مرور برچسب

آموزش ساده تریستور

آموزش تریستور

آموزش تریستور از بسیاری جهات ، یکسو کننده کنترل شده سیلیکون ، SCR یا فقط Thististor همانطور که بیشتر شناخته شده است ،…