درس هنر سوم ابتدایی

طرح درس سالانه هنر پایه سوم ابتدایی

موضوع اهداف وسایل مورد نیاز فعالیت های دانش آموزان

۱ بافت ها – طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست دارد .

– تفاوت بصری و لمسی را درک می کند .

– تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی برای بیان افکار و احساسات را بشناسد .

– در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی مهارت داشته باشد .

– در مشاهده پدیده های طبیعی پیرامون خود مهارت دارد . مداد رنگی

فرمت فایل:ورد

تعداد صفحات:۲

طرح درس هنر سوم ابتدایی

آبرنگ

گواش

پاستل گچی یا روغنی

انواع کاغذ و مقوا گروه بندی آنها به گروه های ۳ یا ۵ نفره

کشیدن نقاشی با موضوع آزاد وبحث و تبادل نظر راجع به بافت نقاشی ها و تفاوت آن ها

بردن دانش آموزان به طبیعت وبحث و تبادل نظر راجع به محیط اطرافشان

لمس کردن و شیندن صداهای اطرافشان

اجرای نمایش بدون کلام با موضوع نرمی و زبری

۲ هنرهای سنتی محلی بر اساس شواهد و نتایج مشاهدات و تحقیق خود نتیجه گیری کند.

از میراث فرهنگی – هنری منطقه خود آگاهی داشته باشد .

هنرمندان محل زندگی خود را بشناسد .

قصه ها ، اشعار و موسیقی محل خود را بشناسد .

توانایی خلق یک اثر هنری را در قالب رشته های مختلف هنری داشته باشد .

به فرهنگ و آداب و رسوم محلی احترام بگذارد . ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی وساخت حجم گلی

وسایل لازم برای نمایش و تربیت شنوایی پرسش و پاسخ راجع به میراث فرهنگی شهر و محله خودشان

گروه بندی دانش آموزان بر اساس جنبه های مختلف میراث فرهنگی (آداب و رسوم،قصه ها ، اشعار، بناها و…)و تحقیق راجع به آن

تقسیم بندی میراث فرهنگی از نظر جنبه های مادی و معنوی آن

ایجاد یک اثر هنری از موضعات مادی و معنوی میراث فرهنگی

نقد و تحلیل کارهای هنری دوستان با تکیه بر نکات کلیدی هر موضوع.

۳ مشاهده کنید مهارت استفاده از حواس پنج گانه خود را دارد

در مشاهده پدیده های طبیعی و محیط پیرامون خود مهارت دارد .

نمونه های نظم و هماهنگی را در طبیعت باز شناسی کند .

طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست داشته باشد .

زیبایی ؛ نظم و تناسب در طبیعت را جلوه ای از صفات پروردگار بداند

بر اساس مشاهدات و تحقیق خود نتیجه گیری کند

احساسات خود از صداهای مختلف را بیان کند .

تفاوت صداهای مطبوع و نامطبوع را بیان کند .

از موسیقی محلی متناسب با نمایش استفاده کند .

طرح درس هنر سوم ابتدایی

ابزار و وسایل نقاشی و کاردستی وساخت حجم گلی

وسایل لازم برای نمایش و تربیت شنوایی بردن دانش آموزان به طبیعت

مشاهده ی محیط اطرافشان با استفاده از حواس پنج گانه

بحث و گفتگو راجع به نظم و هماهنگی در طبیعت و اشاره به خالق آن .

شنیدن صداهای پیرامون خود و بیان احساساتشان

در مورد صداها و هدایت آنها به تقسیم صداها به دو گروه مطبوع و نامطبوع

بازگو کردن خاطرات از صداهای مطبوع و نامطبوع

بحث راجع به صداهای طبیعی و تفاوت آنها با صداهای مصنوعی

بیان احساس خود از صداهای مطبوع و نامطبوع در قالب یک اثر هنری

۴ پاکیزگی و آلودگی طبیعت را به عنوان بخشی از از خلقت پروردگار دوست بدارد .

در استفاده از حواس پنج گانه خود مهارت داشته باشد .

مفهوم آلودگی و پاکیزگی را درک کند .

عوامل موثر در آلودگی محیط زیست خود را بشناسد .

احساسات خود را در مورد محیط های الوده و پاکیزه بیان کند .

تفاوت صداهای مطبوع و نامطبوع را بیان کند .

احساسات خود از صداهای مختلف را بیان کند .

تفاوت اصوات طبیعی و مصنوعی را بیان کند.

طرح درس هنر سوم ابتدایی

مفهوم آلودگی هی صوتی را درک کند . .

ابزار و وسایل نقاشی

و کاردستی وساخت حجم گلی

وسایل لازم برای نمایش و تربیت شنوایی مشاهده محیط پیرامون

خود و بحث و تبادل نظر راجع به تمیزی و کثیف بودن آن محیط ها

لیست گرفتن از آلودگی های محیط زیست خود و پیدا کردن منشا آن

صحبت راجع به صداهای پیرامون خود و رسیدن

به مفهوم آلودگی صوتی و پیدا کردن منشا آن

پیدا کردن راه حلی برای جلوگیری از این آلودگی ها

خلق یک اثر هنری با عنوان آلودگی

نقد و تحلیل کارهای هنری خود و هم کلاسی هایشان

طرح درس سالانه هنر سوم ابتدایی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

1 دیدگاه برای طرح درس هنر سوم ابتدایی

  1. admin 1

    طرح درس هنر سوم ابتدایی

دیدگاه خود را بنویسید