طرح درس فارسی شگفتیهای طبیعت سال سوم راهنمایی

تعداد صفحات:۴

فرمت:ورد

طرح درس

 

طرح درس چهارم فارسی سوم ـ شگفتی‌های طبیعت

نام درس: فارسی سال سوم راهنمایی تحصیلی

موضوع: شگفتی‌های طبیعت (درس چهارم)

مدت اجرا: ۶۰ دقیقه

مجری: نام آموزشگاه: تعداد فراگیران :

طرح درس فارسی شگفتیهای طبیعت

هدف کلی:

فراگیران با شگفتی‌های جهان خلقت و قدرت پروردگار جهان آشنا می‌شوند.

هدف دینی: (شعر، حدیث، آیه)
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
افلاینظرون الی الابل کیف خلقت

هدف رفتاری:
فراگیر در مورد علاقه‌ی مرغ آلاچیق به هنر و نقاشی صحبت کند.
فراگیر زندگی زیرزمینی موریانه‌ها را نقاشی کند.
فراگیر تعدادی از شگفتی‌های جهان خلفت را نام ببرد.
فراگیر در مورد نحوه‌ی شکار کبک کوهی با توجه به علاقه‌ی او به هنر نقاشی صحبت کند.
فراگیر در مورد شگفتی‌های جهان خلقت انشایی بنویسد.

فراگیر نسبت به شناخت شگفتی‌های آفرینش علاقه نشان دهد.
فراگیر پس از آشنایی با درس جدید آشنایی بیشتر و عمیق‌تری با خدا پیدا کند و بر بندگی خالصانه‌ی خویش بیفزاید.
فراگیر نحوه‌ی کوچ پرستو و شکار ماهی‌ها را از نقاطی که آب گرم جریان دارد، توضیح ‌دهد.

طرح درس فارسی شگفتیهای طبیعت سال سوم راهنمایی

وسایل آموزشی:

تصویر پرندگان در حال کوچ، تصویری از مرغ آلاچیق، لوح فشرده یا فیلمی در رابطه با شگفتی‌های آفرینش کتاب، تخته، گچ، تلویزیون و ویدئو ، مجله‌ی آموزش زیست‌شناسی سال هفدهم شماره ۵۳

ارزشیابی ورودی:
چند نمونه از شگفتی‌هایی را که در جهان وجود دارد نام ببرید.
در میان پدیده‌های جهان چه چیزی شما را بیش از دیگر مسائل شگفت‌زده می‌نماید؟
دقت در پدیده‌های جهان چه تأثیری در بینش و نگرش شما دارد؟

ایجاد انگیزه:

بچه‌ها به مدت چند دقیقه فکر کنید و بگویید به‌نظر شما چه چیزی در جهان، بیش از هر چیز دیگری شگفت‌انگیز است؟
پس از این که دانش‌آموزان مطالب خود را بیان کردند به آنان می‌گوییم: آیا می‌خواهید با موارد جدیدی از عجایب خلقت آشنا شوید؟ سپس به ارائه‌ی درس جدید می‌پردازیم.

طرح درس فارسی شگفتیهای طبیعت

1 دیدگاه برای طرح درس فارسی شگفتیهای طبیعت سال سوم راهنمایی

  1. admin 1

    طرح درس فارسی شگفتیهای طبیعت سال سوم راهنمایی

دیدگاه خود را بنویسید