مرور برچسب

اکسید نیتروژن چیست

اکسید نیتروژن

اکسید نیتروژن یک ماده بیهوشی بسیار نامحلول است که امکان ظهور سریع از بیهوشی را فراهم می کند. متأسفانه ، هنگامی که به تنهایی استفاده می شود ، اکسید نیتروژن باعث تغییر EEG شده و باعث افزایش چشمگیر در CBF و ICP در بیماران مبتلا به تومورهای فوق…