امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

3,250 تومان

تولید نایلون دسته دار

 

 

 

 

 

 

 

پیش بینی میزان اشتغالزایی طرح :پیش بینی می شود درابتدای کار در حد یک کارگاه  کوچک تعداد ۵ نفر مشغول بکار شوند ودرآینده امکان بکارگماری ۱۲ نفر بعنوان نمایندهدرشهرهای استان مرکزی مشغول کار شوند.

 

طرح کسب و کار تولید نایلون دسته دار

3,250 تومان