جمعه , فروردین ۳۰ ۱۳۹۸

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

1,000 تومان

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

توضیحات مختصر محصول

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

 

‏طرح‏ ‏درس‏ ‏جغرافیا‏ ‏کلاس‏ ‏پنجم‏ ‏دبستان‏

درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

قسمتی از متن :

 

فرمت فایل : .docx

 

 

 

تعداد صفحه : ۵ صفحه

(‏عنوان‏ ‏درس‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏)

 

‏ ‏موضوع‏ ‏درس‏ : ‏

جغرافیا‏

‏عنوان‏ ‏درس‏ : ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏

 

‏زمان‏ : ۴۵ ‏دقیقه‏ ‏تعداد‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ :۳۵ ‏پایه‏ : ‏پنجم‏

 

‏نویسنده‏ : ‏الهایی‏ ‏سحر

 

‏هدف‏ ‏کلی‏ : ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان،‏ ‏تقویت‏ ‏مهارت‏ ‏های‏ ‏زبانی‏ .

 

‏انتظارات‏ ‏آموزشی‏ :

 

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

‏۱) ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏مختلف‏ ‏جهان‏. (‏شناختی‏)

 

‏۲) ‏کشیدن‏ ‏یک‏ ‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏کلی‏ ‏از‏ ‏قاره‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏جهان‏. (‏مهارتی‏)

 

‏۳) ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏مختلف‏ ‏جهان‏. (‏شناختی‏)

 

‏۴)‏کنجکاوی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏وسایل‏ ‏کمک‏ ‏آموزشی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏درس‏ ‏مثل‏ ‏کره‏ ‏و‏ ‏نقشه‏. (‏گرایشی‏)

 

‏۵)‏علاقه‏ ‏مندی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏کشیدن‏ ‏یک‏ ‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏کلی‏ ‏از‏ ‏قاره‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏جهان‏. (‏گرایشی‏)

 

‏اهداف‏ ‏رفتاری‏ :

 

‏دانش‏ ‏آموز‏ ‏در‏ ‏پایان‏ درس‏ ‏باید‏ ‏بتواند‏:

 

۱) ‏نام‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بگوید‏.(‏شناختی‏)

 

‏۲) ‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بکشد‏. (‏مهارتی‏)

 

‏۳) ‏نام‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بگوید‏. (‏شناختی‏)

 

‏۴) ‏از‏ ‏کشیدن‏ ‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏لذت‏ ‏برد‏. (‏گرایشی‏)

 

‏۵) ‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بکشد‏. (‏مهارتی‏)

 

‏۶) ‏تعریف‏ ‏قاره‏ ‏را‏ ‏توضیح‏ ‏دهد‏. (‏شناختی‏)

 

‏۷) ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏شناختن‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏قطب‏ ‏جنوب‏ ‏کنجکاوی‏ ‏نشان‏ ‏دهد‏. (‏گرایشی‏)

 

‏۸) ‏در‏ ‏مورد‏ ‏بومیان‏ ‏قدیمی‏ ‏آمریکا‏ ‏تحقیق‏ ‏کند‏. (‏مهارتی‏)

 

‏۹) ‏نام‏ ‏بزرگترین‏ ‏قاره‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بگوید‏. (‏شناختی‏)

 

‏۱۰) ‏نام‏ ‏بلندترین‏ ‏قله‏ ‏ی‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بگوید‏. (‏شناختی‏)

 

‏۱۱) ‏یک‏ ‏نقاشی‏ ‏از‏ ‏تصوری‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏قطب‏ ‏جنوب‏ ‏و‏ ‏شرایط‏ ‏آن‏ ‏دارد‏ ‏بکشد‏. (‏مهارتی‏)

 

‏۱۲) ‏بگوید‏ ‏که‏ ‏کشور‏ ‏ایران‏ ‏در‏ ‏کدام‏ ‏قاره‏ ‏می‏ ‏باشد‏. (‏شناختی‏)

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

 

‏تکنولوژی‏ ‏آموزشی‏ :

 

‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏قاره‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏جهان

‏- ‏کره‏ ‏ی‏ ‏جغرافیایی‏-

‏کارت‏ ‏گروه‏ ‏بندی

‏- ‏پرسش‏ ‏نامه‏ ‏ی‏ ‏ارزشیابی‏ ‏ورودی‏ ‏و‏ ‏اسم‏ ‏درس

‏- ‏کارت‏ ‏امتیاز‏

– ‏کارت‏ ‏های‏ ‏تعیین‏ ‏کننده‏ ‏ی‏ ‏مکان‏ ‏گروه‏ ‏ها‏.

 

‏چیدمان‏ ‏کلاس‏ :

 

‏سنتی‏ .

(‏بهتر‏ ‏بود‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏گروه‏ ‏های‏ ‏نیم‏ ‏دایره‏ ‏چیده‏ ‏می‏ ‏شد‏.‏ولی‏ ‏امکان‏ ‏آن‏ ‏نبود‏.)

 

‏روش‏ ‏تدریس‏ :

 

‏تلفیقی‏ ‏از‏ ‏تجسسی،پرسش‏ ‏و‏ ‏پاسخ‏ ‏ونمایشی‏ (‏استفاده‏ ‏از‏ ‏کره‏ ‏و‏ ‏نقشه‏ ‏و‏…)

 

‏حوزه‏ ‏های‏ ‏تدریس

 

‏ریاضی‏- ‏هنر‏(‏نقاشی‏)- ‏بخوانیم‏- ‏اجتماعی‏- ‏جغرافی‏.

 

‏سوالات‏ ‏حوزه‏ ‏های‏ ‏تدریس‏ :

 

‏۱) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ۵ ‏قاره‏ ‏ی‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏نام‏ ‏ببرد؟‏ (‏ریاضی‏)

 

‏۲) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏بگوید‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏چند‏ ‏اقیانوس‏ ‏می‏ ‏باشد؟‏ (‏ریاضی‏)

 

‏۳) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏متن‏ ‏درس‏ ‏را‏ ‏روان‏ ‏وبدون‏ ‏اشکال‏ ‏بخواند؟‏ (‏بخوانیم‏)

 

‏۴) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏پایان‏ ‏درس‏ ‏قدرت‏ ‏هماهنگی‏ ‏با‏ ‏گروه‏ ‏را‏ ‏افزایش‏ ‏دهد؟‏ (‏اجتماعی‏)

 

‏۵) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏نوبت‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صحبت‏ ‏کردن‏ ‏رعایت‏ ‏کند؟‏ (‏اجتماعی‏)

 

‏۶) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏سیستم‏ ‏قاره‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اقیانوس‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏حکمت‏ ‏و‏ ‏قدرت‏ ‏خداوند‏ ‏پی‏ ‏ببرد؟‏ (‏هدیه‏ ‏های‏ ‏آسمان‏)

 

‏۷) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏یکی‏ ‏یا‏ ‏چند‏ ‏قاره‏ ‏و‏ ‏آب‏ ‏های‏ ‏اطراف‏ ‏آن‏ ‏نقاشی‏ ‏بکشد؟‏ (‏هنر‏ ‏نقاشی‏)

 

‏ارائه‏ ‏ی‏ ‏محتوا

 

‏۱)‏معلم‏ ‏سلام‏ ‏واحوال‏ ‏پرسی‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏جواب‏ ‏سلام‏ ‏معلم‏ ‏را‏ ‏می‏ ‏دهند‏.

 

‏۲) ‏حضور‏ ‏وغیاب‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏شماره‏ ‏ای‏ ‏انجام‏ ‏می‏ ‏دهد،

وشماره‏ ‏ی‏ ‏غائبین‏ ‏را‏ ‏یادداشت‏ ‏می‏ ‏کند‏.‏

احوال‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏غایب‏ ‏دیروز‏ ‏را‏ ‏می‏ ‏پرسد‏. ‏هر‏ ‏کس‏ ‏به‏ ‏ترتیب‏ ‏شماره‏ ‏ی‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بلند‏ ‏می‏ ‏گوید‏.

 

‏۳)‏ارزشیابی‏ ‏ورودی‏:

 

‏برای‏ ‏این‏ ‏مرحله‏ ‏جدول‏ ‏رنگارنگی‏ ‏تهیه‏ ‏شده‏

‏که‏ ‏شامل‏ ‏سؤالاتی‏ ‏از‏ ‏درس‏ ‏قبل‏ ‏می‏ ‏باشد

‏ ‏ورمز‏ ‏آن‏ ‏نام‏ ‏درس‏ ‏جدید‏ ‏می‏ ‏باشد‏.‏جدول‏ ‏مابین‏ ‏گروه‏ ‏های‏ ‏قدیمی‏ ‏توزیع‏ ‏می‏ ‏شود‏.

 

‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏سؤال‏ ‏ها‏ ‏را‏ ‏حل‏ ‏می‏ ‏کنند‏. –

‏هر‏ ‏گروه‏ ‏زودتر‏ ‏حل‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏رمز‏ ‏جدول‏ ‏رسید،

رمز‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏نام‏ ‏درس‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏روی‏ ‏یک‏ ‏مقوا‏ ‏نوشته‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏را‏ ‏روی‏ ‏تخته‏ ‏می‏ ‏چسباند‏.

 

‏- ‏معلم‏ ‏در‏ ‏حین‏ ‏کار‏ ‏بالای‏ ‏سرشان‏ ‏می‏ ‏رود‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏های‏ ‏لازم‏ ‏را‏ ‏انجام‏ ‏می‏ ‏دهد‏. –

‏نمره‏ ‏ی‏ ‏ارزشیابی‏ ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏را‏ ‏وارد‏ ‏می‏ ‏کند‏.

 

‏۴)‏گروه‏ ‏بندی‏: ‏افراد‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏کارت‏ ‏هایی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏قبل‏ ‏آماده‏ ‏شده‏ ‏گروه‏ ‏بندی‏ ‏می‏ ‏کند‏.

 

‏(‏نام‏ ‏گروه‏ ‏ها‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏است‏.‏واسم‏ ‏و‏ ‏مکان‏ ‏گروه‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏قبل‏ ‏با‏ ‏کارت‏ ‏های‏ ‏بزرگی‏ ‏مشخص‏ ‏شده‏ ‏است‏.)

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستاندیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان”