امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

1,700 تومان

طرح درس روزانه ریاضی سوم راهنمایی

 

 

اهداف كلي شناخت معادله خط و رسم خطی که معادله ی آن داده شده است.

هدف هاي جزئي 1- دانش آموزان با مشخص بودن نقاط معادله ی خط را حدس بزنند.

طرح درس روزانه ریاضی سوم راهنمایی

1,700 تومان