طرح درس سالانه شیمی سوم دبیرستان

تعداد صفحات:۳

فرمت:ورد

طرح درس

بنام خدا
شیمی ۳ طرح درس سالانه محقق:
سال تحصیلی ۸۸-۸۷ واحد ۱۱ دبیرستان:

طرح درس شیمی سوم دبیرستان

صفحه عنوان درس جلسه مهر ماه
نکاتی در مورد نمره مستمر – آزمون بنیاد و کتاب شیمی ۳ ۱
۳-۱ نام گذاری و فرمول نویسی ترکیبات یونی ( یاد آوری ) – انواع نمایش معادلات ۲
۸-۳ نکاتی در مورد موازنه کردن – موازنه کردن به روش وارسی ۳
۱۴-۸ انواع واکنش های شیمیایی ۴
۱۶-۱۴ استوکیومتری – روابط مولی- مولی – تبدیل مول به جرم و بر عکس ۵
۱۹-۱۶ استوکیومتری فرمولی – تجزیه عنصری – تعیین فرمول تجربی ۶
آزمون ۱ ( ۱۹ -۱ ) ۷
آزمایشگاه ۱ ( آشنایی با وسایل – بررسی انواع واکنش های شیمیایی ) ۸
۲۲-۱۹ استوکیومتری واکنش ( روابط جرمی – جرمی ) ۱ آبان ماه
۲۴-۲۲ درصد خلوص مواد ۲
۲۷-۲۴ روابط حجمی گاز ها – قانون گیلو ساک – حجم مولی ۳
۲۹-۲۷ استوکیومتری محلول ها – غلظت مولی ۴
۳۱-۲۹ محاسبات استوکیومتری در حالت محلول ۵
۳۳-۳۱ واکنش دهنده محدود کننده- واکنشگر اضافی ۶
آزمون ۲ ( ۳۳ – ۱۹ ) ۷
آزمایشگاه ۲ ( شناسا یی یونهای ………………….. ) ۸

طرح درس سالانه شیمی سوم دبیرستان

1 دیدگاه برای طرح درس سالانه شیمی سوم دبیرستان

  1. admin 1

    طرح درس سالانه شیمی سوم دبیرستان

دیدگاه خود را بنویسید