مرور برچسب

آکوستیک اتاق

آکوستیک چیست

آکوستیک چیست ، شاخه ای از فیزیک است که به مطالعه صدا (امواج مکانیکی در گازها ، مایعات و مواد جامد) مربوط می شود.…