مرور برچسب

آنتروپی منفی

آنتروپی چیست

آنتروپی چیست آنتروپی به عنوان اندازه گیری کمی از اختلال یا تصادفی در یک سیستم تعریف می شود. این مفهوم از ترمودینامیک بیرون می آید ، که به انتقال انرژی گرما در یک سیستم می پردازد. فیزیکدانان به جای اینکه در مورد نوعی "آنتروپی مطلق" صحبت…