4,000 تومان

طرح توجیهی صنعت نخ فرش ماشینی کالای مورد نظر جهت تولید عبارت از نوع نخ های کلف ریسی مورد استفاده در قالی و گلیم می باشد که در بافت قالی

طرح توجیهی صنعت نخ فرش ماشینی

4,000 تومان