امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

5,000 تومان

دانلود جديدترين برنامه سالانه و تقويم اجرايي سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبير

فهرست 

  • مقدمه
  • اهداف دوره ابتدايي
  • چشم انداز – رويكردهاي مدرسه
  • مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ – بيانيه مأموريت
  • چشم انداز آموزشگاه – مأموريت آموزشگاه
  • چرخش هاي تحول آفرين
  • صورت جلسه تأييد شوراي مدرسه
دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۸-۹۹ براساس طرح تدبیر

5,000 تومان