" />تولید نان فانتزی |Fantasy Bread Production |طرح توجیهی کارآفرینی
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

4,000 تومان

 طرح توجیهی تولید نان فانتزی و صنعتی

 

 

 

 

 

ظرفیت اسمی تولیدات :              500 تن سالیانه

نوع تولیدات :                                  انواع نان فانتزی

تعداد شاغلین :                               11 نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح:‌(ارقام به میلیون ریال)

– سرمایه گذاری کل طرح:‌        

 

سرمایه گذاری ثابت:‌  1498

 

-:سرمایه درگردش

 

طرح توجیهی تولید نان فانتزی
تولید نان فانتزی |Fantasy Bread Production |طرح توجیهی

4,000 تومان