گام به گام نهم شامل تمام کتاب های نهم ریاضی مطالعات اجتماعی فارسی عربی انگلیسی آموزش مهارت های نوشتاری نگارش انشا پیام های آسمان علوم تجربی قرآن می باشد

هر کدام از این کتاب ها جداگانه است و ما در یک فایل پی دی اف فشرده سازی کرده ایم در سایت دانشکده ها

در قسمت پایین میپردازیم به توضیحات تک به تک کتاب های نهم  و چه ویژگیهای درون کتاب قرار دارد و قرار است چه به ما بیازماید

گام به گام نهم

گام به گام ریاضی نهم محتوای ویژه کتاب ریاضی نهم آموزش مفاهیم در قالب چکیده درس پاسخ همه تمرین های کتاب درسی ارزشیابی مستمر در پایان دروس با پاسخ و ریز بارم موارد مهم و سوالات امتحانی آزمون های پایانی با پاسخ و ریز بارم

ریاضی در ۱۷۱ صفحه می باشد.

مطالعات اجتماعی نهم محتوای ویژه کتاب مطالعات اجتماعی شامل چکیده‌ی درس پاسخ به تمامی پرسش ها و کاربرگه های کتاب درسی ارزشیابی مستمر با پاسخ و ریز بارم آزمون های پایانی با پاسخ و ریز بارم بندی

مطالعات اجتماعی در ۷۸ صفحه تهیه شده است.

فارسی نهم محتوای ویژه کتاب گام به گام فارسی نهم شامل شرح کامل همه اشعار کتاب گزینش و ذکر لغات مهم درس پاسخ به خود ارزیابی ها گفتگو ها و فعالیت های نوشتاری کتاب ارزشیابی مستمر در پایان هر درس همراه با پاسخ و ریز بارم موارد مهم و سوالات امتحانی تاریخ ادبیات عبارت ها ترکیب ها و واژه های مهم املایی آزمون های پایانی با پاسخ و ریز بارم این کتاب فارسی در ۸۲ صفحه تهیه شده است.

کتاب عربی نهم محتوای ویژه کتاب عربی نهم شامل ترجمه دروس به صورت کلمه به کلمه و کلی ترجمه دروس و همه تمرین های کتاب پاسخ به همه تمرین ها و فعالیت ها ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی آزمون های پایانی با پاسخ و بارم بندی

که این درس در ۸۰ صفحه تهیه شده است.

کتاب نهم

کتاب انگلیسی نهم محتوای ویژه کتاب انگلیسی یادآوری نکات گرامری سال های قبل پاسخ به تمامی تمرین های کتاب درسی وwork book ارائه نکات گرامری در هر درس واژگان و ترجمه تمامی مکالمه ها با تلفظ ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی آزمون دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندی این گام به گام زبان نهم در ۹۹ صفحه تهیه شده است.

آموزش مهارت های نوشتاری نگارش و انشا محتوای ویژه ی کتاب آموزش مهارت های نوشتاری نگارش و انشا پاسخ سوال های متن پاسخ به فعالیت های نگارشی پاسخ به درست نویسی ها پاسخ به تصویر نویسی ها و حکایت نگاری ها و مثل نویسی ها

در ۱۷ صفحه تهیه شده است.

پیام های آسمان نهم محتوای ویژه کتاب پیام های آسمان چکیده درس واژگان تازه هر درس آیات مهم هر درس ارزشیابی مستمر در پایان هر درس با پاسخ و بارم بندی عبارت‌های مهم و سوالات امتحانی آزمون های پایانی با پاسخ و بارم بندی

این درس پیام های آسمان نهم در ۳۹ صفحه تهیه شده است.

علوم تجربی نهم محتوای ویژه کتاب علوم پاسخ به تمام سوال های کتاب درسی کلید واژه ارزشیابی مستمر با پاسخ و ریز بارم بندی موارد مهم و سوالات امتحانی آزمون های پایانی باپاسخ و ریز بارم بندی

قران نهم محتوای ویژه کتاب قرآن پاسخ به تمامی فعالیتهای کتاب درسی موارد مهم و سوالات امتحانی نکته های مهم و پیام قرآنی ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی آزمون های نوبت اول و دوم با پاسخ و بارم بندی این گام به گام قرآن در ۴۰ صفحه تهیه شده است.

پیشنهادیها

ریاضی نهم فصل ۵ عبارت های جبری

نمونه سوال مطالعات اجتماعی نهم

 

1 دیدگاه برای گام به گام نهم | تمام کتاب های ریاضی مطالعات اجتماعی فارسی عربی انگلیسی پیام های آسمان

  1. admin 1

    گام به گام نهم

دیدگاه خود را بنویسید