پاورپوینت تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد

4,000 تومان

پاورپوینت تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد

روش کار 1) 12 گرم بوراکس را در ml25 آب مقطر گرم حل کرده و محلول حاصل را با اسيد کلريدريک 25% خنثی کنيد. محلول را به آرامی سرد کرده و جسم بلورين حاصل را با استفاده از قيف بوخنر صاف کنيد.

توضیحات

پاورپوینت تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد

پاورپوینت تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد هدف از انجام اين آزمايش تهيه اسيد بوريک از بوراکس می باشد.

ابتدا بوراکس را در آب گرم حل کرده و در مرحله بعد عمل خنثی سازی را با استفاده از اسيد کلريدريک انجام دهيد.

اسيد بوريک (اسيد ارتوبوريک) اسيدی بسيار ضعيف است که از بوراتها و يا هيدروليز هاليدهای بور با  هيبريداسيون sp2 به دست می آيد.

اين اسيد به صورت بلورهای سفيد سوزنی شکل است که در آن واحدهای B(OH)3 از طريق پيوند های هيدروژنی به يکديگر متصل شده اند

و لايه های نامحدودی( با فاصله Aº 18/3) با تقارن تقريبا شش ضلعی تشکيل می دهند.

اسيد بوريک در آب تا حدودی حل شده و انحلال پذيری آن با افزايش دما زياد می شود.

اين اسيد تک بازی است.q B(OH)4-  در غلظتهای کمتر از M 025/0 فقط به صورت نمونه های يک هسته ای B(OH)3 وB(OH)4- وجود دارند

ولی در غلظتهای بالاتر قدرت اسيدی افزايش می يابد و اندازه گيری pH مويد تشکيل نمونه های بسپار مانند است.

تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد

تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد درمحلولهای مختلف اسيد بوريک وبوراتها بسپارهايی مانندB3O3(OH)4- را طبق معادله زير می دهند

به نظر می رسد که بسپار اصلی حلقوی باشد و وجود چنين حلقه هايی در بوراتهای متبلور مانند 2B2O3 و Cs2O محرز است.

از تعادل سريعی که بين اسيد بوريک نشاندار شده با 18O و بوراتها انجام می شود،

می توان نتيجه گرفت که در محلول تعادل به سرعت روی می دهد.

اين ترکيبها با پلی اولها مانند گليسرول و α  – هيدروکسی کربوکسيليک اسيدها کمپلکس هايی به نسبت 1:1 تشکيل داده ،

قدرت اسيدی اسيد بوريک افزايش يافته واندازه گيری مستقيم آن با سود امکان پذير می شود.

پاورپوینت تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد

پاورپوینت تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد روش کار 1) 12 گرم بوراکس را در ml25 آب مقطر گرم حل کرده و محلول حاصل را با اسيد کلريدريک 25% خنثی کنيد.

محلول را به آرامی سرد کرده و جسم بلورين حاصل را با استفاده از قيف بوخنر صاف کنيد.

اسيد بوريک را بروی کاغذ صافی خشک کنيد و محلول زيرين را جهت گرفتن مابقی اسيد،

تغليظ نمائيد.2) 6-5 قطره از محلول اشباع و گرم بوراکس را در يک لوله آزمايش بريزيد و 3-2 قطره اسيد

سولفوريک غليظ به آن اضافه کنيد. سرعت تشکيل رسوب بلوری اسيد بوريک را مقايسه نمائيد.

تهيه اسيد بوريك از بوراكس

تهيه اسيد بوريك از بوراكس شناسايی و سنجش1- مقداری از بلورهای اسيد بوريک را در آب گرم حل کرده و در محلول را به سه لوله آزمايش منتقل نمائيد.

سپس به داخل يکی از لوله آزمايشها 5-3 قطره محلول تورنسل خنثی اضافه کنيد

و تغيير رنگ محلول را مشاهده نمائيد.تکه ای از کاغذ يونيورسال را در داخل لوله آزمايش سوم به مدت چند ثانيه نگهداريد.

رنگ آنرا با رنگ استاندارد مقايسه کنيد و pH  اسيد بوريک را حدس بزنيد.

2- ميله ای شيشه ای و يا از جنس چينی را در شعله حرارت دهيد.

ميله داغ را در پودر اسيد بوريک وارد کنيد

و مجددا روی شعله بگيريد و تغيير رنگ شعله را به دقت مشاهده کنيد.

3-  چند عدد از بلور بوراکس ، Na2B4O7  را در داخل يک بوته چينی قرار داده و روی آن 3-2 قطره اسيد سولفوريک غليظ بريزيد.

سپس 6-5 قطره متيل الکل به مخلوط اضافه کنيد و مخلوط را با يک ميله شيشه ای خوب بهم بزنيد و ميله شيشه ای

را روی شعله بگيريد.

نور حاصل از تری متيل بورات B(OCH3)3  و همچنين رنگ شعله را مشاهده کنيد.

4- چند قطره از محلول اشباع بوراکس را در سه لوله آزمايش بريزيد.

در لوله آزمايش اول محلول نيترات نقره، در دومی محلول سولفات مس و در سومی محلول سولفات آلومينيم بريزيد.

به رنگ رسوبها توجه کنيد. رسوبهای حاصل به ترتيب متابورات نقره، نمک مس Cu(OH)BO2 و هيدروکسيد آلومينيم است.

تهيه اسيد بوريك

تهيه اسيد بوريك آزمايش شماره 2 تهيه آب اکسيژنه و بررسی برخی از خواص آن هدف از اين آزمايش تهيه آب اکسيژنه بوسيله اسيدی کردن پراکسيدهای فلزات قليايی يا قليايی خاکی،

بررسی رفتار آن در مقابل برخی واکنشگرها و اندازه گيری ارزش حجمی و وزنی آب اکسيژنه

بوسيله تيتراسيون با محلول پرمنگنات 1/0 نرمال می باشد.

پراکسيد مشتقات پراکسيد هيدروژن است که در آن بجای هر هيدروژن يک فلز يک ظرفيتی و يا دو ظرفيتی وجود دارد.

پراکسيد فلزات قليايی و قليايی خاکی به ترتيب دارای فرمول M2O2 و MO2 می باشند.

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

فرمت فایل

حجم فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت تهيه اسيد بوريك از بوراكس جديد”