4,000 تومان

هوش مصنوعي رهياتي نوين | یک جزوه در 359 اسلاید پاورپوینت مولف : راسل و نورويگ از سري دروس ارائه شده توسط دانشگاه پيام نور AI: به طور رسمي

هوش مصنوعی رهیاتی نوین | یک جزوه در ۳۵۹ اسلاید پاورپوینت

4,000 تومان