مراقبت جراحی |Surgical care | در 55 اسلاید پاورپوینت

4,000 تومان

مراقبت جراحی جهت انتقال بيماران به اتاق عملبیمار NPO باشدداشتن برگ رضايت عمل ، تكميل فرم و برگه هاي مخصوص اتاق عملکنترل

توضیحات

مراقبت جراحی |Surgical care

مراقبت جراحی که با ترجمه انگلیسی Surgical care که در یک فایل پاورپوینت جمع آوری شده است را می خواهیم این جزوه را در سایت دانشکده ها قرار دهیم

مناسب برای دانشجویان عزیز و …

بطور نمونه قسمتی از متن این پاورپوینت مراقبت از جراحی را در قسمت پایین قرار خواهیم داد.

مراقبت جراحیمراقبت جراحی

اخذ تاريخچه بيماران از پيش آگهي هاي قبل از عمل جراحي است.

 • تاريخچه،سابقه بيماري و اعمال مراقبت جراحي قبلي
 • ، اطلاعات دقيق از داروهاي مصرفي بيمار
 • درخواست آزمايشات تشخيصي لازم بر اساس تاريخچه بيماري
 • بررسی مشاوره ها

جهت انتقال بيماران به اتاق عمل

 • بیمار NPO باشد
 • داشتن برگ رضايت عمل ، تكميل فرم و برگه هاي مخصوص اتاق عمل
 • کنترل نتیجه آزمایشات و گرافی ها
 • کنترل مجدد تمام موارد درج شده در فرم مراقبت جراحی از عمل
 • در آوردن وسایل مصنوعی ، زیور آلات و نداشتن لاک ناخن
 • پوشيدن دستبند مشخصات الزاميست .
 • تحويل بيمار حتما با نظارت پرسنل پرستاري مي باشد . { با دادن و يا گرفتن گزارش بطور دقيق ( کتبی و شفاهی ) }
 • تذكر : ليست بيماران اتاق عمل در روز قبل به بخش تحويل داده مي شود درغير اين صورت پرستار بيمار ساعت عمل جراحي بيمار را از بخش جراحي و يا اتاق عمل سئوال و در گزارش خود قيد مي نمايد .

جهت تحویل بیمار از اتاق عمل جراحی

 • در زمان تحويل ، وضعيت جسمي و هوشياري بيمارتوسط پرستار بخش كنترل مي شود .
 • پرستار اسم بيمار را با پرونده مطابقت مي دهد و با صداي بلند صدا مي كند.
 • پرستار فرم ريكاوري رابه دقت كنترل مي كند.
 • كليه ي درن ها، كاتترها، لوله ها و وسايل مورد نياز ديگر بيمار را در زمان تحويل چك مي كند.
 • باز بودن راه هوايي و علايم حياتي را كنتر ل مي كند.
 • هر مشكل حاد در حين عمل (شوك- خونريزي وسيع- ايست قلب(را سئوال مي كند.
 • ميزان مايعات تجويز شده، اتلاف خون و ساير موارد را كنترل مي كند.
 • – بيمار را به طور كامل مي پوشاند.
 • يافته ها و اقدامات خود را ثبت مي كند.

تحویل بیماران از روی کاردکس ( اقدامات مراقبتی و دارویی ) بر بالین آنها :

 • کنترل وضعیت تنفس و هوشیاری بیمار
 • کنترل بهداشت فردی بیمار
 • کنترل آنژیوکت از نظر فیکس بودن ، داشتن تاریخ (کمتر از 48 ساعت ) ، بررسی ازنظر فلبیت
 • کنترل سرمها ازنظر : حجم باقیمانده ، حجم دریافتی ( بر اساس دستور و مطابق با برگه I&O ) ، داشتن بر چسب سرم ( تنظیم قطرات ، ساعت شروع و پایان ) ، نام پرستار ، نام و میزان داروی اضافه شده .
 • کنترل میکروستها ( داشتن برچسب ، تاریخ تعویض 72- 48 ساعت باشد.
 • کنترل سوند فولی از نظر فیکس بودن و بهداشت و حجم ادرار تخلیه شده و باقیمانده و ثبت در برگه I&O
 • کنترل NGT از نظر فیکس بودن و میزان ترشحات برگشتی و ثبت در برگه I&O
 • کنترل کلیه درنها ، کاتترها ، پانسمان و رعایت بهداشت و نظافت آنها
 • کنترل بیمار از نظر زخم بستر ، کبودی ، راش ، ورم ، ادم در اندامها
 • کنترل برگه علائم حیاتی از نظر ثبت مشخصات بیمار و علائم وی طبق دستور
 • کنترل بیمار از نظر پوزیشن ، وضعیت استراحت ، دهانشویه ، شیو و غرغره .
 • کنترل وضعیت درد بیمار و اقدامات انجام شده جهت تسکین درد .
 • اطلاع از کلیه اقدامات درمانی انجام شده در شیفت قبل
 • کلیه موارد کنترل شده در حضور پرسنل دو شیفت باید مطرح شود و پس از اتمام تحویل هیچ مسئولیتی به عهده شیفت قبل نمی باشد.

شايـع ترين اختلالاتـي كه معمـولاً بصـورت زودرس در واحد مراقبت ويژه حين بازگشت از بيهوشي و جراحي اتفاق مي افتد عبارتند از:

 • انسداد راه هوايي فوقاني، هيپوكسي شرياني، كاهش تهويه ريوي، كاهـش و يا افزايش فشـارخون، بي نظمي قلبي، كاهش ميزان ادرار، خونريزي، كاهش درجه حرارت بدن، هذيانهاي بازگشت از بيهوشي، تأخير در بيداري، تهوع و استفراغ و درد كه هر كدام به عللي بوجود مـي آيند و نياز به مداوا و مراقـبت  خاص دارند تا برطرف گردند.
 • به همين لحاظ انجمن متخصصين بيهوشي آمريكا ASA فهرستي از استانداردهاي مراقبت جراحی از بيهوشي را در سال1994منتشر ساخت كه در اين استانداردها مثلاً توصيه شده همه بيماراني كه تحت بيهوشي قرار مي گيرند بايد در بخشهاي مجهز PACU مورد مراقبت و مانيتورينگ قرار گيرند و حتماً بيمار بيهوش توسط يكي از اعضاء بيهوشي تا ريكاوري همراهي گردد و هنگام تحويل بيمار به ريكاوري با يك گزارش كلامي وضعيت بيمار را در حضور پرستار ريكاوري ارزيابـي  نمايد و تا زمانـي كه پرستار ريـكاوري مسئوليت مراقبت بيمار را بعهده گيرد در دسترس باقـي بماند
 • همه اين مصـوبات براي استانـدارد نمودن محلي بنام PACU يا ريكاوري با بخش مراقبت ويژه جراحی پس از عمل بخاطر اهميتي است كه متخصصين امور براي اين بخش و كادر آن قائل هستند و با علم به اينكه اختلالات زودرس فراواني براي بيماران پس از عمل در اين بخش رخ مي دهد همه توان خود را براي پرورش افرادي كار آزموده و عامل به شناخت عوارض پس از عمل معطوف مي نمايند.
 • بررسي ها نشان مي دهد كه معمول ترين عوارض در ريـكاوري، تهوع و استفـراغ، نياز به گذاشتن air way كمكي، هايپوتانسيون، اريتمي، هيپرتانسيون و تغـييرات ذهني است. 55 درصـد بيماران يك يا چند حادثه از هيپوكسي را داشته اند كه اين حادثه اغلب عليرغم حضور جريان عادي اكسيـژن كمكي ايجاد مـي شود . يك پرسنـل ريكاوري بايد تغيير حال بيمار را تشخيص و به فوريت ضمن مطلـع نمودن پزشكان با توجه به اختـلال موجود اقدامـات اوليه را انجـام دهد و پرسنل ريكاوري با شناخت دقيق هر كدام از علل كلاسيـك موارد اشـاره شده مـي توانند مـراقبت شايسته جراحی بعمل آورند و كنترل و ثبت وضعيت تنفس

ارزيابي درد

توجه به شكايت كلامي بيمار
توجه به علائم غير كلامي درد
كنترل علائم حياتي
بررسي پوزيشن بيمار
قرار دادن بيمار در حالت راحت
فراهم نمودن محيطي راحت و خلوت براي بيمار

تزريق مسكن در صورت نياز
ثبت و كنترل درجه حرارت
كمك به روند بازيابي زمان و مكان و شخص
آگاه نمودن بيمار نسبت به موقعيت
صحبت با بيمار در فواصل منظم

كنترل سروصدا
تأمين آسايش و پوشيدگي
بررسي شكم و مثانه
شناسائي داروهاي بكار رفته در موقع بيهوشي

باز نگهداري راه هوائي

كنترل و ثبت جذب و دفع مايعات

ارزيابي و ثبت سطح هوشياري
ارزيابي وضعيت پوست

كنترل و ثبت فشارخون و تعداد تنفس
ارزيابي خطوط وريدي و انفوزيونها
ارزيابي درنها يا لوله هاي متصل به بيمار

بررسي محل برش جراحي و كنترل خونريزي
تشويق به سرفه نمودن بيمار و تغيير وضعيت
ساكشن ترشحات در صورت نياز

دادن اكسيژن در صورت نياز

 • شايع تـرين مشكلات تنفسي بعد از عمل ناشي از باقي ماندن اثر شل كننده هـاي عضلاني در بدن باشد، كه به دنبال آن هيپوكسـي و هيپوكسميا ايجاد مـي شود لذا بررسـي دقيق تعداد و عمـق تنفس بيمـار به دنبـال بيهوشي امري بسيار مهم و بسيار حياتـي است
 • مراقبتهـاي معمول در رابطه با كنترل نحوه گردش خون، كـنترل علائم حياتـي بيمار (نبض، فشارخون، تنفس) هر 15 دقيقه است تا زماني كه ثابت شود،
 • همچنين هدف اصلي در اتاق بهبودي حفظ عملكرد دستگاه تنفس و در نتيجه جلوگيري از كاهش اكسيژن خون و افزايش دي اكسيد كربن ناشي از انسداد راه هوائي و كاهش تهويه مي باشد و لازمه دستيابي به اين هدف، شناخت تظاهرات باليني چنين عارضه اي است .
 • با توجـه به اينكـه عوارض بيهوشـي ممكـن است حين انتقال از اتاق عمل به اتاق بهبودي در اتاق بهبودي و حتي پس از انتقال به بخش ظاهر شود، لـذا با وجود يك برنامه مراقبتـي مدون در اتاق بهبـودي و پرسنـل ماهر و آزموده مـي توان نقش مـؤثري در پيشگـيري و درمان اين عارضه داشت و دريافت گزارش و توجه به گزارشـات آزمايشگاهي مي تواند از جمله مهارتهاي اساسي در خصوص مراقبت صحيح به بيماران محسوب شود.
 • درد كه نشانه جالبي از توانائي حيات وپديده شگفت زندگي است، در بسياري از موارد باعث نجات جان انسان مي‌شود و ما را از زيان بخش بودن عوامل خارجي آگاه مي‌سازد, گاهي به سبب تحمل ناپذير شدنش چنان عرصه را بر آدمي تنگ مي‌كند كه ميل به زنده بودن را از ياد مي‌برد. ساليانه بيش از صدها ميليون نفر در سراسر جهان تحت عمل جراحي قرار مي‌گيرند و درد پس از عمل را با شدت‌هاي مختلف تجربه مي‌كنند.
 • درد از بيشترين مشكلات پرستاري تشخيص داده شده در بخش ‌هاي جراحي بوده و تقريباً 85 درصد بيماران بستري در بخش‌هاي جراحي از درد شكايت داشته اند
 • شناخت، مبارزه، درمان و تسكين درد يكي از مهمترين مسئوليت‌هاي كادر درماني است و آنها موظف به تشخيص بيماران نيازمند و ارزيابي درد آنها و اقدامات درماني مناسب هستند.

پوزیشن جراحیپوزیشن جراحی

 • پوزیشن سوپاین یا دورسال
 • پوزیشن دمر یا پرون
 • پوزیشن لیتاتومی
 • پوزیشن فالرز یا نشسته
 • پوزیشن جک نایف یا دسته چاقویی
 • پوزیشن لترال یا به خابیده شده
 • پوزیشن ترندلنبورگ یا سرازیری
 • پوزیشن ترندلنورگ معکوس
 • پوزیشن طاق باز

پوزیشن سوپاین

 • این وضعیت سوپاین یا دورسال نام دارد .  که در این وضعیت بیمار به پشت خوابانیده می شود و دستهایش در امتداد بدنش قرار می گیرد .
 • از پوزیشن سوپاین در چه عمل های جراحی استفاده می شود :
 • در عمل های جراحی عمومی : مانند عمل های جراحی آپاندکتومی .
 • عمل جراحی رزکسیون روده . ماستکتومی . مورد استفاده قرار می گیرد .
 • عمل های جراحی زنان : مانند عمل های جراحی بستن لوله های رحمی . خارج کردن وریدهای واریسی .عمل های جراحی ارتوپدی مورد استفاده قرار می گیرد
 • تانسیلکتومی : یا برداشتن لوزه ها
 • اعمال جراحی گوش : مانند عمل جراحی استاپدکتومی
 • جراحی های چشمی : عمل جراحی چشم مانند عمل کاتاراکت

پوزیشن دمر یا پرون

 • در این وضعیت بیمار به شکم خوابانده می شود و دست هایش در پهلو در امتداد بدن قرار می گیرد .
 • پوزیشن دمر یا پرون در چه عمل های جراحی استفاده می شود :
 • پوزیشن دمر یا پرون در عمل جراحی لامینکتومی مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین از پوزیشن دمر یا پرون در عمل های جراحی پشت قفسه سینه . عمل جراحی پایلونیدال سینوس مورد استفاده قرار می گیرد .

پوزیشن لترال یا پوزیشن به پهلو خوابیده

 • بیمار را به سمتی که نیاز به عمل نیست خوابانیده می شود و سمت دیگر که نیاز به عمل های جراحی دارد در بالا قرار می گیرد .
 • از پوزیشن لترال یا به پهلو خوابیده در چه عمل های جراحی مورد استفاده قرار می گیرد .
 • از پوزیشن لترال در عمل جراحی نفرکتومی مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مراقبت جراحی |Surgical care | در 55 اسلاید پاورپوینت”