طرح درس سالانه درس هندسه(۲) پایه سوم متوسطه

تعداد صفحات:۲

فرمت:ورد

طرح درس

  1. این برنامه به صورت پیشنهادی می باشد . همکاران محترم می توانند با توجه به شرایط کلاس خود اصلاحات لازم را اعمال نمایند .

طول هر ترم۴ ۱ هفته در نظر گرفته شده است .

طرح درس سالانه درس هندسه(۲) پایه سوم متوسطه

طرح درس سالانه درس هندسه(۲) پایه سوم متوسطه

طرح درس سالانه درس هندسه(۲) پایه سوم متوسطه

به نام خدا
مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرری
طرح درس سالانه
درس : هندسه (۲) پایه : سوم ریاضی نیمسال دوم) ۸۷– ۶ ۸ )
جلسه تاریخ عناوین وموضوعات تدریس صفحات توضیحات
۱ رابطه طولی در دایره ۷۸ – ۷۴
۲ حل مسا ئل صفحه ۷۸
مما س مشترک دو دایره ۸۱ – ۷۹
۳ حل مسائل صفحه ۸۱ و ۸۲
۴ نگاشت وتبدیل در صفحه
حل چند مسئله از صفحه ۸۹ ۸۹ – ۸۳
۵ حل بقیه مسائل صفحه ۸۹ و۹۰
۶ انتقال – حل مسائل ۱و۲و۳
از صفحه ۹۴ و ۹۵ ۹۵ – ۹۱
۷ حل مسائل صفحه ۹۵ و ۹۶
۸ بازتاب – حل مسائل ۱و۲و۳و۴
صفحه ۱۰۲ ۱۰۲ – ۹۷
۹ حل مسائل صفحه ۱۰۲ و۱۰۳ ۱۰۲ – ۹۵
۱۰ دوران – حل مسائل ۱و۲و۳ صفحه ۱۰۹ ۱۰۹ – ۱۰۴
۱۱ حل مسائل صفحه ۱۱۰ و ۱۱۱
۱۲ تجانس – حل مسائل ۱ و۲
صفحه ۱۱۶ ۱۱۶ – ۱۱۲
۱۳ حل مسائل صفحه ۱۱۷ الی ۱۱۹
۱۴ تبدیل یافته خط
حل مسائل صفحه ۱۲۲ ۱۲۲ – ۱۱۹
۱۵ اثبات با استفاده از
ویژگی های تبدیل ۱۲۵- ۱۲۲
۱۶ حل مسائل صفحه ۱۲۵و ۱۲۶
۱۷ آزمون
۱۸ هندسه در فضا ۱۳۸-۱۲۸

 

طرح درس سالانه درس هندسه(۲) پایه سوم متوسطه

برچسب

طرح درس سالانه هندسه دهم,
طرح درس سالانه هندسه یازدهم,
طرح درس سالانه هندسه پایه دهم
,

طرح درس سالانه هندسه یازدهم,
طرح درس سالانه هندسه دهم,
طرح درس سالانه هندسه پایه دهم
,

طرح درس سالانه هندسه ۲
,

طرح درس سالانه هندسه ۱
,

طرح درس سالانه هندسه نقوش
,

طرح درس سالانه هندسه پایه دهم
,

طرح درس سالانه هندسه یک,
طرح درس سالانه هندسه ۱
,

 

1 دیدگاه برای طرح درس سالانه درس هندسه(۲) پایه سوم متوسطه

  1. admin 1

    طرح درس سالانه درس هندسه(۲) پایه سوم متوسطه

دیدگاه خود را بنویسید