مقاله روانشناسی رشد ppt

دسته: , , تاریخ انتشار: 29 جولای 2018آخرین بروز رسانی: 11 آگوست 2018
قیمت محصول

3,800 تومان

جزئیات بیشتر

تماس با ما

هفت روز هفته 24 ساعت تلگرام واتساپ تلفن 09103705578 دوستان خوب در صورت هر گونه مشکل پیشنهاد انتقاد حتماً از این بخش  شماره تلفن با ما در ارتباط باشید ما پذیرای هر گونه نظر هستیم.نظرات شما سرمایه ماست.

 

توضیحات مختصر محصول
مقاله روانشناسی رشد ppt

مقاله روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

فهرست

روانشناسی رشد

                   فهرست
عنوان                                   اسلايد

فهرست                                                               12-1

شناسنامه درس                                                          13

طرح درس                                                              14

عنوان فصل ها                                                          15                                                   

مقدمه                                                                23-16

تكاليف رشدي                                                      26-24

كودكي بعدي                                                       28-27

نوجواني                                                            30-29

بزرگسالي اوليه                                                    32-31

ميانسالي                                                            33-34

 • ميانسالي 34-33
 • كهن سالي 36-35
 • عوامل موثردر مهارت و تسلط در تكاليف رشدي 37

 • مراحل فراخناي زندگي 39-38
 • خرسندي درفراخناي زندگي 40
 • پايه هاي خوشبختي 41
 • نكات قابل توجه در فرآيند خوشبختي 43-42
 • عوامل موثر در خوشبختي 46-44
 • اهميت خوشبختي و بدبختي 47
 • گرايش مادر 48
 • گرايش پدر 49
 • گرايش برادران و خواهران 50
 • گرايش هاي پدر بزرگ و مادر بزرگ 51
 • اثر گرايش ها در كودكان 52
 • آثار گرايش ها در روابط خانوادگي 53
 • خصايص دوران بچگي 54
 • عوامل موثر در گرايش هاي والدين 55

 • عوامل موثر در خود پنداري 56
 • خطرات روان شناختي دوران كودكي بعدي 57
 • خطرات گويايي 58
 • خطرهاي تصوري و بازي 59
 • خطرهاي اجتماعي 60
 • خطرهاي همراه با رغبت 61
 • خطرهاي نقش جنسي 62
 • خطرهاي اخلاقي 63
 • خطرات روابط خانوادگي 64
 • خطرهايي در رشد شخصيت 65
 • تحقيقات روان شناسي 66
 • فراخناي زندگي 67
 • بلوغ 69-68
 • دوران نوجواني 70
 • تعريف روان شناسي بلوغ 71
 • تاريخچه 81-72
 • خصاص بلوغ 82
 • پايه هاي بلوغ 83
 • بلوغ 84
 • معيار بلوغ 85
 • علتهاي بلوغ 86
 • تغييرات بدني در دوران بلوغ 87

 • آثار تغييرات بلوغ 88
 • تغييرات همگاني بلوغ 89
 • مهم ترين نگراني هاي دوران بلوغ 90

 • خطرهاي روان شناختي بلوغ 91
 • نوجواني 92
 • خصايص نوجواني 94-93
 • تغييرات مهم دوره ي نوجواني 95
 • نوجواني 96
 • تغييرات بدني 97
 • جنبه هاي روان شناختي و تكامل نوجواني 98
 • رشد عاطفي و اجتماعي نوجوان 100-99
 • عواطف مختلف(ترس) 101
 • عوامل موثردر هيجان ها و عواطف 103-102
 • رشد اجتماعي 104
 • تغييرات اجتماعي 105
 • نفوذ فرايند گروه همگنان 106
 • تغيير در رفتار اجتماعي 107
 • رغبت هاي نوجوانان 108
 • رغبت هاي مشترك نوجوانان 109
 • عوامل مؤثر در گرايشهاي نوجوان نسبت به تحصيل 110

 • رغبت هاي ديني 111
 • تغييرات اخلاقي در دوران نوجواني 112

 • رغبت ها ورفتارجنسي در دوران نوجواني 113
 • مشكلات عمده نوجوان در ارتباط با مسائل جنسي 114

 • روابط خانوادگي در دوران نوجواني 115
 • علتهاي همگاني اصطكاك خانوادگي 116

 • بهبودي روابط خانوادگي 117
 • تغييرات شخصيت در دوران نوجواني 118
 • عوامل مؤثر در خود پنداري 119
 • خطرات بدني 120
 • خطرات روان شناختي 121
 • خوشبختي در نوجواني 122
 • رابطه رشد اجتماعي با رشد ذهني و بدني 123

 • مسائل نوجواني 124
 • انواع نيازهاي آدمي 125
 • نيازهاي آدمي 128-126
 • نوجوانان بايد 129
 • مسائل نوجوانان 130
 • مسائل بهداشتي و شخصيت 131
 • مسائل خانوادگي 132
 • مسائل وضع و موقعيت اجتماعي 133

 • مسائل جنسي 134
 • مسائل ديني 135
 • مسائل مدرسه 136
 • مسائل انتخاب شغل 137
 • عوامل مؤثر در ارضاء نشدن نيازهاي نوجوان 138

 • مهمترين عوامل مؤثر در ماهيت مسائل نوجوانان 139

 • روشهاي شناخت مسائل نوجوانان 140

 • بزهكاري نوجوانان 142-141
 • عوامل بزهكاري 143
 • عوامل اجتماعي 144
 • نتايج تحقيقات 145
 • دلايل رفتار ناشي از پرخاشگري 146

 • خصايص نوجوانان بزهكار 148-147
 • خصايص محيط بزهكار 149
 • پيشگيري ودرمان بزهكاري 150

 • اصول قابل توجه معلمان 151

 • شناسنامه درس :
 • نام درس : روانشناسي رشد 2

  تعداد واحد : 2 واحد

  نام منبع : روان شناسي رشد 2 ( نوجواني و بلوغ )

  مؤلف : دكتر علي اكبر شعاري نژاد

  تهيه كننده اسلايد ها : فتانه يزداني

 • روانشناسی رشد

طرح درس

 • هدف كلي درس: آشنايي با كم و كيف رشد و تكامل آدمي در دوران نوجواني، مفهوم خصايص، تغييرات و خطرهاي دوران بلوغ، نيازها و بزهكاري نوجوانان
 • جايگاه درس: از دروس پايه رشته علوم تربيتي (در كليه گرايش ها)
 • تعداد ساعت – 8 ساعت

عنوان فصل ها

 • فصل اول : بلوغ و نوجواني
 • فصل دوم : روان شناسي بلوغ و نوجواني
 • فصل سوم : تغييرات و تحولات بدني و روان شناختي دوران نوجواني
 • فصل چهارم : نوجواني
 • فصل پنجم : رشد عاطفي و اجتماعي نوجوان
 • فصل ششم : مسائل نوجوانان
 • فصل هفتم : بزهكاري نوجوانان
 • مقاله روانشناسی رشد

مقدمه

 • 1-روان شناسي رفتار آدمي را مطالعه مي كند
 • 2-روان شناسي مي تواند محيط روان شناختي مساعدي براي آدمي فراهم آورد تا افراد بشر بتوانند از زندگي سالم برخوردار شوند اين جنبه كاربردي روان شناسي را «هنر» و « تكنولوژي رفتار » مي نامند .
 • روان شناسي هم علم است هم هنر
 • 4-روان شناسي در شناخت رفتار آدمي از ادبيات ، تاريخ و دين كمك مي گيرد
 • 5-روان شناسي رشد شاخه اي از روان شناسي است كه تغييرات دروني و بيروني را مطالعه مي كند .
 • 6- روان شناسان رشد پنج هدف مهم را دنبال مي كنند :
 • – كشف تغييرات سني
 • – زمان تغييرات
 • – علل تغييرات
 • – اينكه آيا مي توان اين تغييرات را پيش بيني كرد يا نه ؟
 • – اينكه آيا تغييرات فردي هستند يا همگاني ؟
 • 7- اصطلاح رشد و تكامل به معناي يك رشته تغييرات پيشرفتي است كه در نتيجه نضج و تجربه پيدا مي شوند
 • 8- آدمي هرگز ايستا و ثابت نيست
 • 9- تغييرات رشدي مداوم آدمي پاسخ به شرايط تجربي هستند
 • 10-هدف تغييرات رشدو تكاملي سازگاري فرد با محيط زندگي است ( تحقق خود )
 • – عوامل مؤثر در گرايش هاي شخصي نسبت به تغييرات رشدي عبارتند از :
 • الف : وضع ظاهر
 • ب : رفتار
 • ج : ارزش هاي فرهنگي
 • د : تغييرات نقش
 • ه : تجارب شخصي
 • نضج ( ظهور ويژگي هاي ارثي ) و يادگيري ( تجربه هاي محيطي ) با هم تغييرات رشد را ايجاد مي كنند .
 • – براي يادگيري « برنامه زماني » معيني وجود دارد شخص تا آماده نباشد نمي تواند يادبگيرد .
 • رشد و تكامل از يك الگوي معين پيروي مي كند
 • هر مرحله رشد الگوهاي رفتاري اختصاصي دارد
 • تعادل : سازگاري اجتماعي
 • رشد به وسيله تحريك پشتيباني مي شود ( تشويق )
 • هر مرحله انتظارات اجتماعي خاصي دارد
 • هاويگهرست – تكاليف رشدي
 • تكاليف رشدي : كاري كه در مرحله خاصي از زندگي فرد پيدا مي شود
 • مقاله روانشناسی رشد

تكاليف رشدي

 • هاويگهرست – تكاليف رشدي
 • تكاليف رشدي : كاري كه در مرحله خاصي از زندگي فرد پيدا مي شود
 •  

 موفقيت           عدم موفقيت                  سه منظور

خرسندي           نا خرسندي                   1- دانستن انتظارات جامعه

                                                     2- انجام انتظارات

                                                     3- ميزان پيشروي فرد

 • تكاليف رشدي سه منظور مهم دارند:
 • 1- رهنمودهايي هستند كه افراد را قادر سازند كه بدانند جامعه در هر سني چه انتظاراتي از ايشان دارد.
 • 2- افراد را بر مي انگيزاند كه آنچه را گروه اجتماعي در هر سن انتظار دارد انجام دهند.
 • 3- نشان مي دهند كه افراد در اين مهارت هاي مورد انتظار جامعه چقدر پيش رفته اند و در مرحله بعد چه كاري را مي توان از آنها انتظار داشت.
 • تكاليف رشدي در طول فراخناي زندگي از نظرها هاويگهرست:
 • نوزادي و كودكي اوليه
 • – يادگيري خوردن غذاهاي جامد
 • – آموختن: راه رفتن، حرف زدن، كنترل دفع، تفاوت هاي جنسي و عفت جنسي، تشخيص درست و نادرست آغاز رشد وجدان
 • – آماده شدن براي خواندن
 • مقاله روانشناسی رشد

كودكي بعدي

 • كودكي بعدي
 • – يادگيري مهارت هاي ضروري براي بازهاي معمولي
 • – پي ريزي يك گرايش سالم نسبت به خويشتن
 • – آموختن گردآمدن با همسالان
 • – آغازبدن رشد و تكامل نقش هاي اختصاصي مردانه و زنانه

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد

که به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید .

فرمت فایل :پاورپوینت

تعداد اسلاید:151

مقاله روانشناسی رشد
مقاله روانشناسی رشد
نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقاله روانشناسی رشد ppt”
قیمت محصول

3,800 تومان