گزارش کارآموزی كنجاله خط توليد حلوا شكري | دانشکده ها

4,000 تومان

گزارش کارآموزی كنجاله خط توليد حلوا شكري

كنجاله

خط توليد حلوا شكري

خط توليد حلوا شامل 50درصد كنجد و 50درصد شكر مي‌باشد. كنجد با نام علمي Sesam، اندي‌كام مي‌باشد . از خانواده پدالياسه مي‌باشد. كنجد داراي 16جنسو 60 گونه گياهي علفي مي‌باشد. كليات گياه‌شناسي به صورت يك و يا چند ساله

گزارش کارآموزی كنجاله خط توليد حلوا شكري
گزارش کارآموزی کنجاله خط تولید حلوا شکری

4,000 تومان

دسته: