طرح درس روزانه نیمکت سبز درس هفدهم

فرمت فایل : .docx

 

 

 

تعداد صفحه : ۴ صفحه

 

 

 

قسمتی از متن :

طرح درس

 

درس روزانه نیمکت سبز درس هفدهم

 

مشخصات طرح درس روزانه : درس : هفدهم موضوع درس : نیمکت سبز

پایه تدریس دوم تعداد دانش آموزان ۱۶ نام معلم: زمان تدریس ۴۵ دقیقه

اهدف کلی آشنایی دانش آموزان با نظافت و بهداشت

اهداف جزئی دانش آموز تمایل به رعایت پاکیزگی ونظافت را در شرایط مختلف داشته باشد

دانش آموز اهمیت نظافت و پاکیزگی با آنرا درک کند

دانش آموز برای رعایت پاکیزگی ونظافت در شرایط مختلف تلاش کند

اهداف رفتاری دانش آموز اهمیت ونتایج رعایت نظافت را برای خودش ودیگران بیان می کند . (شناختی – دانش ).

دانش آموز درباره رفتار شخصیت های قصه قضاوت می کند (شتاختی – دانش ).

دانش آموز نظافت شخصی ومحیط اطراف خود را رعایت می کند (روانی – حرکتی ).

تعین روش تدریس سخنرانی – پرسش وپاسخ

 

طرح درس روزانه نیمکت سبز درس هفدهم

 

مدل کلاس گروهی

ارزشیابی ورودی سلام واحوال پرسی-حضور وغیاب – آماده سازی آنها برای درس جدید.

راهبردهای یاددهی ویادگیری (فعالیت معلم ) فعالیت های دانش آموزان

ارائه محتوا معلم درس را شروع می کند ودر مورد نظافت و

بهداشت آنها بحث وگفتگو را آغاز می کند آنها باید رعایت بهداشت فردی خود را همیشه حفظ کنندواز آنها سوال می کند شما وقتی از خواب بلند می شوید چه

کارهایی را انجام می دهید . آنها جواب می دهند که هر کس باید لیوان مخصوص وحوله شخصی داشته باشد وبعد از خوردن غذا همیشه مسواک بزند- ودانش

آموزان به حرفهای معلم گوش می دهند

 

طرح درس روزانه نیمکت سبز درس هفدهم

ارزشیابی تکمیلی از درس سوالات مهم ایراد می کند که دانش آموزان بایدبه آنها جواب دهد .اهمیت رعایت نظافت وبهداشت فردی باید چگونه باشد.

 

دانش آموزان به نظر خود هر یکی موضوعی را ایراد میکند . تا بحث وگفتگو فعال شود وکلاس شادی خود را داشته باشد وبهتر مطلب را یاد می گیرند.

خلاصه وجمع بندی معلم بعداز تدریس خلاصه ای از آنها را ذکر میکند اهمیت رعایت نظافت وپاکیزگی – مسولیت انسان مسلمان در مقابل محیط زیست

وبهداشت دانش آموزان کاملا به معلم گوش می دهد تا درس را خوب یادبگیرد .

تعیین تکلیف در پایان درس معلم برای هفته آینده تکلیفی را ایراد می کند . کتاب کار خود را انجام می دهد .

مشخصات طرح درس روزانه : درس : هیجدهم موضوع درس : شادی گل ها

پایه تدریس دوم تعداد دانش آموزان ۱۶ نام معلم: …………………………. زمان تدریس ۴۵ دقیقه

اهدف کلی آشنایی دانش آموزان با حفظ پاکیزگی وزیبایی پیرامون خود

اهداف جزئی دانش آموزان فایده ونتیجه ی رعایت نظافت و پاکیزگی را درک کند

دانش آموز نسبت به محیط پیرامون خود احساس مسولیت کند

اهداف رفتاری دانش آموز درمورد زیبایی گل ها با دوستانش گفتگو می کند (کاربرد)

دانش آموز نسبت به محیط پیرامون خود علاقه نشان می دهد (عاطفی)

دانش آموز نظافت وپاکیزگی را تعریف می کند (شناختی ـ دانش )

طرح درس روزانه نیمکت سبز درس هفدهم

تعین روش تدریس مشاهده ـ گردش علمی

مدل کلاس گروهی

ارزشیابی ورودی سلام واحوال پرسی-حضور وغیاب – چند تا سوال از درس گذشته

راهبردهای یاددهی ویادگیری (فعالیت معلم ) فعالیت های دانش آموزان

ارائه محتوا عشق وعلاقه ی کودکان به زیبایی و طبیعت وعکس گرفتن از آنها برای کودکان جذاب می باشد ولی وجود زباله در کنار آنها دچار ناراحتی افراد می

 

شود ـ تحریک حس زیبایی شناختی کودکان ـ جلب توجه نسبت به آلودگی محیط زیست وترغیب آنها به حفظ پاکیزگی آنها گوش دادن به توضیحات معلم و می

 

توانند به پرسش وپاسخ با معلم خود مواجح شود تا موضوع را بهتر یاد بگیرند .

 

طرح درس روزانه نیمکت سبز درس هفدهم

 

ارزشیابی تکمیلی معلم از دانش آموزان سوال می کند یا موضوع فراتر شود و تکمیل تر به آنها تفهیم شود دانش آموزان به سوالات مهم جواب می دهند و در

مورد زیبایی و نظافت بحث و گفتگو می کنند

خلاصه وجمع بندی معلم درس را بصورت کلی و خلاصه وار توضیح می دهد .

 

نظافت را توضیح می دهد و شرایط آن را دانش آموزان مفهوم نظافت را بداند .

دانش آموز کتاب و وسایل خود را تمیز نگه دارد

تعیین تکلیف معلم برا یتکلیف آنها تکلیف شب می دهد دانش آموزان کتاب کار خود را انجام می دهند و نقاشی می کنند.

مشخصات طرح درس

 

روزانه :

 

درس : نوزدهم

 

موضوع درس : جشن بزرگ

پایه تدریس دوم تعداد دانش آموزان ۱۶ نام معلم: ………………………… زمان تدریس ۴۵ دقیقه

اهدف کلی آشنایی دانش آموزان با جشن نیمه شعبان

اهداف جزئی دانش آموزان با نام مبارک امام زمان (ع) آشنا شوند

دانش آموزان احساس علاقه و تمایل نسبت به امام زمان (ع) داشته باشند

تمایل و حضور برای حضور در جشن نیمه شعبان

اهداف رفتاری دانش آموز نامهای امام زمان (ع) را می گوید (شناختی – دانش)

دانش آموز نام پدر و مادر امام زمان (ع) را نام می برد (شناختی)

دانش اموز درباره ی امام زمان با دوستانش بحث و گفتگو می کند (کاربرد)

تعین روش تدریس پرسش وپاسخ

مدل کلاس دایره ای – گروهی

ارزشیابی ورودی سلام واحوالپرسی – حضور وغیاب – سوال کردن از درس گذشته وآماده کردن دانش آموزان

راهبردهای یاددهی – یادگیری فعالیت های دانش آموزان

ارائه محتوا در این درس دانش آموزان با زندگی امام زمان ونام مبارک ایشان آشنا می شود وعلاقه مندی خود را نسبت به ایشان وجشن نیمه شعبان نشان خواهد

 

داد. دانش اموزان پیشنهادهایی برای بهتر وبا شکوه برگزار کردن جشن نیمه شعبان تلاش وکوشش می کند وانها از معلم می خواهند تا درباره امام زمان

داستانهایی را توضیح دهد .

ارزشیابی تکمیلی معلم از دانش اموزان پرسش وپاسخ میکند امام زمان چندمین امام ما می باشد. دانش آموزان به پاسخ می دهند .

 

طرح درس روزانه نیمکت سبز درس هفدهم

اخرین امام ما حضرت مهدی (عج ) می با شد

خلاصه وجمع بندی در پایان معلم خلاصه ای از درس را ذکر می کند

 

تا دانش آموزان مطلب را خوب فرا بگیرند دانش آموز به صحبت های معلم گوش می دهد واگر به مشکلی برخورد کرد از معلم سوال خواهد کرد.

تعیین تکلیف در پایان درس معلم تکلیفی به دانش آموز خواهد داد. کتاب کار خود را انجام می دهد وبه کلاس می آورد.

مشخصات طرح درس روزانه : درس :بیستم موضوع درس :

 

عینک معلم پایه تدریس دوم تعداد دانش آموزان ۱۶ نام معلم: ………………………………………… زمان تدریس ۴۵ دقیقه

اهدف کلی آشنایی دانش اموزان با راستگویی وصداقت

اهداف جزئی دانش اموز با اهمیت ونتایج راستگویی آشنا شود.

دانش آموز باید تمایل راستگویی در او تقویت شود .

تلاش برای رعایت راستگویی در شرایط مختلف

اهداف رفتاری دانش آموز صداقت ورو راستی را یکی از ویژگی های مسلمانان می داند (شناختی )

دانش آموز درباره رفتار وگفتار شخصیت ها ی داستان قضاوت می کند (درک وفهم )

دانش آموز به راستگویی علاقه وتمایل نشان می دهد.(عاطفی )

تعین روش تدریس سخنرانی –پرسش وپاسخ

 

طرح درس روزانه نیمکت سبز درس هفدهم

1 دیدگاه برای طرح درس روزانه نیمکت سبز درس هفدهم

  1. admin 1

    طرح درس روزانه نیمکت سبز درس هفدهم

دیدگاه خود را بنویسید