حراج!

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 97-98 براساس طرح تدبیر

برنامه تدبیر سال تحصیلی۹۸-۹۹ براساس نگارش جدید

جدیدترین برنامه سالانه

برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر

فرمت: فایل ورد

 

فهرست 

جدیدتریتن برنامه سالانه براساس طرح تدبیر ۹۸-۹۹

پشتیبانی

تلگرام:@daneshkadeha

واتساپ:۰۹۱۰۳۷۰۵۵۷۸

تماس:۰۹۱۰۳۷۰۵۵۷۸

فرمت فایل ورد وقابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ۷۰ صفحه

تعداد صفحات فایل دوم ۱۰۰

فرم ۲ برنامه سالانه

فرم۳ برنامه سالانه

فر۶ ۶ برنامه سالانه

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر

شرح مختصر طرح تدبیر

فهرست
مقدمه
اهداف دوره ابتدایی
چشم انداز – رویکردهای مدرسه
مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ – بیانیه مأموریت
چشم انداز آموزشگاه – مأموریت آموزشگاه
چرخش های تحول آفرین
صورت جلسه تأیید شورای مدرسه
اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه – جدول اطلاعات تعداد کلاس و دانش آموزان دبستان
جدول اطلاعات فیزیکی – وضعیت تجهیزات اداری هوشمند دبستان
جدول مشخصات کارکنان آموزشگاه
بررسی وضعیت مدرک تحصیلی اولیاء – برررسی وضعیت مشاغل اولیاء
بررسی وضعیت شاخص های اساسی آموزشگاه
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی آموزشگاه
تحلیل محیطی محور آموزش و یادگیری
برنامه عملیاتی محور آموزش و یادگیری
تحلیل محیطی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
برنامه عملیاتی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
تحلیل محیطی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
برنامه عملیاتی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
تحلیل محیطی محور سلامت و تربیت بدنی
برنامه عملیاتی محور سلامت و تربیت بدنی
تحلیل محیطی محور اداری و مالی
برنامه عملیاتی محور اداری و مالی
تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
جدول کنترل نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سالانه دبستان
نحوه محاسبه سرانه
اطلاعات و مشخصات آموزشگاه
اطلاعات شناسنامه ای و عمومی آموزشگاه
اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه
تعداد کلاس و دانش آموزان آموزشگاه
میثاق نامه دانش آموزی
مشخصات و سمت کارکنان واحد آموزشی
منشور اخلاقی کارکنان
درصد ارتقا و عدم ارتقاؤ مدرسه در سال قبل
نمودار درصد ارتقا و عدم ارتقا در سال قبل
تاییدیه برنامه
شناسایی قوتها و- ضعفها و فرصت ها و تهدیدها بر اساس جدول ماتریس swot
اهداف کلان آموزشی و پرورشی
جدول پیشرفت اجرایی برنامه طرح تدبیر به صورت ماهانه
تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
فرم ارزیابی بهبود فرآیند
فرم ارزیابی بیرونی فرآیندی
تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی
فرم بازدید معلمان
صورتجلسات طرح تدبیر
فرم های برنامه محوری و نظارت
فرم های پرورشی
جدول گام های تدبیر

 

برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر

 

برچسب ها

جدیدترین برنامه سالانه

اموزش پرتال همگام طرح تدبیر,

اموزش تصویری سایت همگام,

برنامه سالانه ابتدایی براساس طرح تدبیر,

برنامه سالانه با طرح تدبیر, برنامه سالانه براساس طرح تدبیر,

برنامه سالانه براساس طرح تدبیر جدید, برنامه سالانه براساس طرح تدبیر۹۷,

برنامه سالانه پایه اول براساس طرح تدبیر,

برنامه سالانه تدبیر ۹۸-۹۹,

برنامه سالانه درسی فایل ویزه معاونین اجرایی,

برنامه سالانه طرح تدبیر,

برنامه سالانه طرح تدبیر ابتدایی,

برنامه سالانه طرح تدبیر در مدارس ابتدایی,

برنامه سالانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی,

برنامه سالانه طرح تدبیر مدیران،

برنامه سالانه مدارس ابتدایی براساس طرح تدبیر,

برنامه سالانه مدرسه براساس طرح تدبیر,

برنامه سالانه معلم کلاس پنجم براساس طرح تدبیر,

برنامه سالانه معلم کلاس ششم براساس طرح تدبیر,

برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیر ۹۶-۹۷,

برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر,

برنامه سالانه و تقویم اجرایی پرورشی ۹۷-۹۸,

برنامه سالانه+طرح تدبیر,

برنامه سالنه ی دبستان براساس تدبیر,

برنامه طرح تدبیر,

برنامه طرح تدبیر سالانه مدرسه,

برنامه طرح تدبیر مدارس ابتدایی برنامه عملیاتی طرح تدبیر,

برنامه عملیاتی تدبیر سال۹۸-۹۹,

برنامه عملیاتی۹۸-۹۹ طرح تدبیر,

برنامه کامل طرح تدبیر,

برنامه نیروی خدماتی در طرح تدبیر,

بروزترین و جدیدترین طرح تدبیر دبستان,

تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر,

تقویم اجرایی جدید برنامه تدبیر,

تویم اجرایی دبستان,

جدیدترین فایل طرح تدبیر,

چگونگی بارگزاری تدبیر در همگام,

طرح تدبیر۱۳۹۸,

دانلود انواع طرح تدبیر ابتدایی,

دانلود برنامه اصلاح شده و کامل طرح تدبیر با همه فرم ها,

دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر,

دانلود برنامه سالانه تدبیر مقطع ابتدایی,

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر,

دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر ابتدایی,

دانلود برنامه طرح تدبیر,

دانلود برنامه طرح تدبیر ابتدایی, دانلود برنامه عملیاتی طرح تدبیر,

دانلود رایگان طرح تدبیر آموزشگاه ابتدایی۱۳۹۸,

دانلود رایگان طرح تدبیر مدارس ابتدایی,

دانلود رایگان طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۸-۹۹,

دانلود رایگان طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۸,

دانلود رایگان طرح تدبیر مدارس ابتدایی۹۸,

دانلود رایگان طرح تدبیر۱۳۹۸,

دانلود رایگان برنامه سالانه براساس طرح تدبیر,

دانلود رایگان برنامه سالانه طرح تدبیر,

دانلود طرح تدبیر,

دانلود طرح تدبیر آموزشگاه ابتدایی,

دانلود طرح تدبیر آموزشگاه ابتدایی۹۸,

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی,

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۱۳۹۸-۱۳۹۹و دانلود رایگان طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۱۳۹۸-۱۳۹۹,

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۹-۹۸,

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی۹۸,

دانلود طرح تدبیر۱۳۹۸,

دانلود طرح تدبیر آموزشگاه ابتدایی ۹۹-۹۸,

دانلود طرح تدبیر اماده سال تحصیلی جدید,

دانلود طرح تدبیر با فرمت جدید,

دانلود طرح تدبیر برای مدیران و معاونین,

دانلود نمونه برنامه سالانه طرح تدبیر,

دانلودبرنامه سالانه براساس طرح تدبیر,

درسی فایل طرح تدبیر, سایت درسی فایل,

طرح تدبیر,

طرح تدبیر آموزشگاه ابتدایی,

طرح تدبیر آموزشگاه ابتدایی۱۳۹۸,

طرح تدبیر آموزشگاه ابتدایی۹۸,

طرح تدبیر مدارس ابتدایی, طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۱۳۹۸-۱۳۹۷, طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۷-۹۸, طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۸-۱۳۹۷، دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۸-۱۳۹۷, طرح تدبیر مدارس ابتدایی۹۸, طرح تدبیر, طرح تدبیر ۹۷, طرح تدبیر ۹۸برای مدیران دبستان, طرح تدبیر آموزشگاه ابتدایی, طرح تدبیر آموزشگاه ابتدایی ۱۳۹۸, طرح تدبیر ابتدایی ۹۷-۹۸ بصورت رایگان, طرح تدبیر اماده سال تحصیلی دید, طرح تدبیر با شیوه نامه جدید, طرح تدبیر برای مربی تربیت بدنی, طرح تدبیر برای معاونان اموزشی, طرح تدبیر برای معلمان, طرح تدبیر بصورت ورد و قابل ویرایش, طرح تدبیر جدید, طرح تدبیر کامل با شیوه نامه جدید, طرح تدبیر مدارس ابتدایی, طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۸, طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۸-۹۷, طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷-۹, طرح تدبیر مدارس استثنایی ۹۷-۹۸, طرح تدبیر مدارسو طرح تدبیر, طرح تدبیر مدیر ابتدایی سال۹۷-۹۷, طرح تدبیر همه معلمان پایه اول, طرح تدبیر۹۸, طرح تدبیراماده با همه فرم ها, فایل طرح تدبیر مدارس ابتدایی, فایل طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۱۳۹۸-۱۳۹۷, فایل طرح تدبیر مدارس ابتدایی ۹۷-۹۸, فرایند های مهم طرح تدبیر, نحوه دیدن فایل های تدبیر در همگام, نحوه مستند گزاری تدبیر در پرتال همگام, نقش معلمان در طرح تدبیر, نمونه ابلاغ مربیان xvp jnfdv, نمونه ابلاغ های طرح تدبیر, نمونه برنامه سالانه طرح تدبیر, نمونه برنامه طرح تدبیر, نمونه برنامه طرح تدبیر مدارس ابتدایی, نمونه تقویم اجرایی طرح تدبیر ۹۸-۹۷, نمونه طرح تدبیر ۹۷-۹۸, نمونه ی کامل شده از طرح تدبیر ۹۷-۹۸, همگام چگونگی ورود مدیر,

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۹-۹۸ براساس طرح تدبیر

1 دیدگاه برای دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر

  1. admin 1

    دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

دیدگاه خود را بنویسید

همچنین ممکن است علاقه مند باشید …