طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی

1,100 تومان

طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی

  • دانش آموزان می توانند ضرب یک رقم در چند رقم را انجام دهند.
  • دانش آموزان می توانند ضرب دو عدد  دو رقمی را به روش های متفـاوت انجـام  دهند.
  • دانش آموزان مسئله های مربوط به ضرب را حل می کند.

توضیحات

طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی در 3 صفحه ورد تهیه و تنظیم شده است بطور نمونه ما قسمتی از متن این طرح درس را در قسمت زیر برای کاربران دانشکده ها قرار خواهیم داد

طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه  ریاضی  صفحه 94

شماره طرح درس: 6

موضوع درس:  آشنایی با ضرب دوعدد دو رقمی

تاریخ اجرا:

مدت اجرا: 54

تعداد فراگیران: 54

اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه بندی جدید بلوم


مطلب پیشنهادی     تمام طرح درس روزانه چهارم ابتدایی


هدف کلی

آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی )ضرب مساحتی(

اهداف مرحله ای جزئی

آشنایی دانش آموزان با ضرب تکنیکی آشنایی دانش آموزان  با ضرب مساحتی آشنایی دانش آموزان با ضرب فرآیندی آشنایی دانش آموزان با ضرب گسترده نویسی

اهداف )با رعایت توالی محتوای درسی(

انتظارات در پایان آموزش

  • دانش آموزان می توانند ضرب یک رقم در چند رقم را انجام دهند.
  • دانش آموزان می توانند ضرب دو عدد  دو رقمی را به روش های متفـاوت انجـام  دهند.
  • دانش آموزان مسئله های مربوط به ضرب را حل می کند.
  • دانش آموزان مسئله های مربوط به ضرب را حل می کند.
  • دانش آموز ان می توانند ضرب ها دو رقمی را روی شکل نمایش دهند..
  • دانش آموزان  به این نکته پی برده اند که جواب بسیاری از مسایل را می توانند بـا  انجام ضرب به راحتی به دست آورند

رئوس مطالب

آشنایی دانش آموزان با ضرب دو عدد دو رقمی )ضرب مساحتی(

مواد و رسانه های آموزشی

کتاب- تابلو – دیتاشو

پیش بینی رفتار ورودی 

دانش آموزان می توانند ضـرب هـای یـک رقـم در دو رقـم را انجـام دهنـد -دانـش آمـوزان مـی تواننـد مسـاحت مسـت یل را بـه دسـت آورند

ایجاد ارتباط اولیه

سلام واحوال پرسی- حضور و غیاب- آماده کردن دیتاشو

گروه بندی ،مدل و ساختار کلاسی

به صورت گروه های سه نفره می باشند به این صورت که یک کلامی یک تصویری و یک دست ورز در گروه قرار گرفته است. ساختار کـلاس بـه صورت ردیفی می باشد.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی”