پاورپوینت اهمیت اگرانومیکی کشت مخلوط غله جات با حبوبات

پاورپوینت اهمیت اگرانومیکی کشت مخلوط غله جات با حبوبات

اهمیت اگرانومیکی کشت مخلوط غله جات با حبوبات

پوهنتون کابل
پوهنځی زراعت
دیپارتمنت اگرانومی

پیشگفتار!

برهم خوردن تعادل ایکولوژیکی …

ازدیاد نفوس.

بشر توانسته است که محصولات زراعتی را با استفاده از تکنولوژی و کو د ها ی مختلف به صورت منطقه ای ازدیاد بخشد.

راه دیگری که ما را به هدف فوق بدون مصرف اضافی نایل میسازد؟

پاورپوینت اهمیت اگرانومیکی کشت مخلوط غله جات با حبوبات

مقدمه

توسعه زراعت فقط در بالابردن سطح تکنولوژی و شناسائی عوامل محیطی محدود نیمشود بلکه باید حد اکثر استفاده را از عوامل محیطی نمود …

در زراعت عنعنه وی تولید را به دو روش میتوان بالا برد.

۱-   افزایش زمین های زراعتی .

۲- افزایش میزان محصول در فی واحد سطح .

راه دیگر …؟

کشت مخلوط یعنی کشت بیش از یک نبات در یک قطعه زمین و در یک فصل نموئی، به ترتیبی که یک نبات در اکثر طول فصل نموئی خود در مجاورت نبات دیگر باشد.

کشت غله جات دارای ساقه بلند مانند با جره (Sorghum) و جواری با حبوبات یکی از معمول ترین نوع کشت مخلوط است.

دلایل رجحان کشت مخلوط :

استفاده حد اکثر از منابع طبیعی.

تقلیل خطرات احتمالی.

موازنه در امر تغذیه.

حاصلخیزی خاک .

علاوه تأ افزایش حاصل و حفظ تعادل ایکولوژیکی.

تاریخچه:

بعید به نظر می رسد که غله جات و حبوبات اولین نباتات زراعتی اهلی شده به وسیله انسان باشند،

کشت نباتا ت تیوبری در جنوب آمریکا و شرق Andiseقدیمی ترین نوع زراعت میباشد .

آمازون و حوضه رود خانه های زهکشی شده منطقهOrinoca  به عنوان یک مرکز زراعت چند کشتی ، مرکب از نباتات تیوبری و دانه ای شناسائی شده است ..

کشت مخلوط از حدود ۹۰۰ الی ۱۵۰۰ سال قبل از میلا مسیح در مکزیک مرسوم بوده و مجموعه محصول لوبیا، کدو و جواری به اندازه ای موفق بوده که غیز از زاد گاه خود (مکزیک)در کشور های دیگر نیزبا استقبال روبرو شده است…

به گفته دهاقین ایرانی رابطه عاطفی بین نباتات وجود دارد.

مناطق حاره آسیا که کشت مخلوط در آن ها صورت میگیرد ..

زمینهای که بین سلسله کوههای هیمالیا و خط استوا قرار داشته  هندوستان و پاکستان تا اندونیزیا، گینه جدید، مجمع الجزایر فلپین، جنوب تایوان، بخشهای جنوبی جمهوری خلق چین و قسمتهای از کشور های جنوب شرقی آسیا میباشد… درکشور ما

پاورپوینت اهمیت اگرانومیکی کشت مخلوط غله جات با حبوبات

1 دیدگاه برای پاورپوینت اهمیت اگرانومیکی کشت مخلوط غله جات با حبوبات

  1. admin 1

    پاورپوینت اهمیت اگرانومیکی کشت مخلوط غله جات با حبوبات

دیدگاه خود را بنویسید