طرح درس سالانه قرآن سوم راهنمایی

تعداد صفحات:۳

فرمت:ورد

مشخصات
کلی شماره طرح درس: ۵

مجری:

نام الگو:

دریافت مفهوم

طرح درس سالانه قرآن

طرح درس

نام درس:قرآن

پایه: سوم راهنمایی

 

تاریخ اجرا: تعداد فراگیر: نفر

موضوع: آموزش قاعده تمرین ۴ (بخش مفاهیم)

مدت اجرا: ۱۰ الی ۱۲ دقیقه

موقعیت یابی از این الگو در چه شرایطی می توان استفاده کرد؟

هنگامی که بخواهیم نحوه‌ی تفکر دانش‌آموزان را بررسی کنیم و با دست یافتن به مفاهیم،

آن مفاهیم را توصیف کنند و به کارآمدی بیشتری با تغییر در شیوه‌ها و آموختن با استفاده از شیوه‌های جدید

و مقایسه دست‌ یابند و با تغییر نحوه‌ی ارایه اطلاعات و با قدری تغییر در الگو می‌توانیم بر نحوه‌ی پردازش اطلاعات دانش‌آموزان اثر بگذاریم.

استفاده از این الگو به فعالیت‌های یادگیری خاص شکل می‌دهد و به سرعت بخواهیم عمق فهم دانش‌آموزان را آشکار سازیم و دانش قبلی آنان را تقویت کنیم

و با تفسیرهای متعددی از نمونه‌ها و مثال‌ها آنان را تشویق به مباحثه کرده تا انگیزه‌ای قوی برای کاوش‌گری بیشتر درباره‌ی هر موضوع درسی در آنان ایجاد شود.

طرح درس سالانه قرآن سوم راهنمایی

گام اول:

ارایه مثال‌های سازمان‌دهی شده توسط معلم و تنظیم آن در یکی از دو ستون آری یا خیر:

گام دوم: ارایه مثال‌ها توسط معلم و آوردن نشانه در ستون آری یا خیر توسط فراگیران:

گام سوم: ارایه مثال‌ها و نشانه‌ها توسط فراگیران:

با توجه به درس ۲ صفحه دوم و درس ۷ صفحه اول

آری خیر آری خیر آری خیر

وَ ما ارسلناک من قبلک


و ما کان لی علیکم من سلطان

و ما کان علیهم من سلطان


ما علی المحسنین من سبیل

– –
وَ النَّبیون من رَبِّهموَ منْهم مَن حقَّت علیه الضلاله


و هَو فی‌الاخرهَ مِنَ الخاسِرین و ما اسئلَکُم علیه من اجر

و ما ارسلنا من رسول


هل مِن خالق غیر الله –


اَنّی اَخْلُقُ لکُم مِن الطین و منَ المُقرَّبیِن

– و ما لهم من ناصرین

و ما کان من المشرکین –

 

طرح درس سالانه قرآن سوم راهنمایی

1 دیدگاه برای طرح درس سالانه قرآن سوم راهنمایی

  1. admin 1

    طرح درس سالانه قرآن سوم راهنمایی

دیدگاه خود را بنویسید