" />روشهای دفع و پردازش لجن فاضلاب | دانشکده ها پاورپوینت روشهای دفع و پردازش لجن فاضلاب

4,000 تومان

هر یک از قسمتهای تصفیه خانه لجن متفاوتی تولید می کنند.

حدود 96% از لجن را آب تشکیل می دهد .

جامدات باقیمانده لجن شامل نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، فلزات سنگین ، پلی کلرومینات بای فنیل(PCBs) ، پاتوژن ها و دیگر ترکیبات است.

روشهای دفع و پردازش لجن فاضلاب
روشهای دفع و پردازش لجن فاضلاب

4,000 تومان