" />طرح توجیهی تولید کاشی کف و سرامیک | تولید کاشی کف | دانشکده ها دانلود طرح توجیهی

4,000 تومان

مشخصات کاشی مورد نظر بشرح زير است:

1ـ ابعاد: 8/0×20×10 سانتيمتر .

2ـ وزن خاك مصرفي براي هر عدد کاشی 250 گرم.

 

طرح توجیهی تولید کاشی کف و سرامیک
طرح توجیهی تولید کاشی کف و سرامیک

4,000 تومان