تئوری های فرآیندی انگیزش

3,500 تومان

تئوری های فرآیندی انگیزش

 

چگونگی و نحوه انگیزش آنان از نظر ادراکی می پردازند 

1- تئوری انتظار وروم

2- مدل انگیزشی پورتر و لاولر

3- تئوری برابری

4- تئوری اسناد

توضیحات

تئوری های فرآیندی انگیزش

تئوری های فرآیندی انگیزش این تئوری ها بیشتر بر جریان و فرآیند انگیزش افراد توجه کرده و به چگونگی و نحوه انگیزش آنان از نظر ادراکی می پردازند 

1- تئوری انتظار وروم

2- مدل انگیزشی پورتر و لاولر

3- تئوری برابری

4- تئوری اسناد

تئوری انتظار وروم

تئوری انتظار وروم طبق این نظریه ، افراد زمانی برای انجام کاری انگیزش خواهند داشت که از ارزشمند بودن هدف آگاه بوده و رسیدن به هدف را امکان پذیر بدانند

تئوری مقادیر والانس

تئوری مقادیر والانس 1- مثبت : زمانی که شخص رسیدن به هدفی را ترجیح می دهد2- منفی : زمانی که شخص ترجیح می دهد چیزی عایدش نشود3- صفر : زمانی که شخص برای رسیدن به هدف بی تفاوت است

میزان انگیزش در تئوری انتظار

میزان انگیزش در تئوری انتظار انگیزش در این تئوری مساوی است با ارزش مورد پیش بینی فرد از یک هدف و درجه احتمالی که او برای رسیدن به هدف قائل است

فرمول تئوری انتظار

فرمول تئوری انتظار انتظار (احتمال وقوع)   ×   مجموع والانس (حجم پاداش) = (نیروی انگیزشی فرد)« والانس یعنی شدت ترجیح فرد برای رسیدن به هدف »

تئوری های انگیزش

تئوری های فرآیندی انگیزش

تئوری های فرآیندی انگیزش مدل پورتر و لاولر:این مدل بیان می کند که کوشش ( نیرو یا انگیزش ) مستقیماً به عملکرد هدایت نمی شود بلکه قابلیت های فردی و ادراک نقش ، واسطه اینها می باشند.

مهم ترین مسئله مدل پورتر و لاولر مهم ترین مسئله این مدل ، آن چیزی است که بعد از عملکرد اتفاق می افتد یعنی میزان پاداش ها و چگونگی دریافت آنها ، رضایت را تعیین می کنند.

فرق مدل پورتر با اندیشه های سنتی اندیشه های سنتی معتقد بودند که رضایت به عملکرد منتهی می شود و این مدل برای اولین بار اعلام کرد که عملکرد به رضایت منتهی می شود

تئوری برابری

تئوری برابری فرد داده ها و ستاده های خود را درسازمان با داده ها و ستاده های دیگران مقایسه کرده و بر اساس قضاوت خود احساس برابری یا نابرابری می کند.

 

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

فرمت فایل

حجم فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تئوری های فرآیندی انگیزش”