مرور برچسب

آپنه خواب انسدادی چیست

آپنه خواب و بیماری آلزایمر

آپنه خواب و بیماری آلزایمر نشانه های یکسان آسیب مغزی را در هر دو بیماری پیدا کرده است.در حالی که علت آلزایمر بیماری یک راز باقی مانده، پلاک های آمیلوئیدی که به سمی هستند مغز سلول ها شاخص این بیماری شناخته شده است.