طرح درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم

(دیدگاه کاربر 1)
قیمت محصول

2,000 تومان

طرح درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم

 

 

 

 

 

 

 

 

پايه تدريس دوم تعداد دانش آموزان 16 نام معلم: زمان تدريس 45 دقيقه

اهدف كلي آشنايي دانش آموزان با نظافت و بهداشت

اهداف جزئي دانش آموز تمايل به رعايت پاكيزگي ونظافت را در شرايط مختلف داشته باشد

جزئیات بیشتر

تاریخ انتشار: 17 سپتامبر 2018آخرین بروز رسانی: 7 اکتبر 2018
دسته بندی ها:
توضیحات مختصر محصول

طرح درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم

فرمت فایل : .docx

 

 

 

تعداد صفحه : 4 صفحه

 

 

 

قسمتی از متن :

طرح درس

 

درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم

 

مشخصات طرح درس روزانه : درس : هفدهم موضوع درس : نيمكت سبز

پايه تدريس دوم تعداد دانش آموزان 16 نام معلم: زمان تدريس 45 دقيقه

اهدف كلي آشنايي دانش آموزان با نظافت و بهداشت

اهداف جزئي دانش آموز تمايل به رعايت پاكيزگي ونظافت را در شرايط مختلف داشته باشد

دانش آموز اهميت نظافت و پاكيزگي با آنرا درك كند

دانش آموز براي رعايت پاكيزگي ونظافت در شرايط مختلف تلاش كند

اهداف رفتاري دانش آموز اهميت ونتايج رعايت نظافت را براي خودش وديگران بيان مي كند . (شناختي – دانش ).

دانش آموز درباره رفتار شخصيت هاي قصه قضاوت مي كند (شتاختي – دانش ).

دانش آموز نظافت شخصي ومحيط اطراف خود را رعايت مي كند (رواني – حركتي ).

تعين روش تدريس سخنراني – پرسش وپاسخ

 

طرح درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم

 

مدل كلاس گروهي

ارزشيابي ورودي سلام واحوال پرسي-حضور وغياب – آماده سازي آنها براي درس جديد.

راهبردهاي ياددهي ويادگيري (فعاليت معلم ) فعاليت هاي دانش آموزان

ارائه محتوا معلم درس را شروع مي كند ودر مورد نظافت و

بهداشت آنها بحث وگفتگو را آغاز مي كند آنها بايد رعايت بهداشت فردي خود را هميشه حفظ كنندواز آنها سوال مي كند شما وقتي از خواب بلند مي شويد چه

كارهايي را انجام مي دهيد . آنها جواب مي دهند كه هر كس بايد ليوان مخصوص وحوله شخصي داشته باشد وبعد از خوردن غذا هميشه مسواك بزند- ودانش

آموزان به حرفهاي معلم گوش مي دهند

 

طرح درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم

ارزشيابي تكميلي از درس سوالات مهم ايراد مي كند كه دانش آموزان بايدبه آنها جواب دهد .اهميت رعايت نظافت وبهداشت فردي بايد چگونه باشد.

 

دانش آموزان به نظر خود هر يكي موضوعي را ايراد ميكند . تا بحث وگفتگو فعال شود وكلاس شادي خود را داشته باشد وبهتر مطلب را ياد مي گيرند.

خلاصه وجمع بندي معلم بعداز تدريس خلاصه اي از آنها را ذكر ميكند اهميت رعايت نظافت وپاكيزگي – مسوليت انسان مسلمان در مقابل محيط زيست

وبهداشت دانش آموزان كاملا به معلم گوش مي دهد تا درس را خوب يادبگيرد .

تعيين تكليف در پايان درس معلم براي هفته آينده تكليفي را ايراد مي كند . كتاب كار خود را انجام مي دهد .

مشخصات طرح درس روزانه : درس : هيجدهم موضوع درس : شادي گل ها

پايه تدريس دوم تعداد دانش آموزان 16 نام معلم: …………………………. زمان تدريس 45 دقيقه

اهدف كلي آشنايي دانش آموزان با حفظ پاكيزگي وزيبايي پيرامون خود

اهداف جزئي دانش آموزان فايده ونتيجه ي رعايت نظافت و پاكيزگي را درك كند

دانش آموز نسبت به محيط پيرامون خود احساس مسوليت كند

اهداف رفتاري دانش آموز درمورد زيبايي گل ها با دوستانش گفتگو مي كند (كاربرد)

دانش آموز نسبت به محيط پيرامون خود علاقه نشان مي دهد (عاطفي)

دانش آموز نظافت وپاكيزگي را تعريف مي كند (شناختي ـ دانش )

طرح درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم

تعين روش تدريس مشاهده ـ گردش علمي

مدل كلاس گروهي

ارزشيابي ورودي سلام واحوال پرسي-حضور وغياب – چند تا سوال از درس گذشته

راهبردهاي ياددهي ويادگيري (فعاليت معلم ) فعاليت هاي دانش آموزان

ارائه محتوا عشق وعلاقه ي كودكان به زيبايي و طبيعت وعكس گرفتن از آنها براي كودكان جذاب مي باشد ولي وجود زباله در كنار آنها دچار ناراحتي افراد مي

 

شود ـ تحريك حس زيبايي شناختي كودكان ـ جلب توجه نسبت به آلودگي محيط زيست وترغيب آنها به حفظ پاكيزگي آنها گوش دادن به توضيحات معلم و مي

 

توانند به پرسش وپاسخ با معلم خود مواجح شود تا موضوع را بهتر ياد بگيرند .

 

طرح درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم

 

ارزشيابي تكميلي معلم از دانش آموزان سوال مي كند يا موضوع فراتر شود و تكميل تر به آنها تفهيم شود دانش آموزان به سوالات مهم جواب مي دهند و در

مورد زيبايي و نظافت بحث و گفتگو مي كنند

خلاصه وجمع بندي معلم درس را بصورت كلي و خلاصه وار توضيح مي دهد .

 

نظافت را توضيح مي دهد و شرايط آن را دانش آموزان مفهوم نظافت را بداند .

دانش آموز كتاب و وسايل خود را تميز نگه دارد

تعيين تكليف معلم برا يتكليف آنها تكليف شب مي دهد دانش آموزان كتاب كار خود را انجام مي دهند و نقاشي مي كنند.

مشخصات طرح درس

 

روزانه :

 

درس : نوزدهم

 

موضوع درس : جشن بزرگ

پايه تدريس دوم تعداد دانش آموزان 16 نام معلم: ………………………… زمان تدريس 45 دقيقه

اهدف كلي آشنايي دانش آموزان با جشن نيمه شعبان

اهداف جزئي دانش آموزان با نام مبارك امام زمان (ع) آشنا شوند

دانش آموزان احساس علاقه و تمايل نسبت به امام زمان (ع) داشته باشند

تمايل و حضور براي حضور در جشن نيمه شعبان

اهداف رفتاري دانش آموز نامهاي امام زمان (ع) را مي گويد (شناختي – دانش)

دانش آموز نام پدر و مادر امام زمان (ع) را نام مي برد (شناختي)

دانش اموز درباره ي امام زمان با دوستانش بحث و گفتگو مي كند (كاربرد)

تعين روش تدريس پرسش وپاسخ

مدل كلاس دايره اي – گروهي

ارزشيابي ورودي سلام واحوالپرسي – حضور وغياب – سوال كردن از درس گذشته وآماده كردن دانش آموزان

راهبردهاي ياددهي – يادگيري فعاليت هاي دانش آموزان

ارائه محتوا در اين درس دانش آموزان با زندگي امام زمان ونام مبارك ايشان آشنا مي شود وعلاقه مندي خود را نسبت به ايشان وجشن نيمه شعبان نشان خواهد

 

داد. دانش اموزان پيشنهادهايي براي بهتر وبا شكوه برگزار كردن جشن نيمه شعبان تلاش وكوشش مي كند وانها از معلم مي خواهند تا درباره امام زمان

داستانهايي را توضيح دهد .

ارزشيابي تكميلي معلم از دانش اموزان پرسش وپاسخ ميكند امام زمان چندمين امام ما مي باشد. دانش آموزان به پاسخ مي دهند .

 

طرح درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم

اخرين امام ما حضرت مهدي (عج ) مي با شد

خلاصه وجمع بندي در پايان معلم خلاصه اي از درس را ذكر مي كند

 

تا دانش آموزان مطلب را خوب فرا بگيرند دانش آموز به صحبت هاي معلم گوش مي دهد واگر به مشكلي برخورد كرد از معلم سوال خواهد كرد.

تعيين تكليف در پايان درس معلم تكليفي به دانش آموز خواهد داد. كتاب كار خود را انجام مي دهد وبه كلاس مي آورد.

مشخصات طرح درس روزانه : درس :بيستم موضوع درس :

 

عينك معلم پايه تدريس دوم تعداد دانش آموزان 16 نام معلم: ………………………………………… زمان تدريس 45 دقيقه

اهدف كلي آشنايي دانش اموزان با راستگويي وصداقت

اهداف جزئي دانش اموز با اهميت ونتايج راستگويي آشنا شود.

دانش آموز بايد تمايل راستگويي در او تقويت شود .

تلاش براي رعايت راستگويي در شرايط مختلف

اهداف رفتاري دانش آموز صداقت ورو راستي را يكي از ويژگي هاي مسلمانان مي داند (شناختي )

دانش آموز درباره رفتار وگفتار شخصيت ها ي داستان قضاوت مي كند (درك وفهم )

دانش آموز به راستگويي علاقه وتمايل نشان مي دهد.(عاطفي )

تعين روش تدريس سخنراني –پرسش وپاسخ

 

طرح درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 1 امتیاز کلی : 5.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 1 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس روزانه نيمكت سبز درس هفدهم”