امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

2,000 تومان

جدول طرح درس سالانه هديه آسمامي سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس : سوم

 

درس : هدیه های آسمان

فعاليت هاي کتاب کار

 

هدف هاي کلي درس

 

موضوعات و عنوان هاي دروس درس تاريخ روز جلسه هفته ها ماهها

جدول طرح درس سالانه هدیه آسمانی سوم

2,000 تومان