4,000 تومان

سرمازدگي و گرمازدگي | یک جزوه در 23 اسلاید پاورپوینت هر دو حد نهائی حرارت، سرما و گرمای زیاد می توانند باعث صدمه به پوست و دیگر بافتهای بد

سرمازدگی و گرمازدگی | یک جزوه در ۲۳ اسلاید پاورپوینت

4,000 تومان