طرح توجیهی طلا و جواهر سازی | دانشکده ها دانلود مرجع فایلهای دانشجویی

4,000 تومان

ریختن فلز ضدآب در ریژه و تعیین عیار فلزات قیمتی،برشکاری ،سوهانکاری ،حدیده کاری ،فتول کشی و نوردکاری و طراحی و ساخت انواع فلزات قیمتی برآید.

طرح توجیهی طلا و جواهر سازی
طرح توجیهی طلا و جواهر سازی

4,000 تومان