مرور برچسب

آنزیم ها

درک آنزیم های کاهش دهنده اکسیژن

درک آنزیم های کاهش دهنده اکسیژن متان یک گاز گلخانه ای قدرتمند است که نقشی اساسی در چرخه کربن جهانی دارد. در عین حال ، این یک منبع انرژی مهم برای ما انسان ها است. حدود نیمی از تولید سالانه آن توسط میکروارگانیسم هایی