طرح درس سالانه علوم اول دبیرستان

تعداد صفحات:۴

فرمت:ورد

طرح درس

طرح درس علوم اول دبیرستان

 

نام‌ درس: علوم‌تجربی

موضوع: انواع مخلوط

مدت: ۴۵ دقیقه

شماره‌ی طرح درس: نام مدرسه: تعداد دانش‌آموزان: نفر

نام دبیر: کلاس: اول ۱ تاریخ: ۳۰/۹/۸۳

صفحه کتاب: ۳۷- ۳۵ مشخصات کلی

آشنایی با مخلوط همگن و ناهمگن

طرح درس سالانه علوم اول دبیرستان

هدف کلی
۱- تعریف مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.
۲- ویژگی‌۳- های مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.
۴- بتواند برای مخلوط همگن و ناهمگن مثال بزند.
۵- مثال‌۶- هایی که در زندگی روزانه در رابطه با این دو مخلوط می‌۷- باشد نام ببرد.
۸- بداند نام دیگر مخلوط همگن محلول است.
۹- بداند که جداسازی مخلوط ناهمگن راحت‌۱۰- تر است. هدف‌های رفتاری
اشاره به این موضوع که تمام چیزهای اطراف ما را خداوند آفریده از جمله مواد

گوناگون و توجه به این مطلب که هستی و هر چه در آن است برای انسان آفریده شده و خلقت خاک،

آب و هوا که نمونه‌هایی از مخلوط‌های همگن و ناهمگن است بیهوده نبوده

و در خدمت انسان و برای بهتر زندگی کردن او و در نهایت به کمال مطلوب رسیدن او می‌باشد. هدف دینی

کتاب درسی ـ گچ رنگی ـ وسایل آزمایش از قبیل لیوان، آب، نمک، شکر، قاشق، خاک، مقداری نخود و لوبیا و عدس، مقداری آجیل، بشقاب وسایل کمک آموزشی

1 دیدگاه برای طرح درس سالانه علوم اول دبیرستان

  1. admin 1

    طرح درس علوم اول دبیرستان

دیدگاه خود را بنویسید