مرور برچسب

آنتی بادی مونوکلونال

آنتی بادی ها چیست

آنتی بادی ها چیست دو بازوی بالای شکل Y آنتی بادی به آنچه به آنتی ژن معروف است متصل می شود. آنتی ژن می تواند یک مولکول یا یک قطعه مولکولی باشد - که اغلب بخشی از ویروس یا باکتری است. (به عنوان مثال ، coronavirus جدید SARS-CoV-2 بر روی