طرح درس روزانه شیمی

 

 

درس روزانه شیمی

فرمت فایل : .doc

 

 

 

تعداد صفحه : ۱۳ صفحه

 

‏طرح درس روزانه

 

‏ماده درسی : شیمی

 

‏موضوع درس: آ‏ن‏تروپی ‏تعیین جهت پ‏یشرفت‏ واکنشهای شیمیایی

 

آ‏ن‏تروپی ‏تعیین جهت پ‏یشرفت‏ واکنشهای شیمیایی

 

 

‏مقطع تحصیلی :متوسطه

 

‏مدت جلسه : ۳۰ دقیقه

 

‏پایه تدریس : سوم تجربی

 

‏تعداد دانش آموزان: ۱۵ نفر

 

‏مجری طرح : بتول کشمیری

 

‏محل اجرا : دبیرستان فاطمه الزهرا

 

طرح درس روزانه شیمی

‏تاریخ اجرا :

 

‏عنوان

 

‏اجزاء مورد نظر در فرایند تدریس

 

‏توضیحات

 

‏اهداف

 

‏کلی

 

‏آشنایی دانش آموزان با آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنشهای شیمیایی

 

‏جزئی

 

‏۱ ‏–‏ آشنایی دانش آموزان با فرایندهای خود به خودی و غیر خود به خودی

 

‏۲- آشنایی دانش آموزان با آنتروپی

 

‏۳- آشنایی دانش آموزان به نقش تغییر انرژی و بی نظمی ( آنتروپی) در انجام واکنشهای شیمیایی

 

‏۴- آشنایی دانش آموزان به پیشگ‏ویی‏ جهت طبیعی ( خود به خودی ) واکنشها

 

‏رفتاری

 

‏دانش آموزان در پایان‏ وضمن تدریس‏ این درس‏ باید‏ بتوانند

 

‏حیطه

 

‏شناختی

 

‏عاطفی

 

‏مهارتی

 

‏۱-‏۵۰ %‏ فرایند های خود به خودی و غیر خود به خودی را ‏می ‏شن‏اسند و مثال می زنند .

 

‏۲- با مفهوم آنتروپی ( بی نظمی ) آشنا ‏می‏شوند .

 

‏۳- ‏می‏دانند که کاهش آنتالپی (۰<‏ H‏ ) یکی از عوامل پیشرفت خود به خودی واکنش ‏های ‏شیمیایی است .</p>

‏۴- ‏می‏دانند که افزایش آنتروپی ( ۰ >‏ s‏ ) یکی از عوامل پیشرفت خود به خودی واکنشها‏ی شیمیایی‏ است ‏.‏۵- ‏می ‏دا‏ن‏ند s‏ تابع حالت است .

 

‏۶- ‏م‏بتوان‏ن‏د برای s‏ تعیین علامت ک‏ن‏ند

 

‏۷- نتیجه گیری ‏می‏کنند که انگیزه انجام خود‏ به خودی‏ واکنشها کاهش آنتالپی و یا افزایش آنتروپی و یا هردو است

 

‏۸- ‏می‏توانند در مورد جهت پیشرفت خود به خودی‏ ‏ ‏۵۰ %‏واکنشها قضاوت کنند .

 

‏۹- پیش بینی ‏می‏کنند ‏تمامی ‏واکنشهای خود به خودی درجهت عکس بصورت خود به خودی انجام پذیر‏نیستند‏.

 

‏درک و فهم

 

‏کاربرد

 

‏تج‏زیه وتحلیل

 

‏ارزشیابی

 

‏نوآوری

 

‏دریافت

 

‏واکنش

 

‏سازمانبندی

 

‏وا‏کنش

 

‏سازمانب‏ن‏دی

 

‏تبلور

 

‏اجرای مستقل

‏رفتار ورودی

طرح درس روزانه شیمی

 

‏دانش آموزان قبل از تدریس باید :

 

‏۱- با مفهوم آنتالپی ( H‏ ) آشنا باشند .

 

‏۲ ‏–‏با‏ واکنشهای گرماگیر و گرماده آشنا باشند

 

‏۳- نمودار کامل انرژیهای گرماگیر و گرماده را رسم نمای‏ن‏د .

 

‏۴- با توجه به نوع واکنش ها مقدار H‏ ‏ ‏ را محاسبه نمای‏ن‏د.

 

 

 

‏عنوان

 

‏اجزای موردنظر در فرایند تدریس

 

‏توضیحات

 

‏انتخاب

 

‏روش تدریس

 

‏توصیفی ‏–‏ نمایشی ‏–‏ اکتشافی ‏–‏ بارش مغزی ‏–‏ پرسش و پاسخ ‏–‏ آزمایشی ‏–‏ بحث ‏تیم‏ی ،- هوش‏های‏ چندگانه ‏–‏ ‏س‏خ‏نر‏انی ‏–‏ پیش سازمان دهنده ‏–‏ بازیهای گروهی

 

‏رسانه های آموزشی

 

‏تخته و گچ ‏–‏ مدل های مولکولی ‏–‏ کارت گروه بندی ‏–‏ کامپیوتر، ویدئو‏پروژکشن‏ ، برگه های پلی کپی ‏–‏ سی دی ‏–‏ یک قطعه‏ یخ‏ ‏–‏ دو عدد بشر ‏–‏ روغن ‏–‏ آب ‏–‏ ‏دوحبه‏ قند

طرح درس روزانه شیمی

‏مراحل اجرا

 

‏فعالیتهای مقدماتی

 

‏( مدت زمان ۲ دقیقه )

 

‏سلام و احوال پرسی بررسی تقویم ‏روز‏ نوشتن پیام قرآنی

 

‏حضور و غیاب گروه بندی ‏ بررسی تکالیف جلسه قبل

 

‏ارزشیابی تشخیصی( ۴ دقیقه)

 

‏ فعالیت معلم ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏فعالیت دانش آموزان

 

‏۱ ‏–‏ فراگیران با توجه به درس قبلی به سوالات پاسخ میدهند

 

‏۱ ‏–‏ سوالاتی که در زیر مطرح شده را ازطریق اسلاید به نمایش

 

‏گذاشته‏ ‏س‏پس برگه هایی در اختیار دانش آموزان قرار میدهم

 

‏ و از آنان می خواهم به صورت فردی به هریک از‏سوالات پاسخ‏ ‏

 

‏دهند ‏ودرپایان پاسخنامه ها را به اینجانب برگردانند .‏ ‏ ‏

 

‏پرسش ها عبارتند از :

 

‏الف ‏–‏ کدامیک از تغییرات زیر گرماده است؟

 

‏ ۱ ) ذوب یخ ‏ ‏ ۲ ) سوختن گازمتان

 

‏۳) حل ‏شدن ‏نیترات آمونیوم درآب‏ ‏ ۴) تبخیر آب

 

‏ب ) در مورد مفهوم آنتالپی واکنش کدام گزینه صحیح است؟

 

‏۱-‏گرمای مبادله شده در فشار ثابت

 

‏۲-‏گرمای مبادله شده در حجم ثابت

 

‏آنتالپی واکنش

 

‏ج ) در واکنش مقابل‏(l‏)‏ CH3OH‏ ‏ ‏(g‏)CO‏+‏(g‏)۲H2

 

‏- با استفاده از آنتالپی های تشکیل داده شده آنتالپی واکنش

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس روزانه شیمی”
دانشکده ها | دانلود فایلهای دانشجویی و دانش آموزی | طرح درس، طرح جابر، گام به گام، حل تمرین، حل المسائل, کتاب های دانش آموزی و دانشجویی، نمونه سوالات امتحانی، پاسخ فعالیت ها سوالات درسی, برنامه تدبیر،طرح تدبیر,دانلود طرح توجیهی, طرح کرامت, طرح شهاب, برنامه سالانه, حسابداری, حقوق, اقتصاد, کارآموزی, ریاضی, مدیریت, فلسفه و منطق, علوم اجتماعی, شیمی, فیزیک, محیط زیست, کامپیوتر, مکانیک, پزشکی و...