امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

3,000 تومان

دانلود طرح جابر لرزه نگار

 

 

 

 

 

 

 

  • پوستر های طرح جابربن حیان در مورد دستگاه زلزله نگار

  • تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  در مورد زلزله نگار

  • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان با موضوع لرزه نگار

  • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر برای تدوین می باشد.

دانلود طرح جابر لرزه نگار

3,000 تومان