مراقبت جراحی |Surgical care

مراقبت جراحی که با ترجمه انگلیسی Surgical care که در یک فایل پاورپوینت جمع آوری شده است را می خواهیم این جزوه را در سایت دانشکده ها قرار دهیم

مناسب برای دانشجویان عزیز و …

بطور نمونه قسمتی از متن این پاورپوینت مراقبت از جراحی را در قسمت پایین قرار خواهیم داد.

مراقبت جراحیمراقبت جراحی

اخذ تاریخچه بیماران از پیش آگهی های قبل از عمل جراحی است.

 • تاریخچه،سابقه بیماری و اعمال مراقبت جراحی قبلی
 • ، اطلاعات دقیق از داروهای مصرفی بیمار
 • درخواست آزمایشات تشخیصی لازم بر اساس تاریخچه بیماری
 • بررسی مشاوره ها

جهت انتقال بیماران به اتاق عمل

 • بیمار NPO باشد
 • داشتن برگ رضایت عمل ، تکمیل فرم و برگه های مخصوص اتاق عمل
 • کنترل نتیجه آزمایشات و گرافی ها
 • کنترل مجدد تمام موارد درج شده در فرم مراقبت جراحی از عمل
 • در آوردن وسایل مصنوعی ، زیور آلات و نداشتن لاک ناخن
 • پوشیدن دستبند مشخصات الزامیست .
 • تحویل بیمار حتما با نظارت پرسنل پرستاری می باشد . { با دادن و یا گرفتن گزارش بطور دقیق ( کتبی و شفاهی ) }
 • تذکر : لیست بیماران اتاق عمل در روز قبل به بخش تحویل داده می شود درغیر این صورت پرستار بیمار ساعت عمل جراحی بیمار را از بخش جراحی و یا اتاق عمل سئوال و در گزارش خود قید می نماید .

جهت تحویل بیمار از اتاق عمل جراحی

 • در زمان تحویل ، وضعیت جسمی و هوشیاری بیمارتوسط پرستار بخش کنترل می شود .
 • پرستار اسم بیمار را با پرونده مطابقت می دهد و با صدای بلند صدا می کند.
 • پرستار فرم ریکاوری رابه دقت کنترل می کند.
 • کلیه ی درن ها، کاتترها، لوله ها و وسایل مورد نیاز دیگر بیمار را در زمان تحویل چک می کند.
 • باز بودن راه هوایی و علایم حیاتی را کنتر ل می کند.
 • هر مشکل حاد در حین عمل (شوک- خونریزی وسیع- ایست قلب(را سئوال می کند.
 • میزان مایعات تجویز شده، اتلاف خون و سایر موارد را کنترل می کند.
 • – بیمار را به طور کامل می پوشاند.
 • یافته ها و اقدامات خود را ثبت می کند.

تحویل بیماران از روی کاردکس ( اقدامات مراقبتی و دارویی ) بر بالین آنها :

 • کنترل وضعیت تنفس و هوشیاری بیمار
 • کنترل بهداشت فردی بیمار
 • کنترل آنژیوکت از نظر فیکس بودن ، داشتن تاریخ (کمتر از ۴۸ ساعت ) ، بررسی ازنظر فلبیت
 • کنترل سرمها ازنظر : حجم باقیمانده ، حجم دریافتی ( بر اساس دستور و مطابق با برگه I&O ) ، داشتن بر چسب سرم ( تنظیم قطرات ، ساعت شروع و پایان ) ، نام پرستار ، نام و میزان داروی اضافه شده .
 • کنترل میکروستها ( داشتن برچسب ، تاریخ تعویض ۷۲- ۴۸ ساعت باشد.
 • کنترل سوند فولی از نظر فیکس بودن و بهداشت و حجم ادرار تخلیه شده و باقیمانده و ثبت در برگه I&O
 • کنترل NGT از نظر فیکس بودن و میزان ترشحات برگشتی و ثبت در برگه I&O
 • کنترل کلیه درنها ، کاتترها ، پانسمان و رعایت بهداشت و نظافت آنها
 • کنترل بیمار از نظر زخم بستر ، کبودی ، راش ، ورم ، ادم در اندامها
 • کنترل برگه علائم حیاتی از نظر ثبت مشخصات بیمار و علائم وی طبق دستور
 • کنترل بیمار از نظر پوزیشن ، وضعیت استراحت ، دهانشویه ، شیو و غرغره .
 • کنترل وضعیت درد بیمار و اقدامات انجام شده جهت تسکین درد .
 • اطلاع از کلیه اقدامات درمانی انجام شده در شیفت قبل
 • کلیه موارد کنترل شده در حضور پرسنل دو شیفت باید مطرح شود و پس از اتمام تحویل هیچ مسئولیتی به عهده شیفت قبل نمی باشد.

شایـع ترین اختلالاتـی که معمـولاً بصـورت زودرس در واحد مراقبت ویژه حین بازگشت از بیهوشی و جراحی اتفاق می افتد عبارتند از:

 • انسداد راه هوایی فوقانی، هیپوکسی شریانی، کاهش تهویه ریوی، کاهـش و یا افزایش فشـارخون، بی نظمی قلبی، کاهش میزان ادرار، خونریزی، کاهش درجه حرارت بدن، هذیانهای بازگشت از بیهوشی، تأخیر در بیداری، تهوع و استفراغ و درد که هر کدام به عللی بوجود مـی آیند و نیاز به مداوا و مراقـبت  خاص دارند تا برطرف گردند.
 • به همین لحاظ انجمن متخصصین بیهوشی آمریکا ASA فهرستی از استانداردهای مراقبت جراحی از بیهوشی را در سال۱۹۹۴منتشر ساخت که در این استانداردها مثلاً توصیه شده همه بیمارانی که تحت بیهوشی قرار می گیرند باید در بخشهای مجهز PACU مورد مراقبت و مانیتورینگ قرار گیرند و حتماً بیمار بیهوش توسط یکی از اعضاء بیهوشی تا ریکاوری همراهی گردد و هنگام تحویل بیمار به ریکاوری با یک گزارش کلامی وضعیت بیمار را در حضور پرستار ریکاوری ارزیابـی  نماید و تا زمانـی که پرستار ریـکاوری مسئولیت مراقبت بیمار را بعهده گیرد در دسترس باقـی بماند
 • همه این مصـوبات برای استانـدارد نمودن محلی بنام PACU یا ریکاوری با بخش مراقبت ویژه جراحی پس از عمل بخاطر اهمیتی است که متخصصین امور برای این بخش و کادر آن قائل هستند و با علم به اینکه اختلالات زودرس فراوانی برای بیماران پس از عمل در این بخش رخ می دهد همه توان خود را برای پرورش افرادی کار آزموده و عامل به شناخت عوارض پس از عمل معطوف می نمایند.
 • بررسی ها نشان می دهد که معمول ترین عوارض در ریـکاوری، تهوع و استفـراغ، نیاز به گذاشتن air way کمکی، هایپوتانسیون، اریتمی، هیپرتانسیون و تغـییرات ذهنی است. ۵۵ درصـد بیماران یک یا چند حادثه از هیپوکسی را داشته اند که این حادثه اغلب علیرغم حضور جریان عادی اکسیـژن کمکی ایجاد مـی شود . یک پرسنـل ریکاوری باید تغییر حال بیمار را تشخیص و به فوریت ضمن مطلـع نمودن پزشکان با توجه به اختـلال موجود اقدامـات اولیه را انجـام دهد و پرسنل ریکاوری با شناخت دقیق هر کدام از علل کلاسیـک موارد اشـاره شده مـی توانند مـراقبت شایسته جراحی بعمل آورند و کنترل و ثبت وضعیت تنفس

ارزیابی درد

توجه به شکایت کلامی بیمار
توجه به علائم غیر کلامی درد
کنترل علائم حیاتی
بررسی پوزیشن بیمار
قرار دادن بیمار در حالت راحت
فراهم نمودن محیطی راحت و خلوت برای بیمار

تزریق مسکن در صورت نیاز
ثبت و کنترل درجه حرارت
کمک به روند بازیابی زمان و مکان و شخص
آگاه نمودن بیمار نسبت به موقعیت
صحبت با بیمار در فواصل منظم

کنترل سروصدا
تأمین آسایش و پوشیدگی
بررسی شکم و مثانه
شناسائی داروهای بکار رفته در موقع بیهوشی

باز نگهداری راه هوائی

کنترل و ثبت جذب و دفع مایعات

ارزیابی و ثبت سطح هوشیاری
ارزیابی وضعیت پوست

کنترل و ثبت فشارخون و تعداد تنفس
ارزیابی خطوط وریدی و انفوزیونها
ارزیابی درنها یا لوله های متصل به بیمار

بررسی محل برش جراحی و کنترل خونریزی
تشویق به سرفه نمودن بیمار و تغییر وضعیت
ساکشن ترشحات در صورت نیاز

دادن اکسیژن در صورت نیاز

 • شایع تـرین مشکلات تنفسی بعد از عمل ناشی از باقی ماندن اثر شل کننده هـای عضلانی در بدن باشد، که به دنبال آن هیپوکسـی و هیپوکسمیا ایجاد مـی شود لذا بررسـی دقیق تعداد و عمـق تنفس بیمـار به دنبـال بیهوشی امری بسیار مهم و بسیار حیاتـی است
 • مراقبتهـای معمول در رابطه با کنترل نحوه گردش خون، کـنترل علائم حیاتـی بیمار (نبض، فشارخون، تنفس) هر ۱۵ دقیقه است تا زمانی که ثابت شود،
 • همچنین هدف اصلی در اتاق بهبودی حفظ عملکرد دستگاه تنفس و در نتیجه جلوگیری از کاهش اکسیژن خون و افزایش دی اکسید کربن ناشی از انسداد راه هوائی و کاهش تهویه می باشد و لازمه دستیابی به این هدف، شناخت تظاهرات بالینی چنین عارضه ای است .
 • با توجـه به اینکـه عوارض بیهوشـی ممکـن است حین انتقال از اتاق عمل به اتاق بهبودی در اتاق بهبودی و حتی پس از انتقال به بخش ظاهر شود، لـذا با وجود یک برنامه مراقبتـی مدون در اتاق بهبـودی و پرسنـل ماهر و آزموده مـی توان نقش مـؤثری در پیشگـیری و درمان این عارضه داشت و دریافت گزارش و توجه به گزارشـات آزمایشگاهی می تواند از جمله مهارتهای اساسی در خصوص مراقبت صحیح به بیماران محسوب شود.
 • درد که نشانه جالبی از توانائی حیات وپدیده شگفت زندگی است، در بسیاری از موارد باعث نجات جان انسان می‌شود و ما را از زیان بخش بودن عوامل خارجی آگاه می‌سازد, گاهی به سبب تحمل ناپذیر شدنش چنان عرصه را بر آدمی تنگ می‌کند که میل به زنده بودن را از یاد می‌برد. سالیانه بیش از صدها میلیون نفر در سراسر جهان تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند و درد پس از عمل را با شدت‌های مختلف تجربه می‌کنند.
 • درد از بیشترین مشکلات پرستاری تشخیص داده شده در بخش ‌های جراحی بوده و تقریباً ۸۵ درصد بیماران بستری در بخش‌های جراحی از درد شکایت داشته اند
 • شناخت، مبارزه، درمان و تسکین درد یکی از مهمترین مسئولیت‌های کادر درمانی است و آنها موظف به تشخیص بیماران نیازمند و ارزیابی درد آنها و اقدامات درمانی مناسب هستند.

پوزیشن جراحیپوزیشن جراحی

 • پوزیشن سوپاین یا دورسال
 • پوزیشن دمر یا پرون
 • پوزیشن لیتاتومی
 • پوزیشن فالرز یا نشسته
 • پوزیشن جک نایف یا دسته چاقویی
 • پوزیشن لترال یا به خابیده شده
 • پوزیشن ترندلنبورگ یا سرازیری
 • پوزیشن ترندلنورگ معکوس
 • پوزیشن طاق باز

پوزیشن سوپاین

 • این وضعیت سوپاین یا دورسال نام دارد .  که در این وضعیت بیمار به پشت خوابانیده می شود و دستهایش در امتداد بدنش قرار می گیرد .
 • از پوزیشن سوپاین در چه عمل های جراحی استفاده می شود :
 • در عمل های جراحی عمومی : مانند عمل های جراحی آپاندکتومی .
 • عمل جراحی رزکسیون روده . ماستکتومی . مورد استفاده قرار می گیرد .
 • عمل های جراحی زنان : مانند عمل های جراحی بستن لوله های رحمی . خارج کردن وریدهای واریسی .عمل های جراحی ارتوپدی مورد استفاده قرار می گیرد
 • تانسیلکتومی : یا برداشتن لوزه ها
 • اعمال جراحی گوش : مانند عمل جراحی استاپدکتومی
 • جراحی های چشمی : عمل جراحی چشم مانند عمل کاتاراکت

پوزیشن دمر یا پرون

 • در این وضعیت بیمار به شکم خوابانده می شود و دست هایش در پهلو در امتداد بدن قرار می گیرد .
 • پوزیشن دمر یا پرون در چه عمل های جراحی استفاده می شود :
 • پوزیشن دمر یا پرون در عمل جراحی لامینکتومی مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین از پوزیشن دمر یا پرون در عمل های جراحی پشت قفسه سینه . عمل جراحی پایلونیدال سینوس مورد استفاده قرار می گیرد .

پوزیشن لترال یا پوزیشن به پهلو خوابیده

 • بیمار را به سمتی که نیاز به عمل نیست خوابانیده می شود و سمت دیگر که نیاز به عمل های جراحی دارد در بالا قرار می گیرد .
 • از پوزیشن لترال یا به پهلو خوابیده در چه عمل های جراحی مورد استفاده قرار می گیرد .
 • از پوزیشن لترال در عمل جراحی نفرکتومی مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مراقبت جراحی |Surgical care | در ۵۵ اسلاید پاورپوینت”