محلول همو دیالیز |Hemodialysis solution

محلول همو دیالیز

محلول دیالیز

هر بیمار در هر نوبت دیالیز خود حداقل به ۱۲۰تا ۱۸۰ لیتر آب نیاز دار د که این آب قبل از قرار گرفتن در کنار خون بیمار وعبور از صافی ، با یک بافر الکترولیتی که از نظر وجود املاح نزدیک به ترکیبات الکترولیتی خون باشد ترکیب گردد .

برای این منظور از محلول ها و یا ترکیبات خشک کنستانتره به دو فرم ذیل استفاده میشود :

۱- بافر استات

۲-بافر بیکربنات سدیم

مقایسه  ترکیب محلول های

استات  و  بیکربنات

محلول بیکربناتمحلول استاتمحتویات
۱۴۵-۱۳۵۱۴۵-۱۳۵سدیم
۴- ۰۴-۰پتاسیم
۵/۳- ۵/۲۵/۳-۵/۲کلسیم
۲- ۵/۰۱- ۵/۰منیزیم
۱۱۹- ۱۰۰۱۱۹- ۱۰۰کلر
۴- ۲۳۸- ۳۵استات
۴۰ – ۳۰۰بیکربنات
۱۱۱۱دکستروز
۱۰۰- ۴۰۵/۰pco2
۳/۷- ۷متغیرPH

مایع همودیالیز  خصوصیّات

مایع همودیالیز حاوی الکترولیت های نرمال موجود در پلاسمای خون

می باشد به میزانی که باعث تغییرات شدید در حین همودیالیز در

الکترولیت های خون بیمار نشود .

مایع همودیالیز به صورت غلیظ در ظرف های ۴ یا ۵ لیتری تهیه

می گردند که با ۳۵ بار رقیق شدن ، غلظت مطلوب جهت همودیالیز

بدست می آید . محلول همودیالیز به طور معمول حاوی سدیم-

پتاسیم- کلسیم- فسفر – منیزیم – کلراید – بیکربنات – استات و دکستروز می باشد .

ترکیبات مایع دیالیز

غلظت برحسب میلی اکی والان درلیترترکیبات
۱۳۵ -۱۴۵   Na سدیم
۰ – ۴Kپتاسیم
۲٫۵ – ۳٫۵Caکلسیم
۰٫۵ – ۰٫۷۵Mgمنیزیم
۹۸ – ۱۲۴Clکلراید
۲ – ۴استات
۳۰ – ۴۰بیکربنات
۱۱دکستروز
۴۰ – ۱۱۰Pco2 (mmHg)
۷٫۱ – ۷٫۳pH

انتخاب محلول همو دیالیز

به طور معمول محلول همو دیالیز با میزان غلظت های متفاوت از نظر

الکترولیتی استفاده می شود که با توجه به شرایط ، این غلظت ها

قابل تغییر است .

بافر  مایع  دیالیز

۱- مایع استات

۲- مایع بیکربنات

میزان سدیم مایع دیالیز

سدیم از املاح مهم مایع دیالیز میباشد و یکی از الکترولیت هایی

است که میتوان میزان برداشت آن را در دستگاه همودیالیز تغییر

داد و این میزان را کم وزیاد کرد. این میزان به طور استاندارد ۱۳۸

یا ۱۳۵ میلی اکی والان در لیتر می باشد .

Base Na  محلول های استاتی برابر با ۱۳۵ میلی اکی والان در

لیتر می باشد.

Base Naدر محلول های بیکربناتی برابر با ۱۳۸ میلی اکی

والان در لیتر می باشد .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “محلول همو دیالیز |Hemodialysis solution |در ۱۴ اسلاید پاورپوینت”