مرور برچسب

آنتی بادی چیست

آنتی بادی ها چیست

آنتی بادی ها چیست دو بازوی بالای شکل Y آنتی بادی به آنچه به آنتی ژن معروف است متصل می شود. آنتی ژن می تواند یک مولکول یا…