" />پاورپوینت دانلود جزوه سالمونلوز در نشخوارکنندگان و طیور | دانشکده ها

4,000 تومان

پاورپوینت دانلود جزوه سالمونلوز در نشخوارکنندگان و طیور سالمونلا یک باکتری گرم منفی روده ای است که تیپ های مختلفی دارد گاوها به سالمونلا

سالمونلوز در نشخوارکنندگان و طیور
پاورپوینت دانلود جزوه سالمونلوز در نشخوارکنندگان و طیور

4,000 تومان