه درآمد (براساس صورت وضعیت وصولی)
– سرانه درآمد (براساس صورت وضعیت‌های ارائه شده)
– سهم از بازار
– تعداد نفرات خارج شده
– میانگین امتیازات حقوقی نفرات خارج شده

 

استراتژی‌های سازمان:

افزایش سهم بازار: بالا بردن سهم بازار برای محصولات یا خدمات کنونی از طریق افزایش تلاش‌هایی که در زمینه بازاریابی انجام می‌شود.

تنوع همگون : افزودن محصولات و خدمات جدید ولی مرتبط گزارش کاراموزی سیستم اعلان و اطفاء حریق نیروگاههای گازی (در این زمینه جهت گیری به سمت پروژ‌ه‌های EPC و MC از گام‌های اصلی خواهد بود.)

توسعه بازار: عرضه خدمات و محصولات کنونی به مناطق جغرافیایی

توسعه محصول: بالا بردن فروش از طریق بهبود بخشیدن به محصولات و خدمات کنونی یا عرضه نوع جدید آن به محصولات و خدمات.

استراتژی های کسب و کارهای موجود (شبکه، پست، سازه‌های آبی، نیروگا‌ه‌ها و نفت و گاز) افزایش سهم بازار از طریق تقویت فرآیند بازاریابی و افزایش ارزش خدمات (کاهش هزینه‌ها و بهبود فرآیندهای تحقق محصول). باتوجه به اینکه شرایط محیطی و درونی اثر گذاربرواحدهای شرکت مخصوصاٌ درموارد کلیدی مشابه بوده‌اند، دراولین دوره طرح‌ریزی هرم استراتژیک سازمان، استراتژی کلیه بخش (SBU) یکسان در نظر گرفته شده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گزارش کاراموزی سیستم اعلان و اطفاء حریق نیروگاههای گازی”
دانشکده ها|بازار دانلود فایلهای درسی | بازار انواع فايل قابل دانلود | مرجع مقاله,کتاب,تحقيق,پاورپوينت,پروژه دانشگاهي,قالب,تم وردپرس.