طرح درس بخوانیم و بنویسیم

فرمت فایل : .doc

 

تعداد صفحه : ۶ صفحه

 

درس بخوانیم و بنویسیم

طرح درس

جدول طرح درس سالانه

 

هدف کلی: تقویت مهارتهای زبانی یعنی گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن ، نوشتنسال تحصیلی :

 ۸۸-۱۳۸۷

کلاس : دوم ابتدایی

درس : بخوانیم و بنویسیم

فعالیت های کتاب بنویسیمهدف های کلی درسموضوعات و عنوان های دروسدرس و صفحهتاریخروزجلسههفته هاماهها
  

طرح درس بخوانیم و بنویسیم

  شنبهجلسه اولاولمهر ماه
     یکشنبهجلسه دوم
  شهادت حضرت علی (ع) ۱دوشنبهجلسه سوم
۱ تا ۷ معارفه ۲سه شنبهجلسه چهارم
۸ تا ۱۴ خدای مهرباناوّل

۲ و ۳

۶شنبهجلسه اولدوم
۸ تا ۱۴ فعّالیّت ها۴۷یکشنبهجلسه دوم
۸ تا ۱۴ فعّالیّت ها۵۸دوشنبهجلسه سوم
۸ تا ۱۴ فعّالیّت ها۶۹سه شنبهجلسه چهارم
۸ تا ۱۴ امید بچّه ها۷۱۳شنبهجلسه اولسوم
۱۵ تا ۲۱ مدرسه ی مادوم

۹ و ۱۰

۱۴یکشنبهجلسه دوم
۱۵ تا ۲۱ فعّالیّت ها۱۱۱۵دوشنبهجلسه سوم
۱۵ تا ۲۱ فعّالیّت ها۱۲۱۶سه شنبهجلسه چهارم
۱۵ تا ۲۱ فعّالیّت ها۱۳۲۰شنبهجلسه اولچهارم
۲۲ تا ۲۸ کتاب خانه ی کوچک ماسوم

۱۴ و ۱۵

۲۱یکشنبهجلسه دوم
۲۲ تا ۲۸ فعّالیّت ها۱۶۲۲دوشنبهجلسه سوم
۲۲ تا ۲۸ فعّالیّت ها۱۷۲۳سه شنبهجلسه چهارم
۲۲ تا ۲۸ فعّالیّت ها۱۸۲۷شنبهجلسه اولپنجم
۲۲ تا ۲۸ یار مهربان۱۹۲۸یکشنبهجلسه دوم
۲۲ تا ۲۸ روباه و خروس۲۰۲۹دوشنبهجلسه سوم
  ارزشیابی ماهیانه ۳۰سه شنبهجلسه چهارم
     شنبهجلسه اولاولآبان ماه
     یکشنبهجلسه دوم
  

طرح درس بخوانیم و بنویسیم

  دوشنبهجلسه سوم
     سه شنبهجلسه چهارم
  شهادت امام جعفر صادق (ع) ۴شنبهجلسه اولدوم
۲۹ تا ۳۵ لبخند شیرینچهارم

۲۲ تا ۲۳

۵یکشنبهجلسه دوم
۲۹ تا ۳۵ فعّالیّت ها۲۴۶دوشنبهجلسه سوم
۲۹ تا ۳۵ فعّالیّت ها۲۵۷سه شنبهجلسه چهارم
۲۹ تا ۳۵ فعّالیّت ها۲۶۱۱شنبهجلسه اولسوم
۳۶ تا ۴۲ خرس کوچولوپنجم

۲۷ تا ۲۹

۱۲یکشنبهجلسه دوم
۳۶ تا ۴۲ فعّالیّت ها۳۰۱۳دوشنبهجلسه سوم
۳۶ تا ۴۲ فعّالیّت ها۳۱۱۴سه شنبهجلسه چهارم
۳۶ تا ۴۲ فعّالیّت ها۳۲۱۸شنبهجلسه اولچهارم
۳۶ تا ۴۲ گل بگو و گل بشنو۳۳۱۹یکشنبهجلسه دوم
۴۳ تا ۴۹ مدرسه ی خرگوش هاششم

۳۴ و ۳۵

۲۰دوشنبهجلسه سوم
۴۳ تا ۴۹ فعّالیّت ها۳۶۲۱سه شنبهجلسه چهارم
۴۳ تا ۴۹ فعّالیّت ها۳۷۲۵شنبهجلسه اولپنجم
۴۳ تا ۴۹ فعّالیّت ها۳۸۲۶یکشنبهجلسه دوم
۴۳ تا ۴۹ چغندر پر برکت۳۹ و ۴۰۲۷دوشنبهجلسه سوم
  ارزشیابی ماهیانه ۲۸سه شنبهجلسه چهارم
     شنبهجلسه اولاولآذر ماه
     یکشنبهجلسه دوم
     دوشنبهجلسه سوم
     سه شنبهجلسه چهارم
۵۰ تا ۵۶ مثل گلهفتم

۴۲ و ۴۳

۲شنبهجلسه اولدوم
۵۰ تا ۵۶ فعّالیّت ها۴۴۳یکشنبهجلسه دوم
۵۰ تا ۵۶ فعّالیّت ها۴۵۴دوشنبهجلسه سوم
۵۰ تا ۵۶ فعّالیّت ها۴۶ و ۴۷۵سه شنبهجلسه چهارم
۵۰ تا ۵۶ ستاره۴۸۹شنبهجلسه اولسوم
۵۷ تا ۶۳ کوشا و نوشاهشتم

۴۹ تا ۵۱

۱۰یکشنبهجلسه دوم
۵۷ تا ۶۳ فعّالیّت ها۵۲۱۱دوشنبهجلسه سوم
۵۷ تا ۶۳ فعّالیّت ها۵۳۱۲سه شنبهجلسه چهارم
۵۷ تا ۶۳ فعّالیّت ها۵۴۱۶شنبهجلسه اولچهارم
۶۴ تا ۷۰ از همه زیباترنهم

۵۵ تا ۵۷

۱۷یکشنبهجلسه دوم
۶۴ تا ۷۰ فعّالیّت ها۵۸۱۸دوشنبهجلسه سوم

1 دیدگاه برای طرح درس بخوانیم و بنویسیم

  1. admin 1

    طرح درس بخوانیم و بنویسیم

دیدگاه خود را بنویسید