جزوه ریاضی کنکور تجربی

1,950 تومان

جزوه ریاضی کنکور تجربی

 • محاسبات
 • عبارات جبری
 • معادلات درجه اول و دوم و تعیین علامت
 •  دنباله
 • توابع رادیکالی
 • قدرنسبت
 • مثلثاتی
 • لگاریتمی
 • ماتریس
 • آمار
 • شمارش ، ترکیبات احتمال

توضیحات

جزوه ریاضی کنکور تجربی ، قبل از این جزوه میپردازیم به تعریف ریاضیات : ریاضیات یک علم تجربی نیست و هرگز نخواهد بود ، اما ریاضیدانان در می یابند که استفاده از رایانه ها و نرم افزارهای تخصصی تولید بینش ریاضی را در قالب حدس ها و نمونه ها امکان پذیر می کند ، که این امر زمینه را برای قضایا و اثبات آنها فراهم می کند. به این ترتیب ، رویکرد تجربی به ریاضیات خالص ، انقلابی در نحوه کار ریاضیدانان تحقیق است. این کتاب به عنوان اولین مورد در نوع خود ، مطالبی را برای یک دوره یک ترم در ریاضیات تجربی ارائه می دهد که به دانشجویان ابزارها و آموزش های لازم برای تحقیق منظم و توسعه تئوری ریاضیات با استفاده از برنامه های رایانه ای که در Maple نوشته شده است می دهد. در دسترس خوانندگان بدون تجربه برنامه نویسی قبلی و استفاده از مثال هایی از مشکلات ریاضی بتن برای نشان دادن طیف گسترده ای از تکنیک ها ،

جزوه ریاضی کنکور تجربی  در ۱۸ قسمت به طور خلاصه

یک جزوه طلایی در این پست در سایت دانشکده ها برای کاربران محترم تهیه و جمع آوری کرده ایم.

 • محاسبات
 • عبارات جبری
 • معادلات درجه اول و دوم و تعیین علامت
 •  دنباله
 • توابع رادیکالی
 • قدرنسبت
 • مثلثاتی
 • لگاریتمی
 • ماتریس
 • آمار
 • شمارش ، ترکیبات احتمال
 • هم ارزی
 • حد و پیوستگی و مشتق و کاربرد مشتق و انتگرال
 • مقاطع مخروطی

جزوه ریاضی کنکور تجربی

جمع بندی ریاضیات کنکور تجربی

توان: در ضرب و تقسیم اعداد توان دار با توان مساوی یا پایه مساوی:

جمع بندی ریاضیات کنکور تجربی

در جمع و تفریق اعداد توان دار قاعده خاصی نداریم:

جزوه ریاضی کنکور تجربی
جزوه ریاضی کنکور تجربی

جزوه ریاضی کنکور تجربی

رادیکال:

جزوه ریاضی کنکور تجربی

جزوه ریاضی کنکور تجربی

اگر توان بر فرجه پخشپذیر باشد با در نظر گرفتن شرایط فوق امکان ساده کردن هست.

عبارات جبری

عبارات جبریجملات متشابه:
جملاتی که متغیر و توانش یکسان است.
جمع جملات:
فقط جملات متشابه را میتوان جمع یا تفریق کرد و فقط باید ضرایب را جمع و تفریق کنیم.

ضرب عبارات جبری:
ضرایب را در هم ضرب می کنیم، توان متغیرهای متشابه را با هم جمع می کنیم و متغیر های غیرمتشابه را می نویسیم.

فاکتورگیری:
بین متغیرها، متغیر مشترک در همه جملات با توان کمتر را فاکتور می گیریم و هر عبارت را بر فاکتور تقسیم کرده و حاصل را داخل پرانتز مینویسیم.

بین اعداد، عددی که بر همه ضرایب بخش پذیر است را فاکتور می گیریم و ضرایب را بر غاکتور تقسیم کرده حاصل را داخل پرانتز می نویسیم.

اتحادها را دو طرفه یاد بگیرید تا بتوانید تجزیه را نیز به کمک اتحادها انجام دهید.

حل معادله درجه اول:

کافیست عبارت را معلوم و مجهول کرد. در جابجایی دقت شود:

 • جمع به تفریق
 • تفریق به جمع ضرب به تقسیم
 • تقسیم به ضرب تبدیل می شوند.

دنباله حسابی :

رشته ای از اعداد با یک عدد ابتدا ) ۱ a ( و تفاضل هر دو جمله متوالی ثابت )قدرنسبت d )

-۲ ، ۱ ، ۸ ، ۱۱ ، …

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جزوه ریاضی کنکور تجربی”