جدول طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم سوم

 

فرمت فایل : .doc

 

 

 

تعداد صفحه : ۷ صفحه

 

 

 

قسمتی از متن :

طرح درس

 

طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم سوم

 

جدول طرح درس سالانه

 

هدف کلی: تقویت مهارتهای زبانی یعنی گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن ، نوشتن سال تحصیلی :

۸۸-۱۳۸۷ کلاس : سوم ابتدایی درس : بخوانیم و بنویسیم

فعالیت های

کتاب بنویسیم

 

هدف های کلی درس

 

موضوعات و عنوان های دروس

 

درس و صفحه تاریخ روز جلسه هفته ها ماهها

 

جدول طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم سوم

شنبه جلسه اول اول مهر ماه

یکشنبه جلسه دوم

شهادت حضرت علی (ع) ۱ دوشنبه جلسه سوم

۱ تا ۷ معارفه ۲ سه شنبه جلسه چهارم

۱ تا ۷ تقویت روحیّه ی سپاس گزاری از خداوند بهترین سرآغاز اوّل

۲ و ۳ ۶ شنبه جلسه اول دوم

۱ تا ۷ آشنایی و کسب مهارت در مطابقت دادن نهاد و گزاره فعّالیّت ها ۴ ۷ یکشنبه جلسه دوم

۱ تا ۷ فعّالیّت ها ۵ ۸ دوشنبه جلسه سوم

۱ تا ۷ به نام خدا ۶ ۹ سه شنبه جلسه چهارم

۸ تا ۱۴

 

آشنایی با نهاد خانواده لبخند نقّاشی دوم

 

۸ و ۱۰ ۱۳ شنبه جلسه اول سوم

۸ تا ۱۴ آشنایی و کسب مهارت در کامل کردن جمله ها

 

با توجّه به زمان فعل (ماضی ، بعید) فعّالیّت ها ۱۱ ۱۴ یکشنبه جلسه دوم

۸ تا ۱۴ فعّالیّت ها ۱۲ ۱۵ دوشنبه جلسه سوم

۸ تا ۱۴ فعّالیّت ها ۱۳ ۱۶ سه شنبه جلسه چهارم

۱۵ تا ۲۱ آشنایی با چگونگی انتخاب نماینده کلاس نماینده ی کلاس سوم

 

۱۵ تا ۲۱ فعّالیّت ها ۱۷ ۲۱ یکشنبه جلسه دوم

۱۵ تا ۲۱ آشنایی با ترتیب اجزای جمله فعّالیّت ها ۱۸ ۲۲ دوشنبه جلسه سوم

۱۵ تا ۲۱ فعّالیّت ها ۱۹ ۲۳ سه شنبه جلسه چهارم

۱۵ تا ۲۱ پدربزرگ ۲۰ ۲۷ شنبه جلسه اول پنجم

۲۲ تا ۲۸

 

آشنایی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بچّه های کانون چهارم

 

۲۱ تا ۲۳ ۲۸ یکشنبه جلسه دوم

۲۲ تا ۲۸ فعّالیّت ها ۲۴ ۲۹ دوشنبه جلسه سوم

ارزشیابی ماهیانه ۳۰ سه شنبه جلسه چهارم

جدول طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم سوم

شنبه جلسه اول اول آبان ماه

یکشنبه جلسه دوم

دوشنبه جلسه سوم

سه شنبه جلسه چهارم

شهادت امام جعفر صادق (ع) ۴

 

شنبه جلسه اول دوم

۲۲ تا ۲۸ آشنایی و کسب مهارت در کاربرد حروف اضافه فعّالیّت ها ۲۵ ۵ یکشنبه جلسه دوم

۲۲ تا ۲۸ فعّالیّت ها ۲۶ ۶ دوشنبه جلسه سوم

۲۲ تا ۲۸ فعّالیّت ها ۲۷ ۷ سه شنبه جلسه چهارم

۲۲ تا ۲۸ قوی ترین پرنده ی دنیا ۲۸ تا ۳۱ ۱۱ شنبه جلسه اول سوم

۲۹ تا ۳۵ آشنایی با بهداشت و حفظ محیط زیست ما فقط یک کرده ی زمین داریم پنجم

۳۳ تا ۳۶ ۱۲ یکشنبه جلسه دوم

۲۹ تا ۳۵ فعّالیّت ها ۳۷ ۱۳ دوشنبه جلسه سوم

۲۹ تا ۳۵ فعّالیّت ها ۳۸ ۱۴ سه شنبه جلسه چهارم

۲۹ تا ۳۵ آشنایی و کسب مهارت در کامل کردن جمله ها با توجه به زمان فعل (حال ، گذشته ، آینده) فعّالیّت ها ۳۹ ۱۸ شنبه جلسه اول چهارم

۲۹ تا ۳۵ فعّالیّت ها ۴۰ ۱۹ یکشنبه جلسه دوم

۲۹ تا ۳۵ مهربان مثل آفتاب ۴۱ ۲۰ دوشنبه جلسه سوم

۳۶ تا ۴۲ تقویت روحیّه ی توجّه به بهداشت و حفظ محیط زیست حرف های یک نقّاشی ششم

۴۲ تا ۴۴ ۲۱ سه شنبه جلسه چهارم

۳۶ تا ۴۲ آشنایی و کسب مهارت در کاربرد نقش نمای (را) فعّالیّت ها ۴۵ ۲۵ شنبه جلسه اول پنجم

۳۶ تا ۴۲ فعّالیّت ها ۴۶ ۲۶ یکشنبه جلسه دوم

۳۶ تا ۴۲ فعّالیّت ها ۴۷ ۲۷ دوشنبه جلسه سوم

ارزشیابی ماهیانه ۲۸ سه شنبه جلسه چهارم

شنبه جلسه اول اول آذر ماه

یکشنبه جلسه دوم

دوشنبه جلسه سوم

سه شنبه جلسه چهارم

۳۶ تا ۴۲ درختی که فرار کرد ۴۸ تا ۵۰ ۲ شنبه جلسه اول دوم

۴۳ تا ۴۹ تقویت روحیّه اعتماد به نفس خود را دست کم نگیریم هفتم

۵۲ تا ۵۴ ۳ یکشنبه جلسه دوم

۴۳ تا ۴۹ گسترش کلمه فعّالیّت ها ۵۵ ۴ دوشنبه جلسه سوم

۴۳ تا ۴۹ فعّالیّت ها ۵۶ ۵ سه شنبه جلسه چهارم

۴۳ تا ۴۹ فعّالیّت ها

سحر ۵۷ ۹ شنبه جلسه اول سوم

۵۰ تا ۵۶ تقویت روحیه فداکاری و ایثار فداکاری هشتم

۵۸ تا ۶۱ ۱۰ یکشنبه جلسه دوم

۵۰ تا ۵۶ آشنایی با (بدل)و کسب مهارت در کاربرد آن فعّالیّت ها ۶۲ ۱۱ دوشنبه جلسه سوم

 

جدول طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم سوم

1 دیدگاه برای جدول طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم سوم

  1. admin 1

    جدول طرح درس سالانه بخوانیم و بنویسیم سوم

دیدگاه خود را بنویسید