طرح جابر ظرفیت نگهداری آب در خاک های مختلف | دانشکده ها آب در خاک های مختلف
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

3,000 تومان

آب در خاک های مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

پوستر های طرح جابربن حیان در مورد ظرفیت نگهداری آب در خاک های مختلف

تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد ظرفیت نگهداری آب در خاک های مختلف

عکس جابربن حیان در مورد ظرفیت نگهداری آب در خاک های مختلف

طرح جابر ظرفیت نگهداری آب در خاک های مختلف
طرح جابر ظرفیت نگهداری آب در خاک های مختلف

3,000 تومان